Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (2016)

Результати 1 етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіка та управління підприємствами"

Рішення Галузевої конкурсної комісії зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами»

 Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції 24-25 березня 2016 р:

Шифр

Тема

ВНЗ

ПІБ автора

carpe diem

Визначення шляхів поліпшення ефективності функціонування птахівничих підприємства за допомогою технології DATA MINING

Херсонський національний технічний університет

Бурик Юлія Іванівна

Система управління

Організація та ефективність системи контролінгу на підприємстві

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Самарцева Анаставсія Євгенїівна

Дебіторська заборгованість

Підвищення ефективності діяльності  підприємства ЖКГ у контексті управління дебіторською заборгованістю (на прикладі КП "Харківводоканал")

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Демченко Катерина Юріївна, Чуєва Карина Юріївна

Конкурентний потенціал

Управління конкурентним потенціалом підприємств  роздрібної торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Клеймьонова Валерія Валеріївна

механізм енергозбереження

Формування організаційно-економічного механіхму енергозбереження на підприємстві

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Сорокотяженко Катерина Сергіївна

Світовий рівень

Оцінка рівня конкурентоспроможності продукції

Одеський національний економічний  університет

Кравець Світлана Вячеславівна

Конкурентна стратегія

Розробка алгоритму вибору конкурентної стратегії підприємства

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Сиров Валерій Володимирович

Спортивний стиль

Використання сучасних засобів реклами у маркетинговій діяльності підприємства

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кіпоренко Олег Валерійович

Нова можливість

Управління ефективністю господарської діяльності підприємства

Житомирський державний технологічний університет

Кравченко Діана Петрівна

Ресурс майбутнього

Імперативи забезпечення ефективного використання трудового потенціалу підприємства

Львівська комерційна академія

Ціцяла Андрій Степанович

Наука - це романтично

Оптимізація структури капіталу підприємства

ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

Мішина Кристина Славенівна

Інвестиційна привабливість

Шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ПАТ "Турбогаз")

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Новожилова Аліна Віталіївна

Руйнівник стереотипів

Організаційно-економічні засади управління якістю продукції підприємства

Житомирський державний технологічний університет

Мякушко Олег Віталійович

КСВ-інновації

Інноваційні напрями розвитку корпоративної екологічної відповідальності на підприємстві

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Березюк Катерина Михайлівна

Енергетична безпека

Забезпечення енергетичної безпеки підприємства

Національний університет державної податкової служби України

Мудрик Василь Сергійович

АН 12831970

Енергозбереження як фактор підвищення ефективності українських підприємств

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Дукмас Ганна Олегівна

Метелик

Мотивація співробітників на різних етапах життєвого циклу підприємства

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Задорожна Аліна Володимирівна

Технологія обладання

Методи визначення збитків при виході з ладу технологічного обладнання на промислових підприємствах

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Корнус Валерія Вадимівна

Управлінські інновації

Організаційна підтримка управлінських інновацій на підприємстві

ДВНЗ " Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана "

Кушнаренко Іванна Едуардівна

be successful

Дослідження прибутковості туристичних маршрутів з використанням теорії нечітких множин і логіки

Херсонський національний технічний університет

Шаповалова Анастасія Олександрівна

Нематеріальна мотивація

Система нематеріальної мотивації персоналу на підприємстві

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Сухорада Анна Сергіївна

Синій кит

Аналіз економічної ефективності учасників геліоенергетичного ринку України

Одеський національний економічний  університет

Новікова Юлія Вікторівна

Альтернативне оподаткування

Оцінка впровадження альтернативної системи оподаткування в сільському господарстві через розрахунок показників податкового навантаження ( на прикладі сільськогосподарських підприємств Лохвинського району Полтавської області)

Сумський національний аграрний університет

Профатило Олена Юріївна

Пр-16ЧЄ

Шляхи підвищення  прибутковості  ПАТ "Яготинський  маслозавод" "Яготинське для дітей""

Національний університет харчових технологій

Чазов Євген Володимирович

Україна-Європа

Оцінка соціальної відповідальності будівельного підприємства

Харківський національний  університет будівництва та архітектури

Баляба Володимир Олександрович

Прибуток

Економічне обгрунтування напрямів зростання прибутковості діяльності КП "Рівненське гуртово-роздрібне об'єднання" ООС

НТУУ "Київський політехнічний інститут"

Прус Катерина Валентинівна

Інноватика

Дослідження тенденцій становлення та розвитку інноваційного бізнесу в Україні

ДВНЗ " Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана "

Ярошенко Любов Василівна

Перемога

Оптимізація формування і використання фінансових ресурсів підприємства (на прикладі ВСП "Хлистунівське кар'єроуправління")

Національний університет харчових технологій

Діденко Юлія Ігорівна

Hallo world

Дослідження системи ціноутворення молокопереробних підприємств

Херсонський національний технічний університет

Лелеко Анастасія Миколаївна

Інвестиційна привабливість

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Кузнецова Анастасія Анатоліївна

факторингове обслуговування

Факторинг у підвищенні результативності діяльності підприємства

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"

Пащенко Марина Сергіївна

маркетинг

Управління підприємством на засадах маркетитнгу в кризових умовах (на прикладі ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА" м. Тернопіль)

Тернопільський національний економічний університет

Клімович Руслан Андрійович

МОДЕРН

Впровадження інноваційних технологій в господарську діяльність підприємства для відновлення та модернізації виробництва

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Бугаєнко Олександра Віталіївна

ІННОВАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Оптимізація параметрів управління витратами інноваційної діяльності підприємства: аспекти економічної безпеки (на прикладі ПАТ "КВБЗ")

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Фатич Вікторія Володимирівна, Маковська Ольга Валеріївна

NAYKA-2015

Управління витратами на експортну діяльність підприємств з використанням методу динамічного програмування (на прикладі ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад")

Національний університет "Львівська політехніка"

Хамула Еріка Орестівна

фіолетова корова

Конкурентоспроможність підприємства: теоретико-методичні проблеми дослідження та умови підвищення

Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Ширков Ігор Володимирович

Послуги-ЖКГ-якість

Ефективністьь підвищення якості послуг підприємств житлово-комунальної сфери

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Чіненова Дар'я Миколаївна

15/16-48

Аналіз використання трудових ресурсів на виробничому підприємстві ПАТ "Дніпрометиз"

Університет митної справи та фінансів

Немченко Аліна Миколаївна

Укртелеком оборот

Аналіз оборотних коштів підприємства

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

Дементьєва Яна Сергіївна

модерн

Корпоративне  управління як чинник інвестиційно-інноваційних проблем в Україні

Тернопільський національний економічний університет

Паламарчук Аліна Ігорівна

Потенціал -ІЛ16

Виробничий потенціал підприємства

Національний університет харчових технологій

Лисиціна Ірина  Юріївна

Економічний дрейф

Економічний дрейф підприємства: система управління та організація виробництва

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Бегу Василь Сергійович, Король Вадим Григорович

Ефективність виробництва

Енергетична та економічна ефективність виробництва сільськогосподарських культур: оцінка й шляхи підвищення

Полтавська державна аграрна академія

Лесюк Альона Станіславівна

Фінансові результати

Формування фінансових результатів підприємств торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Ставропольцева Ольга В'ячеславівна

економічне прогнозування

Особливості прогнозування виробничої діяльності підприємницьких структур в хлібопекарській галузі

Шосткинський інститут Сумського державного університету

Матвієвський Олексій Миколайович

Фотозвіт про роботу конкурсної комісії


 

Результати  ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

за напрямом «Економіка та управління підприємствами»

у 2015-201навчальному році

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції 24-25 березня 2016 р.  галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможців:

Диплом І ступеня,  ІІ ступеня, ІІІ ступеня (потрібне зазначити)

Прізвище, ім’я,

по батькові

студента (повністю)

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Найменування вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Диплом            І ступеня

Бурик

 Юлія Іванівна

Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна, старший викладач кафедри економіки і підприємництва

Херсонський національний технічний університет

Диплом            І ступеня

Сиров

Валерій Володимирович

Селезньова Галина Олександрівна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Диплом            І ступеня

Клеймьонова

Валерія Валеріївна

Гросул Вікторія Анатоліївна,

професор, завідувач кафедри економіки та управління

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Диплом            І ступеня

Кіпоренко

Олег Валерійович

Горова Ксенія Олександрівна,      доцент кафедри економіки підприємства

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Диплом            І ступеня

Самарцева

Анастасія Євгенїівна

Филюк Галина Михайлівна, професор, завідувач кафедри економіки підприємства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом            І ступеня

Кравець

Світлана В’ячеславівна

Літвінов Олександр Сергійович,  доцент кафедри економіки підприємства

Одеський національний економічний  університет

Диплом            І ступеня

Мішина

Кристина Славенівна

Шевчук Наталія Валентинівна,

доцент кафедри економіки підприємств

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Диплом            І ступеня

Профатило

 Олена Юріївна

Пилипенко Надія Миколаївна, доцент

Сумський національний аграрний університет

Диплом            ІІ ступеня

Березюк

 Катерина Михайлівна

Грішнова Олена Антонівна, професор кафедри економіки підприємства

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Диплом            ІІ ступеня

Дукмас

 Ганна Олегівна

Гонтарева Ірина В’ячеславівна,  професор кафедри економіки підприємства та менеджменту

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Диплом            ІІ ступеня

Кушнаренко

Іванна Едуардівна,

Кучеренко

Людмила В’ячеславівна

Кубарева Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри стратегії підприємств

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Диплом            ІІ ступеня

Демченко

Катерина Юріївна,

Чуєва

 Карина Юріївна

Димченко Олена Володимирівна, завідувач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Харківський національний університет міського господарства імені            О.М. Бекетова

Диплом            ІІ ступеня

Кравченко

 Діана Петрівна

Тарасюк Галина Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Житомирський державний технологічний університет

Диплом            ІІ ступеня

Задорожна

Аліна Володимирівна, Латушко

Ольга Ігорівна

Горовий Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри міжнародної економіки

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Диплом            ІІ ступеня

Ціцяла

 Андрій Степанович

Лупак Руслан Любомирович, доцент кафедри економіки підприємства

Львівська комерційна академія

Диплом            ІІ ступеня

Мудрик

Василь Сергійович

Піжук Ольга Іванівна, доцент кафедри економіки підприємства

Національний університет державної податкової служби України

Диплом            ІІ ступеня

Сухорада

Анна Сергіївна

Стефанюк Ольга Дмитрівна, доцент

 

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Диплом            ІІ ступеня

Шаповалова

Анастасія Олександрівна

Карлюка Дмитро Олександрович, доцент кафедри економіки і підприємництва

Херсонський національний технічний університет

Диплом            ІІ ступеня

Мякушко

Олег Віталійович

Валінкевич Наталія Василівна, професор кафедри економіки підприємства

Житомирський державний технологічний університет

Диплом            ІІ ступеня

Прус

Катерина Валентинівна

Марченко Валентина Миколаївна, професор кафедри економіки і підприємництва

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"

Диплом            ІІ ступеня

Діденко

 Юлія Ігорівна

Левченко Юлія Григорівна, доцент

Національний університет харчових технологій

Диплом            ІІІ ступеня

Новожилова

 Аліна Віталіївна

Цибульська Елеонора Іванівна,  доцент кафедри економіки підприємства

 

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Диплом            ІІІ ступеня

Чазов

Євген Володимирович

Ралко Олександра Сергіївна, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Національний університет харчових технологій

Диплом            ІІІ ступеня

Баляба

Володимир Олександрович

Смачило Валентина Володимирівна, доцент кафедри економіки

Харківський національний  університет будівництва та архітектури

Диплом            ІІІ ступеня

Пащенко

Марина Сергіївна

Манаєнко Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут"

Диплом            ІІІ ступеня

Бугаєнко

Олександра Віталіївна

Єрмак Світлана Олександрівна, доцент кафедри економіки підприємства

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Диплом            ІІІ ступеня

Корнус

 Валерія Вадимівна

Яковлєв Анатолій Іванович, завідувач кафедри економіки і маркетингу

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Диплом            ІІІ ступеня

Сорокотяженко

 Катерина Сергіївна

Іпполітова Інна Ярославівна,

доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Диплом            ІІІ ступеня

Лелеко

Анастасія Миколаївна

Карлюка Дмитро Олександрович, доцент кафедри економіки і підприємництва

Херсонський національний технічний університет

Диплом            ІІІ ступеня

 

 

Фатич

 Вікторія Володимирівна, Маковська

Ольга Валеріївна

Гришко Наталя Євгеніївна, доцент кафедри економіки

 

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

 

Диплом            ІІІ ступеня

 

Ширков

 Ігор Володимирович

Радько Вікторія Миколаївна, в.о. завідувача кафедри економіки та стратегії підприємств

Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Диплом            ІІІ ступеня

Лесюк

 Альона Станіславівна

Калініченко Олександр Володимирович, доцент кафедри економіки підприємства

Полтавська державна аграрна академія

Диплом            ІІІ ступеня

Кузнецова

 Анастасія Анатоліївна

Филипенко Олена Михайлівна, професор кафедри прикладної економіки та інформаційних систем

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Диплом            ІІІ ступеня

Немченко

Альбіна Миколаївна

Фещенко Ольга Михайлівна, доцент кафедри економіки підприємства

Університет митної справи та фінансів

Диплом            ІІІ ступеня

Новікова

Юлія Вікторівна

Дегтярьова Ольга Олександрівна, доцент

Одеський національний економічний  університет

Диплом            ІІІ ступеня

Ярошенко

 Любов Василівна

Павленко Ірина Анатоліївна, професор кафедри економіки підприємств

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Диплом            ІІІ ступеня

Лисиціна

Ірина  Юріївна

Федулова Ірина Валентинівна, професор

Національний університет харчових технологій

Диплом            ІІІ ступеня

Матвієвський

 Олексій Миколайович

Тур Олександр Миколайович, старший викладач кафедри економіки підприємств

Шосткинський інститут Сумського державного університету

Диплом            ІІІ ступеня

Клімович

Руслан Андрійович

Мазур Володимир Степанович, доцент кафедри бізнесу і туризму

Тернопільський національний економічний університет

Диплом            ІІІ ступеня

Чіненова

 Дар'я Миколаївна

Кучеренко Сергій Костянтинович, доцент кафедри економіки та управління підприємством

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Диплом            ІІІ ступеня

Хамула

 Еріка Орестівна

Чернобай Ліана Іванівна, професор кафедри ММП,  Мороз Володимир Іванович, професор кафедри ЕПК

Національний університет "Львівська політехніка"

 

Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких отримали високі балиі були нагороджені грамотами:

Грамота

Бегур

 Василь Сергійович, Король

Вадим Григорович

Скляр Євгенія Володимирівна,

доцент кафедри економіки підприємства

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Грамота

Паламарчук

Аліна Ігорівна

Сірко Анатолій Васильович, професор кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Тернопільський національний економічний університет

Грамота

Ставропольцева

 Ольга В'ячеславівна

Мелушова Ірина Юріївна, доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

 

 

Остання редакція: 14.04.16