Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Публічне управління та адміністрування"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня кваліфікаціябакалавр публічного управління та адміністрування
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Публічне управління та адміністрування"
Портфоліо освітньої програми

За освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по формуванню та реалізації державної політики щодо економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та місцевому рівнях.

 

Остання редакція: 11.06.23