Факультет економiки та управлiння

Навчальні дисципліни магістратури

На другому (магістерському) рівні вищої освіти кафедрою менеджменту забезпечується викладання освітніх компонент (навчальних дисциплін) на освітніх програмах "Менеджмент проєктів і консалтинг" і "Менеджмент бізнес-організацій" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування", а також на інших освітніх програмах різних спеціальностей і галузей знань. Методичне забезпечення освітніх компонент розробляється згідно локальних документів Університету, які регламентують нормативно-методичне забезпечення освітніх компонент.

 

Обовʼязкові освітні компоненти інших освітніх програм Університету на другому (магістерському) рівні вищої освіти