Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни бакалаврату

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

Практична підготовка:

  • Практикум з економіки підприємства
  • Практика виробнича
  • Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА«ЕКОНОМІКА АГРОБІЗНЕСУ ТА АГРОТРЕЙДИНГ»

 Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

Практична підготовка:

  • Практика технологічна
  • Практика з економіки та трейдингу
  • Практика переддипломна
  • Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА«ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ»

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

Практична підготовка:

  • Практикум з підприємництва
  • Практика виробнича
  • Підготовка та захист кваліфікаційної бакалаврської роботи

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Обов’язкові навчальні дисципліни:

Вибіркові навчальні дисципліни:

Остання редакція: 09.06.23