Факультет економiки та управлiння

Дисципліни бакалаврського рівня

На першому (бакаларському) рівні вищої освіти кафедрою менеджменту забезпечується викладання освітніх компонент (навчальних дисциплін) на ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування", а також на інших освітніх програмах різних спеціальностей і галузей знань. Методичне забезпечення освітніх компонент розробляється згідно локальних документів Універсиетту, які регламентують нормативно-методичне забезпечення освітніх компонент.
 

 

Обовʼязкові освітні компоненти інших освітніх програм Університету на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Обовʼязкові навчальні дисципліни

 • Аграрний менеджмент 051 ОПП "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"
 • Бізнес-стратегія 076 ОПП "Підприємництво"
 • Менеджмент 015 ОПП "Економічна та бізнес-освіта"
 • Менеджмент 051 ОПП "Економіка міста та урбаністика"
 • Менеджмент 051 ОПП "Економічна аналітика"
 • Менеджмент 051 ОПП "Економічна кібернетика"
 • Менеджмент 051 ОПП "Економіка підприємства"
 • Менеджмент 051 ОПП "Міжнародна економіка"
 • Менеджмент 071 ОПП "Діджитал-облік"
 • Менеджмент 071 ОПП "Облік і аудит"
 • Менеджмент 071 ОПП "Податковий менеджмент та комплаєнс"
 • Менеджмент 071 ОПП "Фінансовий моніторинг і аналіз"
 • Менеджмент 071 ОПП "Банківський бізнес"
 • Менеджмент 071 ОПП "Інвестиційний менеджмент"
 • Менеджмент 071 ОПП "Корпоративні фінанси"
 • Менеджмент 071 ОПП "Митна справа"
 • Менеджмент 071 ОПП "Управління фінансовим бізнесом"
 • Менеджмент 072 ОПП "Публічні фінанси"
 • Менеджмент (10 кредитів) 073 ОПП "Менеджмент персоналу"
 • Менеджмент (10 кредитів) 073 ОПП "Менеджмент соціальної сфери"
 • Менеджмент 075 ОПП "Маркетинг"
 • Менеджмент 076 ОПП "Комерційна діяльність та логістика"
 • Менеджмент 076 ОПП "Підприємницька діяльність"
 • Менеджент 281 ОПП "Публічне управління та адміністрування"
 • Операційний менеджмент 076 ОПП "Підприємництво"
 • Організація операційної діяльності 051 ОПП "Економіка підприємства"
 • Стратегія підприємства 051 ОПП "Бізнес-економіка"
 • Теорія організації 073 ОПП "Управління персоналом"
Вибіркові освітні компоненти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Вибіркові навчальні дисципліни