Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни рівня PhD

Освітньо-наукова програма  051 «Економіка» 

§  Цикл загальнонаукової (філософської) підготовки 

Методологія економічних досліджень (Модуль 2) – Рєпіна І.М. 

§  Цикл дослідницької та академічної підготовки 

Управління науковими проектами – Рєпіна І.М.Кукоба В.П., Майорова Т.В.Гернего Ю.О. 

§  Цикл спеціальної підготовки  

Парадигми дослідження соціально-економічних систем  – Лігоненко Л.О.Радіонова І.Ф.Пилипів В.В.Цимбал Л.І. 

Креативна економіка – Лігоненко Л.О., Жукова Л.Л.  

Освітньо-наукова програма   076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

§  Цикл загально-наукової (філософської) підготовки 

Методологія економічних досліджень (Модуль 2) – Рєпіна І.М. 

§  Цикл дослідницької та академічної підготовки 

Управління науковими проектами – Рєпіна І.М.Кукоба В.П., Майорова Т.В.Гернего Ю.О. 

§  Цикл спеціальної підготовки  

Економіка та організація підприємництва – Кукоба В.П.Швиданенко Г.О. 

Інноватика та інтелектуальна власність – Рєпіна І.М. 

Загально-університетський каталог вибіркових дисциплін 

·                за тематичним напрямом економіка: 

Аналітичний інструментарій економіки підприємства – Коцюба О.С. 

Діагностика та прогнозування розвитку підприємств – Андрющенко К.А. 

Інноватика та інтелектуальна власність – Рєпіна І.М. 

·                за тематичним напрямом менеджмент:

Економічне управління підприємством  – Лігоненко Л.О.,

Управлінська діагностика -  – Лігоненко Л.О.,

·                за тематичним напрямом підприємництво, торгівля та біржова діяльність: 

Digital-технології у  підприємництві – Лаврененко В.В. 

Результативність бізнесу Клименко С.М.

Стратегія та розвиток бізнесу – Гребешкова О.М. 

Біржовий Інтернет-трейдинг – Старіков О.Ю.

Остання редакція: 09.06.23