Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з підприємництва (2022)

УВАГА!

У зв'язку з введенням на території України воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022) переносяться терміни проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ МОН від 05.11.2021 № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457»).

Нові терміни проведення другого туру конкурсу буде повідомлено окремо.

Лист МОН України про перенесення термінів проведення конкурсів


Програма підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнскього конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) "Підприємництво" (18-19 квітня 2022 року)


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) «Підприємництво».

Запрошуємо до 15 лютого 202року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем) надсилати студентські наукові роботи переможців І туру конкурсу  (кількістю не більше 3-х).

Відправлення  конкурсних  наукових робіт студентів відбувається у два кроки:

 1) реєстрація на конкурс через посилання: https://forms.gle/1w43Q5SjZ1kHc1iU9

 2) відправлення друкованих версій роботи за адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, к. 236 (із зазначенням «на конкурс СНР Підприємництво»).

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам  «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 та зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. № 620/30488.

Усі конкурсні роботи будуть перевірені на унікальність.

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії після 18 березня 202року будуть надіслані запрошення  для участі у підсумковій конференції, яка відбудеться 18-19 квітня 202року у режимі відеоконференції, де вони зможуть зробити наукову доповідь  і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.  

Додаткова інформація  за:

тел. 38 (044) 371-61-52 

entrepreneurship.kneu.2021@gmail.com


ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

 

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Підприємництво» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищихнавчальних закладів.Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Остання редакція: 20.03.22