Факультет економiки та управлiння

Громадські обговорення

Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості. Ключовими завданнями для закладу вищої освіти в контексті такої реформи є: 1) інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на локальному рівні за участю державних, громадських та професійних організацій; 2) залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до організації та удосконалення освітнього процесу, що  гарантуватиме стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти.
Стейкхолдерами є фізичні та/або юридичні особи, які зацікавлені в розвитку системи вищої освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє КНЕУ ім. Вадима Гетьмана в цілому і кафедрі менеджменту зокрема виявити контекст, в якому вони функціонують, а таккож визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної освітньої програми, яка реалізується на кафедрі менеджменту становитиме «якість освіти».
Однією з практик залучення стейкхолдерів до освітнього процесу на кафедрі менеджменту є проведення громадських обговорень.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти реалізується освітньо-професійна програма "Менеджмент бізнес-організацій", яка активно співпрацює зі стейкхолдерами: здобувачами вищої освіти, представниками академічної спільности і представниками роботодавців. У грудні 2020 р. за ініціативи проєктної групи було створено Професійний дорадчий комітет, як дорадчої структури, задачею якої є консультування проєктної групи щодо вимог ринку праці щодо компетентностей фахівців з менеджменту бізнес-організацій різних видів діяльності. Регулярно проводяться опитування різних груп стейкхолдерів освітньої прорами. Членами проєктної групи вивчаються результати акредитацій освітніх програм КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, а також зміни внутрішніх нормативних документів Університету. За результатами комплексного моніторингу і вивчення всіх фактів, за потреби вносяться зміни до освітньої програми і готується проєкт освітньої програми, який виносяться на громадські обговорення. Проєктна група щиро вдячна всім небайдужим за надані пропозиції з удосконалення освітньої програми й освітнього процесу підготовки майбутніх менеджерів бізнес-організацій!

Для надання пропозицій можна звернутися до гаранта ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти - Олени ШАТІЛОВОЇ, к.е.н., доц., доцента кафедри менеджменту, або скористатися формою зворотнього звʼязку

Громадські обговорення ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (2022-2023 н.р.)

Строки громадських обговорень: 15.04.2023 р. - 15.05.2023 р.

Громадські обговорення ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (2020-2021 н.р.)

Строки громадських обговорень: 19.02.2021 р. - 21.03.2021 р.

 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Діяльність в рамках удосконалення освітньої програми магістерського рівня освіти «Менеджмент бізнес-організацій» була проведена у 2021 році.
За результатами плідної співпраці із представниками дорадчого комітету кафедри менеджменту та університету в цілому, було проведено критичний аналіз наявних компонент освітньої програми і надано рекомендації стосовно необхідності оновлення компонент освітньої програми.
Проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» на другому (магістерському) рівні вищої освіти було розглянуто 07.04.2021 на засіданні кафедри менеджменту. На даний момент, ОПП представлена до розгляду усім стейкхолдерам. Із текстом ОПП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ» - проєкт.
 
Громадські обговорення ОПП "Менеджмент бізнес-організацій " у 2023 році
 

Строки обговорення: до 30.04.23р.

Телефон для довідок: +38(095)0711202 (гарант ОПП Голіонко Наталія Григорівна).

Для надання пропозицій щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 073 «Менеджмент», просимо Вас надіслати Ваші побажання за посиланням: https://forms.gle/KxzfPt2BMzW9ErAb6

 
ЗАПРОШУЄМО на Громадське обговорення ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» другого (магістерського) рівня освіти 20.04.23р. о 10:00. На онлайн-нараду можна доєднатися за посиланням.
 
Громадські обговорення ОПП "Менеджмент проєктів і консалтинг" у 2023 році
 
Строки обговорення: до 10.05.2023р.
 

Діяльність в рамках удосконалення освітньо-професійної програми була проведена у 2023 році.Проєктною групою здійснено критичний аналіз наявних компонент освітньої програми і підготовлено оновлений проєкт, який розроблено з врахуванням рекомендацій та зауважень здобувачів, випускників, партнерів, роботодавців, інтитуціональних органів.

Запрошуємо Вас долучитись до громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Менеджмент проєктів і консалтинг» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, яке відбудеться 02.05.2023о 10.00 на платформі Zoom за посиланням.

Рекомендації, побажання та зауваження можна подати, заповнивши форму зворотнього зв’язку.

Телефон для довідок: +38(050)3809759 (гарант ОПП Верба Вероніка Анатоліївна).

Проєкт оновленої освітньо-професійної програми «Менеджмент проєктів і консалтинг» на другому (магістерському) рівні вищої освіти також представлено до розгляду усім стейкхолдерам. Із текстом ОПП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні «Менеджмент проєктів і консалтинг» - проєкт.
 
 
 
Обговорення нової освітньої програми «Комплаєнс-менеджмент організацій»
14 грудня 2022 року відбулось обговорення актуальності питання професійного розвитку інституту уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції. Уповноважені є первинною ланкою загальної антикорупційної інфраструктури, які здійснюють свою діяльність в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах, організаціях. Саме на цих фахівців покладається задача з організації та здійснення комплексу заходів із запобігання та виявлення корупції. Всі ці заходи призначені допомогти керівнику забезпечувати діяльність інституції на засадах доброчесності та ефективно управляти корупційними ризиками. Серед викликів, які стримують розвиток цього інституту є відсутність системи професійного розвитку уповноважених як професіоналів, які забезпечують. Було підкреслено, що з метою забезпечення інституційного становлення напряму професійного навчання та розвитку уповноважених у проєкті Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки закладено систему заходів, зокрема розроблення магістерської програми з підготовки антикорупційних уповноважених та проведення першого набору здобувачів освіти на неї вже у 2023 році. Реалізація запланованих заходів можлива в межах співпраці університету, центральних органів виконавчої влади та залучення представників бізнес-організацій, зацікавлених у якісній підготовці фахівців.
В обговорення взяли участь представники Національного агентства з питань запобігання корупції та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана:
Сергій Деркач - керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК;
Катерина Дацко - керівниця відділу професійного розвитку уповноважених підрозділів департаменту
запобігання та виявлення корупції НАЗК;
Олександр Востряков – декан факультету економіки та управління КНЕУ ім. В. Гетьмана;
Михайло Сагайдак – завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. В. Гетьмана; 
Денис Гризоглазов – в.о. директора навчально-наукового інституту бізнес-освіти ім. А Поручника.
05 січня 2023 року відбулась робоча зустріч щодо створення освітньо-професійної програмина замовлення стейкголдера. Було обговорено основні принципи проєктування освітньої програми, її особливості. Врахування думки основних стейкголдерів дозволяє створити змістовно досконалішу освітню програму, що є запорукою якісної підготовки фахівців. В обговоренні взяли участь представники Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана:
Андрій Бутенко – голова Національного агентства;
Олена Єременко – заступниця голови Національного агентства;
Катерина Дацко - керівниця відділу професійного розвитку уповноважених підрозділів
департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК;
Михайло Сагайдак – завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. В. Гетьмана.
10 січня відбулось обговорення результатів аналізу досвіду вітчизняних та іноземних освітніх програм підготовки фахівців з комплаєнсу. Освітні програми з комплаєнс-менеджменту вже запроваджені в закордонних закладах вищої освіти, зокрема в США, Італії, Іспанії та інших країнах . Заклади вищої освіти України також мають певний досвід розробки і запровадження освітніх програм антикорупційного спрямування в межах спеціальностей 052 Політологія та 081 Право. Разом з тим, було відзначено, що актуальним є запровадження освітньої програми за спеціальністю 073 Менеджмент, яка стане першою в Україні комплексною програмою з підготовки менеджера у сфері комплаєнсу та управління ризиками організації. Також було відзначено, що серед трендів закордонного ринку праці можна виділити затребуваність комплаєнс офіцерів, які є однією із найбільш високо оплачуваних та необхідних посад у сфері бізнесу (https://www.invensislearning.com/blog/chief-risk-officer-roles-responsibilities/) й фінансів (https://topworkplaces.com/highest-paying-finance-jobs/). В Україні попит на фахівців з комплаєнсу на ринку праці поступово зростає і станом на кінець 2022р. на сайті пошуку роботи (https://rabota.ua ) наявні понад 45 вакансій.

31 січня 2023 року відбулась зустріч проєктної групи з розробки освітньо-професійної програми «Комплаєнс-менеджмент організацій», у склад якої увійшли ключові внутрішні та зовнішні стейкголдери. Було обговорено програмні компетентності та результати навчання, які відповідають вимогам стандарту вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування на другому (магістерському) рівні вищої освіти, професійного стандарту та ринку праці.
На розгляд спільноти пропонується проєкт освітньо-професійної програми «Комплаєнс-менеджмент організацій» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування на другому (магістерському) рівні. Із текстом проєкту освітньої програми можна познайомитись за посиланням.

Гарант освітньо-наукової програми – Ліфінцев Денис Сергійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту (https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Lifincev.D.S/)
 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, заповнивши анкету Форма зворотнього зв’язку, на електронну пошту lifintsev.denys@kneu.edu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу КНЕУ ім.В. Гетьмана.
Третій (освітньо-науковий) рівень освіти PhD

На розгляд спільноти усіх зацікавлених сторін виноситься проект освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент» набору 2021 року.

Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент».

Освітньо-наукова програма заснована на компетентністному підході підготовки докторів філософії (PhD) відповідно до вимог «Тимчасового Стандарту вищої освіти. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Ступінь «Доктор філософії». Галузь знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальність 073 "Менеджмент", який затверджено Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 30 вересня 2019 р., протокол №2.

Із текстом ОНП можна познайомитись за посиланням: «ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-наукововму) рівні «МЕНЕДЖМЕНТ - проєкт.

В процесі розробки та обговорення ОНП було проведено всебічний аналіз усіх її компонентів, здійснено порівняння із ОНП інших ЗВО, а також проаналізовано основні тенеденції на ринку праці з метою отраминня випускниками конкурентних переваг при подальшому працевлаштуванні. Із резутатами проведеного аналізу можна ознайомитись за посиланнями: "Аналіз ОНП інших ЗВО та місії""Аналіз ринку праці та рейтинги КНЕУ".

Зауваження та пропозиції просимо надсилати, заповнивши анкету, на електронну пошту sahaidak@kneu.edu.ua або передавати в к. 243 1 корпусу ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» протягом 30 днів з дати розміщення.

Гарант освітньо-наукової програми – Сагайдак Михайло Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_menedzhmentu/vykladachi_men/Sagajdak.M.P/

Форма зворотнього зв’язку