Факультет економiки та управлiння

Освітні програми магістратури

На другому (магістерському) рівні вищої освіти підготовка здобувачів здійснюється за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".

Обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ).
Програма ЄДКІ за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" на сайті Міністерства освіти і науки України.