Факультет економiки та управлiння

Ресурсний центр зі сталого розвитку

Відповідно до Меморандуму про порозуміння між програмою розвитку ООН та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  у сфері сталого регіонального розвитку  рішенням Вченої ради університету 26.04.2016 року створено Ресурсний центр зі сталого розвитку при Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який діє як загальноуніверситетський підрозділ з метою активізації науково-дослідної діяльності Університету  у сфері сталого регіонального розвитку та поширення цього підходу серед студентської молоді за підтримки спільного Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

  Основні завдання Ресурсного центру:

-          активізація науково-дослідної діяльності студентів, аспірантів та викладачів Університету в питаннях сталого розвитку;

-          участь в конкурсах, наукових дослідженнях з проблем сталого розвитку, організованих за підтримки міжнародних проектів, зокрема спільного Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

-          залучення студентської молоді Університету до конкурсів та проектів у сфері сталого регіонального розвитку;

-          сприяння просвітницькій діяльності шляхом організації зустрічей з провідними вченими, проведення тренінгів, семінарів щодо питань сталого розвитку;

-          здійснення моніторингу та поширення інформації на регіональному рівні про можливості міжнародних грантових конкурсів, міжнародних програм та проектів міжнародної технічної допомоги, які мають спрямованість на сталий регіональний розвиток;

-          участь у підготовці регіональних цільових програм та проектів на отримання грантового фінансування;

-          сприяння запровадженню курсу «Сталий розвиток» до навчального плану Університету та/або включення його до навчальних програм вже наявних дисциплін;

-          організація та участь в підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів та інших заходів щодо сталого розвитку»;

-          сприяння написанню студентами дослідницьких кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів з проблематики сталого розвитку, публічного управління, громадянського суспільства, шляхом надання інформації щодо досвіду роботи місцевих громад та органів місцевого самоврядування;

-          та інші завдання, які визначаються додатково на засіданні Ресурсного центру.

 

Наша сторінка у мережі facebook тут.