Факультет економiки та управлiння

Дослідницький проект “Компетенції, можливості, стратегії в інформаційному світі”

Навчально-дослідницьке партнерство між факультетом економіки та управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана (Україна) та EILab (Канада) має у своїй основі концепцію проблемно-орієнтованого навчання (Problem based learning), тобто створює своєрідне креативне середовище для продукування нових знань на основі спільних ідей, досліджень і розробок в освітній, інформаційній, соціальній та економічній сферах.

Рамкові проблеми для досліджень:

  • Потенціал інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) для підтримки і підсилення процесів розширення прав і можливостей особистості, міжнародного культурного взаємозбагачення та навчання.
  • Корисність міждисциплінарного та міжнародного співробітництва для вивчення універсальністі підходів до оцінки і структурування суспільно-економічних явищ.
  • Можливості для університетів щодо розширення меж своїх традиційних кордонів через глобально доступні онлайнові програми, що підтримують конструктивістські методи навчання.
  • Проблеми, з якими стикаються студенти в контексті несприятливого середовища, та організаційні й персональні стратегії зростання.
  • Спільні заходи будуть включати в себе науково-дослідницькі проекти, участь у конференціях, публікації та неофіційний обмін інформацією.

Перший дослідницький проект “Компетенції, можливості, стратегії в інформаційному світі” (“Competencies, Empowerment, Strategies in a Digital World”), який об’єднує викладачів, аспірантів та студентів з України та Канади, присвячений вирішенню таких проблем:

1. Концептуалізація та вимірювання загальних цифрових компетентностей студентів за допомогою платформи GTCU (Dogital Techology Competencies and Use) .

2. Вивчення можливостей бізнес-моделювання як крос-культурного інструменту для оцінки бізнес-компетенцій.

3. Причинно-наслідкові відносини між цифровими і бізнес-компетенціями.

4. Взаємозалежність психологічного відчуття розширення прав і можливостей (empowerment), довіри та соціальної залученості – з одного боку, та розвитку цифрових компетенцій високого порядку – з іншого.

5. Осмислення ефективного лідерства у бізнесі у зв’язку з розвитком психологічного відчуття розширення прав і можливостей (empowerment) і цифрових компетентностей. 6. Цифрові уміння і нові методи навчання.

Обидві сторони визнають багато потенційних вигід від співпраці, таких як:

  • Розширення охоплення і доступу до цифрової інфраструктури, додатків і середовищ, пов’язаних з онлайн-навчанням та науковими дослідженнями.
  • Участь студентів, що бажають розширити свої міжнародні освітні та комунікаційні можливості.
  • Розширення міжнародного співробітництва через спільну участь у науково- дослідницьких форумах і публікаціях, літніх/зимових школах, створення та розвитку онлайн-курсів тощо.
  • Надання взаємної підтримки щодо міжнародних студентських досліджень і практики.
  • Взаєморозвиток комунікаційних і наукових мереж кожної зі сторін для дослідження подальшої міжнародної синергії і можливостей.

Меморандум про співпрацю

Про результати пілотного освітнього проекту "Культутні виміри та професійні стратегії"  (березень-квітень 2016 року)

Остання редакція: 18.07.16