Факультет економiки та управлiння

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на удосконалення та розвиток вищої освіти в сфері підготовки майбутніх фахівців з публічного управління та адміністрування на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування"
 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Національна економіка" (2 курс)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Національна економіка-2" (2 курс)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Публічне управління" (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "Державне управління та місцеве самоврядування" (3 курс)

Методичні рекомендації до проходження тренінгу (4 курс)

Програма виробничої практики та методичні рекомендації  до її виконання (3 курс)

Програма переддипломної практики та методичні рекомендації до її виконання (4 курс)

Методичні рекомендації до виконання атестаційного екзамена (4 курс)

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітньо-професійної програми "Цифрове врядування"
 

Методичні рекомендації до проходження тренінгу (2 курс)

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної магістерської роботи (2 курс)

 

 
 
Остання редакція: 12.01.24