Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни бакалаврату

На першому (бакаларському) рівні вищої освіти кафедрою менеджменту забезпечується викладання освітніх компонент (навчальних дисциплін) на ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування", а також на інших освітніх програмах різних спеціальностей і галузей знань. Методичне забезпечення освітніх компонент розробляється згідно локальних документів Універсиетту, які регламентують нормативно-методичне забезпечення освітніх компонент.
 

 

Обовʼязкові освітні компоненти інших освітніх програм Університету на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
Вибіркові освітні компоненти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти