Факультет економiки та управлiння

Бакалаврат

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за такими спеціальностями і освітніми програмами (спеціалізаціями):

051 - Економіка (галузь знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки")

  • освітня програма "Економіка підприємства"
  • освітня програма "Економічна аналітика"
  • освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"

073 - Менеджмент (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій» 

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • освітня програма "Підприємництво"
  • освітня програма "Підприємництво і бізнес-технології"

281- Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 28 "Публічне управління та адміністрування")

  • освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Остання редакція: 04.05.23
Освітня програма "Економічна аналітика"
Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціябакалавр з економіки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Освітня програма "Економіка підприємства"
Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціябакалавр з економіки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська
Освітня програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг"

 

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціябакалавр з економіки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Освітня програма "Менеджмент бізнес-організацій"

 

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікаціябакалавр менеджменту
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська (з можливістю вивчення окремих навчальних дисциплін англійською мовою)
Освітня програма "Підприємництво і бізнес-технології"
Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітня кваліфікаціябакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"
Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня кваліфікаціябакалавр публічного управління та адміністрування
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська