Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (2018)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХНАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

«Економіка підприємства»

2017/2018 н.р.

Важливі дати:

Підготовчий етап - направлення  конкурсних  наукових робіт студентів за адресою: 

03057, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, із зазначенням «на конкурс СНР Економіка підприємства»

до 15 лютого 2018 року

перший етап - рецензування робіт

1-2 березня 2018 року

інформаційний етап – оприлюднення рейтингового списку

12 березня 2018 року

запрошення учасників  підсумкової науково-практичної конференції

до19 березня2018 року

другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції

2-3 квітня 2018 року

оприлюднення наукових робіт переможців конкурсу на веб-сайті університету

до 5 квітня 2018 року

 

РЕЗУЛЬТАТИ

рецензування наукових робіт-учасників ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства»

 

1 березня 2018 року відбулося засідання галузевої конкурсної комісії І етапу другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Економіка підприємства”.

Фотозвіт про роботу конкурсної комісії 

На розгляд галузевій конкурсній комісії з ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який здійснював реєстрацію отриманих студентських наукових робіт, було передано 121 робіту від 137 учасників.

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

робіт-учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства»

Реєстраційний номер

Шифр

Тема

Кількість балів за 1 рецензією

Кількість балів за 2 рецензією

Кількість балів за рецензуванням

Роботи які претендують на нагородження дипломами конкурсу

97

ціннісний профіль

Формування конкурентних переваг освітньої програми на основі виявлення її ціннісного профілю

97

98

195

64

шостий елемент

Стратегічний набір як вектор інтенсивного розвитку підприємства

90

95

185

34

підприємництво

Становлення соціального підприємництва: українські реалії, проблеми та перспективи

90

90

180

35

альтернативна енергетика

Ефективність використання альтернативної енергетики на промислових підприємствах

90

90

180

47

ціновий адаптор

Формування цінової політики з використання адаптивних систем управління підприємствами

85

90

175

83

Перший Ріан

Підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства

85

90

175

93

мережеве підприємство

Трансформація бізнес-моделі мережевого торговельного підприємства в системі забезпечення конкурентних переваг

90

85

175

115

концепція успіху

Відтворення основних засобів підприємства

95

78

173

36

якість шляху

Економічна оцінка якості дорожньо-будівельних робіт в умовах Європейської інтеграції України

90

80

170

74

сучасна стратегія

Стратегія управління формуванням та ефективністю використання оборотного капіталу в умовах інтеграції та глобального ринку

80

90

170

95

цифрові комунікації

Використання технології  Big Data для підвищення ефективності маркетингових комунікацій

80

90

170

94

інтернет-торгівля

Стратегічний аналіз розвитку інтернет-торгівлі в Україні

86

83

169

48

potential forever

Забезпечення розвитку виробничого потенціалу підприємства

83

85

168

49

біопаливо

Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку твердого біопалива

83

83

166

37

фінансова безпека

Діагностика фінансової безпеки підприємства

80

85

165

59

інтелектуальний капітал

Управління інтелектуальним капіталом підприємства (на прикладі ПАТ "Концерн Авек и Ко"

78

81

159

29

сучасне підприємництво

Контролінг фінансово-економічної діяльності підприємства

75

83

158

45

підприємства АПК

Інноваційна діяльність як основа забезпечення життєдіяльності АПК

80

78

158

91

агресивний маркетинг

Застосування агресивного маркетингу на підприємстві

85

71

156

118

конкурентоспроможність підприємства

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

76

80

156

6

талант

Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства

80

75

155

50

логістика

Логістичне управління запасами

73

78

151

100

ризикостійкість

Оцінка ризикостійкості підприємств цукрової галузі

75

75

150

101

ділова репутація

Формування ділової репутації підприємства в соціальних мережах

75

75

150

102

наукоємність

Наукоємність інновацій в умовах глобалізації економіки

75

75

150

110

потенціал підприємства

Формування стратегії розвитку  підприємства на засадах зміцнення його потенціалу

73

75

148

119

розвиток

 Розвиток підприємства: сутність, оцінка та напрями забезпечення

70

75

145

51

молоді науковці

Синергетичний ефект корпоративної взаємодії при виробництві органічної продукції

65

78

143

111

Хайдельберг Цемент

Формування конкурентної стратегії підприємства в умовах мінливого ринкового середовища

70

70

140

55

55

Фактори та шляхи зниження витрат на транспортування і подачу природного газу як основа зменшення ціни товару

66

70

136

20

витрати

Шляхи покращення управління поточними витратами на підприємстві

65

70

135

5

Потенціал. Оцінка

Оцінка потенціалу виживання підприємства

69

63

132

90

90: СФБВГБВ НГ

Удосконалення методики оцінювання економічної ефективності функціонування газорозподільних підприємств

64

68

132

10

17/18 - 45

Підвищення енергоефективності промислових підприємств на прикладі ДП "Енергоатом" ВП "ЗАЕС"

68

63

131

Роботи які претендують на нагородження грамотами конкурсу

8

управління ефективністю

Управління ефективністю діяльності підприємства на основі впровадження системи КРІ

65

65

130

14

прогнозування

Ключові аспекти прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП "Харківводоканал")

60

70

130

68

переможець Денніца

Ефективність використання сучасних форм та систем оплати праці на підприємстві (на прикладі ДП "МТП Южний")

74

55

129

67

фінансово-економічний ефект

Оцінка енергетичного та фінансово-економічного ефекту від вибору типу енергетичного обладнання

56

73

129

Решта робіт

44

ефективність ЗЕД

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

60

68

128

31

імперативи

Імперативи стратегічного управління розвитком підприємства

60

68

128

4

KR5927NWC

Управління знаннями на виробничому підприємстві

65

60

125

96

розвиток

 «Методичні основи підвищення ефективності праці робітників підприємств в умовах євроінтеграції"

61

63

124

46

стратегічний контекст

Аналітичний моніторинг ефективності діяльності в контексті стратегічного управління

53

70

123

92

мотивація персоналу/бізнес-модель

Формування ефективної системи мотивації персоналу торговельного підприємства

54

68

122

61

конкурентний профіль

Розробка профілю конкурентних переваг сільськогосподарського підприємства

45

75

120

66

рух грошових коштів

Планування руху грошових котів підприємства

60

60

120

98

оцінювання рекрутингу

Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності рекрутингу підприємства

56

61

117

30

Вільям Голдинг

Вертикальна диверсифікація як спосіб досягнення синергетичного ефекту

61

55

116

41

ефективний маркетинг

Управління виробництвом та ефективним маркетингом продукції в ТОВ "С-Росток" Миколаївського району в умовах євроінтеграції

65

51

116

53

конкурс

Економічне обґрунтування напрямків зростання прибутковості діяльності ПАТ Кондитерська фабрика "Рошен"

48

68

116

86

успішне підприємство отримує прибуток

Прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства

49

65

114

120

виробнича стратегія

формування виробничої стратегії підприємств

58

56

114

99

потенціал

Потенціал господарюючого суб’єкта та його фінансове забезпечення в умовах самозбереження діяльності підприємства

51

61

112

43

обґрунтування рішень

Обґрунтування господарських рішень  на основі результатів комплексного  діагностичного аналізу  підприємства

60

51

111

25

конкурентоспроможність

Формування конкурентоспроможності національного товаровиробника в умовах євроінтеграції

57

52

109

71

Екологоорієн-товані підприємства

Економічне обґрунтування екологоорієнтованості підприємства

60

48

108

109

IKO-GTV

Формування системи мотивації персоналу на вітчизняному підприємстві в умовах інноваційного розвитку

53

53

106

39

інновація і інвестиції

Інноваційно-інвестиційний розвиток України: сучасні реалії та перспективи

45

61

106

70

все пізнавано

Оцінка ефективності використання виробничих ресурсів промислового підприємства

58

48

106

26

інвестиційна привабливість

Вплив конкурентоспроможності на інвестиційну привабливість підприємства

50

53

103

42

інвестиційна безпека

Пріоритети інвестування діяльності сільськогосподарських підприємств

60

43

103

7

професійні рішення

Особливості формування прибутку в будівельній організації

56

46

102

52

організація

Організація ефективного використання конкурентних переваг продукції ПАТ "Rovese"

53

48

101

32

зарплата

Оплата праці на підприємстві

60

40

100

63

княгиня Ольга

Формування маркетингової товарної політики на виноробному підприємстві

55

43

98

69

Наталі банкір

Підвищення економічної безпеки підприємств в Україні ( на прикладі ПАТ "Одескабель")

60

38

98

33

економіка підприємства

Планування та організація заробітної плати на підприємстві

52

45

97

21

іноземні інвестиції

Іноземні інвестиції як механізм підвищення ефективності діяльності підприємств

48

46

94

38

раціоналізм

Управління ефективністю використання оборотних коштів підприємства

50

43

93

11

17/18 - 28

Розроблення заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарського стану підприємства малого бізнесу

48

43

91

28

bright sun

Рейдерство: корупційні захоплення та ворожі поглинання

47

42

89

58

стратегія

Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства (на прикладі ТОВ "Нейл")

43

46

89

12

ефективність активів

Ефективність використання активів на підприємстві ТОВ "АББ"

50

38

88

23

продуктивність праці

Продуктивність праці як показник ефективності функціонування підприємства

51

36

87

9

 стратегія розвитку

Стратегічна платформа соціально-економічного розвитку агробізнесу і підприємництва на інноваційній основі

45

41

86

54

економічна стійкість

Дослідження економічної стійкості підприємства на прикладі ПАТ "ПоліссяХдіб"

35

51

86

56

екологічне інвестування

Оцінювання інвестиційної діяльності підприємства та перспективні напрямки її забезпечення

43

43

86

104

пінополіуретан

Удосконалення процесу управління
трудовим потенціалом підприємства

43

43

86

106

економіка

Розробка системи організаційного забезпечення розвитку менеджменту якості на фармацевтичному підприємстві

43

43

86

108

управління

Управління витратами та зменшення собівартості виробництва озимої пшениці

43

43

86

1

бізнес-план

Бізнес-план створення кондитерського цеху

41

43

84

112

новітні технології

Новітні технології в управлінні персоналом на підприємстві

43

41

84

27

infinite sky

Місце і роль інтелектуальної власності в економічному розвитку держави

41

42

83

40

собівартість продукції

Собівартість продукції рослинництва та шляхи її зниження в ПП "Анатоліївське" Березанського району

45

38

83

89

89

Формування економічного потенціалу підприємств магістрального транспорту газу

41

38

79

82

кредитний рейтинг

Удосконалення оцінки кредитного рейтингу позичальника

40

38

78

13

рентабельність підприємства

Резерви росту рентабельності ПАТ "Золотоніського маслоробного комбінату"

41

36

77

87

фінансовий ризик

Прогнозування ризику стратегій розвитку підприємств ( на прикладі ПАТ "Вінницький молочний завод")

45

31

76

107

rise

Управління сталим розвитком сільськогосподарського підприємства  з використанням методу RISE

38

38

76

121

міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво як елемент перспективного майбутнього розвитку України

36

38

74

113

золоте дитя

Створення інформаційної системи для дослідження
ефективності діяльності підприємства

41

31

72

79

ефект

Удосконалення процесу управління змістом проекту

38

33

71

105

віденська кава

Механізм  ефективного  використання  основних  засобів підприємства

35

35

70

18

час пригод

Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів (на на прикладі ТОВ "Лавента 2004")

31

36

67

2

мрія підприємця

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємства

36

30

66

72

конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність підприємства в умовах виходу на зовнішні ринки

35

31

66

84

безпека

Комплексна оцінка фінансово-економічної безпеки підприємства

41

25

66

117

залізниця

Вплив виробничого потенціалу підприємства на результати його господарської діяльності

31

33

64

65

мотиваційна підсистема

Формування мотиваційної підсистеми організаційно-економічного механізму управління промисловими підприємствами

45

18

63

116

фінансовий лізинг

Лізинг чи кредит - ось у чому питання

32

31

63

17

олень широкорогий

Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства, її види і показники (на прикладі ТОВ "Лавента 2004")

26

36

62

60

економіст

Роль стратегії для діяльності торговельного підприємства в сучасних умовах

21

40

61

75

якість життя

Використання трудових ресурсів і якість життя населення України

33

28

61

73

титан

Особливості формування конкурентоспроможності продукції добувних підприємств

31

28

59

24

діагностика прибутковості

Діагностика прибутковості підприємства та основні напрямки підвищення її рівня

36

21

57

3

зелена пустеля

Лізинг як складова розвитку галузей національної економіки

26

30

56

81

оптимізація комунікації

Актуальні аспекти оптимізації комунікаційних функцій управління

33

21

54

88

ефективність праці

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства і шляхи її підвищення

26

28

54

85

конкурентоспроможність бренду

Дослідження впливу вартості бренду на конкурентоспроможність промислового підприємства

28

20

48

76

інвестиційний проект

Оцінювання інвестиційних проектів

28

18

46

80

доходи персоналу

Шляхи підвищення доходів персоналу комунального підприємства

28

18

46

19

ринок M&А

Особливості розвитку ринку M&А в Україні

23

21

44

77

екологічні чинники

Комплексна оцінка ефективності інвестицій з урахуванням екологічних чинників

23

21

44

114

красуня

Управління соціально-психологічним кліматом в колективі

26

16

42

22

зима близько

Класифікація основних засобів (на прикладі ПАТ "Магніт"

26

15

41

16

якісні зміни

Вивчення якісних характеристик послуг сфери теплопостачання

23

16

39

57

виробничі фонди

Планування структури та складу основних виробничих фондів на підприємстві

18

18

36

15

наука

Жіноче лідерство та networking"

18

16

34

78

модернізація економіки і молодь

Управління молодіжною зайнятістю в Україні в умовах модернізації національної економіки

13

15

28

62

ПСМП

Прискорення транспортування виробів в умовах ринкової економіки

8

11

19

103

дебіторка

Удосконалення управління дебіторською заборгованістю на підприємстві

5

5

10

Ознайомитись з рецензіями

Номінанти на перемогу отримають запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 3 квітня 2018 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», де вони мають презентувати і в процесі дискусії захистити результати наукової роботи.

 


ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищих навчальних закладів.Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

 

Остання редакція: 12.03.18