Факультет економiки та управлiння

20-30 квітня 2016 року декада студентської науки «НАУКОВІ БАРВИ-2016»

У межах роботи щорічної наукової студентської конференції  «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України» з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень кафедра економіки підприємств організує розміщення на сайті університету доповідей студентів  за секціями:

Матеріали конференції

Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О. зав.кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

Секція 2. ІМПЕРАТИВИРОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВАВ УКРАЇНІ
Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Секція 3. ЕКОНОМІКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Науковий керівник секції – Кукоба В.П.,  заст. зав. кафедри економіки підприємств з навчально-методичної роботи, д.е.н., професор

Секція 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Секція 5. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

Науковий керівник секції – Павленко І.А, директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств

Детальніше в інформаційному листі>>

Остання редакція: 21.04.16