Факультет економiки та управлiння

Календар наукових заходів

КАЛЕНДАР НАУКОВИХ ЗАХОДІВ у 2017 році

 

№ з/п

Тема конференції (семінару)

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Місто та термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

  І. Міжнародні форуми  

 

1.1.

Vювілейний Міжнародний бізнес-форум «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство»

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана",  м. Київ, пр-т Перемоги 54/1 тел.: 456-98-73

м. Київ, 8 червня 2017 р. 

Міністерство освіти і науки України;  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»; Асоціація випускників КНЕУ

ІІ. Міжнародні конференції

2.1.

«Cуспільство, економіка і економічна наука в ХХІ столітті»

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра політичної економії, д.е.н., проф. Кириленко В.І., 03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1, Тел.:  489-09-50, e-mail: kafedra_pe@mail.ru 

м. Київ

21-22 квітня 2017 року

100

Міністерство освіти і науки України; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Київський  національний торгівельно-економічний університет», Український Католицький Університет м. Львів, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Білоруський Державний економічний університет, Університет м. Мальмо, Швеція, Академічне співтовариство Міхала Балудянського (м.Кошице, Словаччина), громадська організація «ПОРУЧ», за інформаційною підтримкою сайту про сучасні тенденції розвитку освіти "Освітні тренди"

2.2.

«Стратегія підприємства: підприємницький контекст»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра стратегії підприємств, м. Київ, пр-т Перемоги 54/1,каб. 243, Тел.: 371-61-54

 

м. Київ

20 листопада 2017 р.

 

100

Міністерство освіти і науки України; ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ІІІ. Інтернет-конференції

3.1.

ІІ Інтернет-конференція «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут інноваційного підприємництва, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, Тел.: 38(044) 371-61-52,   38(044) 371-61-14, e-mail: confIE2017@ kneu.edu.ua

 

м. Київ

29-30 березня 2017 року

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційного підприємництва ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», кафедра економіки підприємств, Громадська організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку»

3.2.

VI студентська наукова Інтернет-конференція «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів»

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», каф. стратегії підприємств, доц. Іванова А.С., м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, каб. 243, Тел.: 097-590-70-90

м. Київ

4-6 грудня 2017 року

120

Міністерство освіти і науки України; ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» кафедра стратегії підприємств

   ІV. Семінари  
4.1.

ІV Всеукраїнський дистанційний навчально-практичний бізнес-турнір для учнів 8-11 класів «Стратегія фірми-2017»

ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», каф. стратегії підприємств, ст.викл. Паздрій В.Я., просп. Перемоги, 54/1, каб. 265, Тел.: (044) 455-60-26, e-mail: ksp@kneu.edu.ua сайт: kint.com.ua

м. Київ,

20 лютого по 15 квітня 2017року

3000

ДВНЗ «КНЕУ імені  Вадима Гетьмана»

  V. Круглі столи   
5.1.

 «Трансформація публічного сектору та суспільний добробут в Україні»

ДВНЗ «Київський національ-ний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра макроекономіки та державного управління 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, Тел.: 371- 61-77, E-mail: kneu_makro@ukr.net

м. Київ,

11-12 жовтня 2017 року

20

Міністерство освіти і науки України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі  України, ДУ «Інститут еко-номіки та прогнозування  НАН Украї-ни», Львівський національний універ-ситет імені Івана Франка, Тернопільський національний економічний університет

  VI. Конкурси   
6.1.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Економіка  та управління підприємствами»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра економіки підприємств, 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, тел.: 371-61-52; E-mail: kep@kneu.edu.ua

м. Київ

31 березня 2017 року

 

Міністерство освіти і науки України; ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

 

 

 

Остання редакція: 11.04.17