Факультет економiки та управлiння

Освітні програми (БАКАЛАВР)

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за такими спеціальностями і освітніми програмами (спеціалізаціями):

051 - Економіка (галузь знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки")

  • освітня програма "Економіка підприємства"
  • освітня програма "Економічна аналітика"
  • освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"

073 - Менеджмент (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій» 

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма "Підприємництво"
  • освітня програма "Підприємництво і бізнес-технології"

281- Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 28 "Публічне управління та адміністрування")

  • освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Остання редакція: 25.01.23
Економіка підприємства (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

За освітньою програмою «Економіка підприємства» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів. 

Якщо ти самостійна та відповідальна людина, вмієш  рахувати гроші та завтра плануєш стати акулою бізнесу  - освіта за спеціалізацією «Економіка підприємства» стане запорукою твого успіху!

На факультеті економіки та управління для потенційних абітурієнтів  започатковано

Економіка агробізнесу та агротрейдинг (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

 

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки агробізнесу та торгівлі аграрною продукцією на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах сучасного ринкового середовища

Економічна аналітика (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економічна аналітика

 

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців шляхом формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень

Менеджмент бізнес-організацій (спеціальність 073)

Освітньо-професійна програма

"Менеджмент бізнес-організацій"

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність 073 "Менеджмент"
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

 


У світі немає неефективних організацій, є погано керовані
Підприємництво і бізнес-технології (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Підприємництво і бізнес-технології

 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Підприємництво і бізнес-технології» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з підприємництва та торгівлі, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатні вирішувати завдання зі створення та ефективного управління підприємницькими структурами із застосуванням сучасних бізнес-технологій

Підприємництво (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Підприємництво

 

 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


 

За освітньою програмою «Підприємництво» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати підприємницькі проекти,  свідомо  беруть на себе відповідальність за прийняття підприємницьких рішень та спроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

 


За освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по формуванню та реалізації державної політики щодо економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та місцевому рівнях