Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

Ще одним важливим напрямком діяльності кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів є навчально-методична робота. Колектив кафедри активно працює над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури нового покоління, яка має забезпечити здійснення учбового процесу по тих дисциплінах, які закріплені за викладачами кафедри.

 

Перелік напрямків Навчально-методичної роботи кафедри

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри починаючи з 1990 р. опубліковані такі підручники та навчально-методичні посібники:

«Основи економічної науки»:тексти курсу лекцій – К.: КНЕУ, 2011.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: д.е.н., проф. Савчук В.С., Кривенко К.Т., Зайцев Ю.К., Мельник О.М., Якубенко В.Д., д.і.н., проф. Студінський В.А., к.е.н.. доц. Демянчук О.О., Семенов М.Г., Кириллова Г.Ю., Кулага І.В., Ткаченко О.В., Михайлюк М.А., к.е.н. Соболєва В.М.

Туманов М.О. «Економічна соціологія»: навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2010

“Трансформаційна економіка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни” За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2008. – 368 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, А.Е.Фукс, І.Й.Малий, О.М.Мельник, І.В.Лазня, В.Д.Якубенко, М.О.Туманов, В.Л.Смагін, О.В.Ткаченко, Г.Ю.Кириллова, М.Г.Семенов, О.О.Дем’янчук, І.В.Кулага, М.К.Галабурда

Малий І.Й., Галабурба М.К. «Економіка державного сектора»: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 280 с.

“Трансформаційна економіка: Навчальний посібник” За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев, А.Е.Фукс, І.Й.Малий, О.М.Мельник, І.В.Лазня, В.Д.Якубенко, М.О.Туманов, В.Л.Смагін, О.В.Ткаченко, Г.Ю.Кириллова, М.Г.Семенов, О.О.Дем’янчук, І.В.Кулага, М.К.Галабурда

«Економіка». Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. За редакцією канд. екон. наук, доц. С.В.Степаненка — К.: КНЕУ, 2001. — 306 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: А.Е.Фукс, та Л.Д.Тимошевська )

«Перехідна економіка». Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. Під керівництвом Гейця В. М.— К., Наукова думка, 2001. — 340 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри:: В.С.Савчук, Ю.К.Зайцев та І.Й.Малий.

«Історія економічних учень». Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001. — 356 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: Г.Ю.Кирилова, Н.О.Татаренко

 «Політична економія». За редакцією докт. екон. наук, проф. К. Т. Кривенко. К.: КНЕУ, 2001, 2006 та 2008  — 486 с. Навчальний посібник.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: В.С.Савчук, К.Т.Кривенко, А.Е.Фукс, І.Й.Малий, О.М.Мельник, О.В.Ткаченко, Л.Д.Тимошевська, М.Г.Семенов, О.О.Дем’янчук

«Політична економія». За редакцією докт. екон. наук, проф. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2003. — 354 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: В.С.Савчук, К.Т.Кривенко.

 «Економіка». Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. За редакцією канд. екон. наук., доц. С.В.Степаненка.- К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: А.Е.Фукс, Л.Д. Тимошевська та ін.

«Історія економічних учень». За редакцією Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 1999. — 564 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: О.В.Ткаченко, Г.Ю. Кирилова.

«Економічна політика». Курс лекцій. К.: КНЕУ, 1997. — 156 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: Л.Г.Андреєв та ін.

«Історія економічної думки». За редакцією Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко. К.: Фенікс, 1996. — 416 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: О.В.Ткаченко, Г.Ю. Кирилова.

«Основи економічної теорії: політекономічний аспект». За редакцією Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - К.: Вища школа, 1994. — 559 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: В.С. Савчук

«Основи економічної теорії». За редакцією С. В. Мочерного. - Тернопіль: Тарнекс, 1993. — 688 с.
Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: В.С.Савчук, О.В. Ткаченко.

«Політична економія». Тексти курсу лекцій для студентів-економістів усіх форм навчання. - К.: КІНХ, 1990. — 176 с.

Серед членів авторського колективу такі викладачі кафедри: В.С.Савчук, В.П.Корнієнко, А.П.Кисельов, М.Ф.Коба, К.Т.Кривенко, Н.Я.Проскуріна, М.Г.Семенов, Л.Д.Тимошевська, І.Й.Малий, Л.П.Філіпович, А.Е.Фукс, Н.О.Татаренко, О.М.Мельник.

Остання редакція: 07.09.12