Факультет економiки та управлiння

Дисципліни магістерського рівня

Кафедрою здійснюється підготовка магістрів за двома освітньо-професійними програмами:

1. "Менеджмент проєктів і консалтинг"

2. Менеджмент бізнес-організацій

Відповідно до програм підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки до складу основних та вибіркових дисциплін включено:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЄКТІВ І КОНСАЛТИНГ"

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Менеджмент проєктів і консалтинг»

Стратегічний менеджмент

Проєктний менеджмент

Організаційна поведінка і лідерство

Управління розвитком організації

Організаційний дизайн та операційна досконалість бізнесу

Технології управлінського консультування

Гнучкі технології управління проєктами

Тренінг-курс «Інформаційні технології в управлінні бізнесом»

 

Вибіркові компоненти ОПП «Менеджмент проєктів і консалтинг»

Менеджмент знань

Управлінське мислення та прийняття рішень

Система управління персоналом бізнес-організації

Корпоративна соціальна відповідальність

Діджітал маркетинг

Управління змінами

Тренінг-курс “Кількісні методи та моделі в менеджменті”

Тренінг-курс «Ефективні комунікації та переговори в бізнесі»

Тренінг-курс «Foreign languages for business»

 

Вибірковий модуль - «Проєктний менеджмент»

Управління консалтинговою фірмою

Тренінг-курс «Економічне обґрунтування управлінських рішень”

Кейс-курс «Трансформація бізнес-моделей компаній у різних сферах бізнесу»

 

Вибірковий модуль - «Управлінський консалтинг»

Управління консалтинговою фірмою

Тренінг-курс «Економічне обґрунтування управлінських рішень”

Кейс-курс «Трансформація бізнес-моделей компаній у різних сферах бізнесу»

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ"

Обов’язкові освітні компоненти ОПП «Менеджмент бізнес-організацій»

Глобальна економіка

Соціальна відповідальність

Методологія наукових досліджень

Проєктний менеджмент

Стратегічний менеджмент

 Організаційна поведінка і лідерство

 Антикризовий менеджмент

 

Вибіркові компоненти ОПП «Менеджмент бізнес-організацій»

Менеджмент знань

Управління власністю

Аналітичне забезпечення управління

Тренінг-курс «Інформаційні технології в управлінні»

Діджитал-менеджмент

Агробізнес та аграрна політика

Оподаткування суб’єктів малого бізнесу

Створення та управління кластерами суб’єктів малого бізнесу

Управлінське мислення та прийняття рішень

Економіка та організація агротрейдингу

 

Вибірковий модуль - «Менеджмент корпорацій»

Корпоративний менеджмент

Тренінг-курс «Економічне обґрунтування управлінських рішень»

Корпоративне право

   

Вибірковий модуль - «Менеджмент малого бізнесу»

 Управління фірмою малого бізнесу

 Тренінг-курс «Економічне обґрунтування управлінських рішень»

 Стартап-менеджмент

 

Дисципліна "Стратегічний менеджмент" виклдається на магістерському рівні освіти на таких освітніх програмах:

051 "Економіка підприємства"

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Остання редакція: 26.07.22