Факультет економiки та управлiння

Освітні програми (БАКАЛАВР)

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за такими спеціальностями і освітніми програмами (спеціалізаціями):

051 - Економіка (галузь знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки")

  • освітня програма "Економіка підприємства"
  • освітня програма "Економічна аналітика"
  • освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"

073 - Менеджмент (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій» 

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма "Підприємництво"

281- Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 28 "Публічне управління та адміністрування")

  • освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Остання редакція: 10.06.22
Економіка підприємства (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

За освітньою програмою «Економіка підприємства» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів

Економіка агробізнесу та агротрейдинг (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

 

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки агробізнесу та торгівлі аграрною продукцією на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах сучасного ринкового середовища

Економічна аналітика (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економічна аналітика

 

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців шляхом формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень

Менеджмент бізнес-організацій (спеціальність 073)