Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"

 

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціябакалавр з економіки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"
Портфоліо освітньої програми
 

 

Освітньо-професійна програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки агробізнесу та торгівлі аграрною продукцією на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах сучасного ринкового середовища. 

Програма ґрунтується на сучасних практиках передових підприємств України і світу у сфері агробізнесу та трейдингу. Під час навчання здобувачі освіти отримують не лише знання, а й цінні практичні навички, відвідують лекції і майстер-класи представників бізнесу, проходять практику і стажування в кращих компаніях. 


 


 

 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Економіка агробізнесу та агротрейдинг»

 

З метою підвищення конкурентоздатності випускників та відповідності європейським освітнім стандартам, у навчально- виховному процесі застосовуються інноваційні методи і технології. Використання у навчанні інтерактивних технологій спрямоване на підвищення професійного рівня, соціалізації студентів, розвиває критичне мислення, здатність генерувати інноваційні ідеї, уміння толерантно й етично проводити дискусії навколо проблем, а не особистостей.

Особливості програми:

  • аналіз і обговорення кейсів; 
  • вивчення сучасних методів аналізу ринків і діяльності підприємств;
  • виконання студентами індивідуальних та групових короткострокових і довгострокових проектів, які відображають практику роботи за фахом;
  • проведення майстер-класів та лекцій представниками бізнесу;
  • можливість поглибити знання та набути практичні навички під час проходження технологічної, виробничої та переддипломної практик.

 

 

Навички, які отримує випускник

 

Успішне опанування програми спрямоване на формування соціально-комунікативних, особистісно-поведінкових компетентностей, які сприятимуть успішному кар’єрному зростанню фахівців за спеціалізацією «Економіка агробізнесу та агротрейдинг». 


 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Здобута освіта дає можливість створити і розвивати власний бізнес (start-up) або успішно працевлаштуватися на підприємствах, що мають відношення до агробізнесу та трейдингу, у державних органах влади, органах місцевого самоврядування, фінансових установах та навчальних закладах. Випускники програми «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» затребувані для роботи в аграрних, переробних, транспортних, торговельних, обслуговуючих підприємствах, банках, а також у логістичних і консалтингових компаніях на посадах менеджерів, економістів, фінансистів і бухгалтерів, а також можуть виконувати обов’язки керівників підприємств та структурних підрозділів. 

 


Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" (спеціальність 051 "Економіка")

 

 

  

Остання редакція: 31.01.24