Факультет економiки та управлiння

Освітні програми (БАКАЛАВР)

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за такими спеціальностями і освітніми програмами (спеціалізаціями):

051 - Економіка (галузь знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки")

  • освітня програма "Економіка підприємства"
  • освітня програма "Економічна аналітика"
  • освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"

073 - Менеджмент (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій» 

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма "Підприємництво"

281- Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 28 "Публічне управління та адміністрування")

  • освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Остання редакція: 28.02.20
Економіка підприємства (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

За освітньою програмою «Економіка підприємства» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів

Економічна аналітика (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців шляхом формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях