Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни бакалаврату

Кафедра забезпечує викланання навчальних дисциплін на першому (бакалаврскому) рівні вищої освіти) для здобувачів освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування", а також інших освітніх програм університету.