Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузі економіки, публічного управління та адміністрування, формування ключових компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців із національної економіки та публічного управління, здатних реалізовувати знання та навички на національному та муніципальному рівнях.

 

НАУКОВА ШКОЛА

Наукова школа «Публічне управління національною економікою» сформована колективом кафедри під керівництвом доктора економічних наук, професора І.Й. Малого та досліджує шляхи антикризового публічного управління національною економікою в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності.

 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні наукові дослідження кафедри охоплюють фундаментальні та прикладні розробки та присвячені проблемам публічного управління національною економікою, макроекономічного прогнозування та регулювання економіки, державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки, а також формування стратегії регіонального розвитку України. Їх наукова новизна полягає в критичному осмисленні сучасних тенденцій суспільного розвитку й обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо диверсифікації інститутів державного управління для забезпечення макроекономічної стабільності, інноваційного економічного зростання та добробуту населення. Результати проведених наукових досліджень відображені в численних наукових публікаціях.

Із створенням в Україні у 2017 році нової наукової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» представники школи зорієнтували свої дослідження на такі основні напрямки:
 • аналіз та моделювання макроекономічної політики уряду;
 • управління та адміністрування публічного сектору національної економіки;
 • інструментарій публічного управління за умов макроекономічної невизначеності;
 • інституційний дизайн антикризового публічного управління;
 • макроекономічний аналіз національної економіки;
 • аналіз макроекономічної політики;
 • економічна теорія публічного управління;
 • форсайт в формуванні економічної політики на національному та локальному рівні.

Науковими досягненнями кафедри є успішно захищені дисертації за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”, а саме:

докторські дисертації:

 • 2020 рік — Усик В.І.  «Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної освіти»;
 • 2015 рік — Алімпієв Є.В.  «Державне регулювання фінансово-монетарної трансмісії в українській економіці»;
 • 2013 рік — Никифоров А.Є.  «Механізм державного управління інноваційною діяльністю», Тищенко О.П. «Державне регулювання регіонального розвитку національної економіки»; Ємельяненко Л.М. «Державне управління збалансування людського і технологічного розвитку України».

кандидатські дисертації:

 • 2017 рік – Москаленко В.В. «Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою»;
 • 2016 рік – Богер О.В. «Податкове регулювання становлення інноваційної економіки»;
 • 2013 рік – Ремізова І.А. «Державне регулювання сукупного попиту на базі методології фінансового програмування», Сіра І.В. «Державна підтримка підприємницької діяльності в умовах фінансово-економічної кризи»;
 • 2012 рік – Погуда Н.В. «Застосування ефектометричних методів у державному регулюванні інвестиційної діяльності»;
 • 2011 рік – Костенок Я.О. «Державне регулювання енергозбереження в промисловості України», Королюк Т.О.  «Державне регулювання фінансової посередницької діяльності»;
 • 2010 рік – Козарезенко Л.В. «Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг»;
 • 2009 рік – Усик В.І. «Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу»;
 • 2008 рік – Соломенко С.М. «Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання»,
 •  2007 рік – Волощенко В.С. «Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні»;
 • 2006 рік – Федірко Н.В. «Державне регулювання доходів населення в Україні», Гладиш Р.О. «Економічний механізм регулювання пропозиції пшениці в Україні», Грабовський О.М. «Прогнозування монетарних показників в системі державного регулювання економікою»,
 • 2005 рік – Олешко Т.О.  «Прогнозування та державне регулювання промислового розвитку регіону»;
 • 2004 рік – Горшкова Н.І. «Діагностика стану економіки в системі стабілізаційної політики держави», Пасічник О.В. «Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні»;
 • 2002 рік – Москалюк Н.П. «Інвестиційна політика України в умовах стабілізації».

 

НАУКОВІ РОЗРОБКИ

наукові монографії:

виконанні науково-дослідні теми (НДР):

 • «Модернізація державного антикризового управління національною  економікою» (номер державної реєстрації: № 0116U001426) (2016-2021 рр);
 • «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (номер державної реєстрації 0117U001196) (2017-2019 рр).
 • «Державне антикризове управління національною економікою» (номер державної реєстрації 0111U002616);
 • «Методи вимірювання та державного регулювання розвитку і мобілізації інтелектуального потенціалу в національній економіці» (номер державної реєстрації 0111U000294),
Остання редакція: 27.07.21