Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з підприємництва (2021)

Програма підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнскього конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) "Підприємництво" (22-23 квітня 2021 року)


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) «Підприємництво».

Запрошуємо до 15 лютого 2021 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем) надсилати студентські наукові роботи переможців І туру конкурсу  (кількістю не більше 3-х).

Відправлення  конкурсних  наукових робіт студентів відбувається у два кроки:

 1) реєстрація на конкурс через посилання: https://forms.gle/bNukPirwFNdkHydH7

 2) відправлення друкованих версій роботи за адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, к. 236 (із зазначенням «на конкурс СНР Підприємництво»).

 

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам  «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 та зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. № 620/30488.

Усі конкурсні роботи будуть перевірені на унікальність.

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії після 22 березня 2021 року будуть надіслані запрошення  для участі у підсумковій конференції, яка відбудеться 22-23 квітня 2021 року у режимі відеоконференції, де вони зможуть зробити наукову доповідь  і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.  

 

Додаткова інформація  за:

тел. 38 (044) 371-61-52 

entrepreneurship.kneu.2021@gmail.com


ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

 

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Підприємництво» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищихнавчальних закладів.Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.


 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

робіт-учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Підприємництво»

 

шифр

НАЗВА

Рецензент 1

Рецензент 2

Разом

  Роботи, що претендують на нагородження дипломами   

26

яблуко 1758

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА РИНКУ ЯБЛУК УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS - COV-2

93

88

181

99

осінь

ТЕХНОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕСУРСНОЇ ЦИРКУЛЯРНОСТІ

90

90

180

56

Food processing

СУЧАСНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

89

86

175

70

Біла хаски

«ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ»)»

89

85

174

55

Антоненко

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

84

89

173

58

Біо

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ (КОМЕРЦІЙНИХ) СТРУКТУРАХ

84

89

173

39

Процес

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-2019

89

83

172

104

Мотивація 2

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

86

86

172

12Конкурентоспроможність підприємства 1ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА8284166

6

ХФ - ПШ - 21

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ КОМПАНІЇ

78

88

166

21

COVID-ТОРГ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

79

84

163

2

підприємницький центр

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ НАПРЯМКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

78

84

162

103Ефективність управлінняПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА8082162

29

Конкурентоспроможність підприємства 2

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

81

78

159

86

Регіональне підприємництво

ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

75

82

157

33

LAV2001

ОЦІНКА ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

75

80

155

48

ЛОГІКА

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

76

78

154

51

Агроефективність

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСП «ЛАН»

72

82

154

94

Business processes of the enterprise

УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

72

82

154

32

Земля

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ПІДПРИЄМСТВА АГРОБІЗНЕСУ

75

78

153

15

Репетиторський центр

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ РЕПЕТИТОРСЬКОГО ЦЕНТРУ

78

74

152

19

Агропідприємства Гарай

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

71

80

151

74

СМАКОТА

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БРЕНД-СТРАТЕГІЇ ПП ПЕКАРНІ «СМАКОТА»

74

77

151

80

Логістична інфраструктура

ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

76

72

148

88

Креативність

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

79

69

148

16

Дисперсія та варіація

РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО РИЗИКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

75

71

146

72

Підприємницьке середовище

АНАЛІЗ СТАНУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМНИХ ЗОН

73

71

144

50

Honey @ Garlic

АНТИЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ ПРОДУКТ «МЕД & ЧАСНИК» ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПРОДУКТ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

69

74

143

11

Ризик 1

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

75

67

142

41

20/21-40

СТАРТАП ЯК СУЧАСНА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: ПЕРСЕПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

73

68

141

44

Ризик 2

РИЗИК – МЕНЕДЖМЕНТ У СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

67

74

141

92

science forever

ВПРОВАДЖЕННЯ AGILE-МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

72

67

139

  Роботи, що претендують на нагородження грамотами   

5

П2 : П2 : 2021

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

71

66

137

45Стартап модельСТАРТАПИ ТА ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТОРИ ЯК КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ ВЕНЧУРНОГО РИНКУ5878136

77

ФРІДОМ

КОНТРОЛІНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ КОМПАНІЇ, ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

65

70

135

49

Stock Exchange

ФОРМУВАННЯ СПЕКУЛЯТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ В ДЕЙ-ТРЕЙДИНГУ

63

71

134

  Інші роботи   

95

Соцкорпор

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

70

62

132

7

М3 : П3 : 2021

УДОСКОНАЛЕННЯ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

62

68

130

59

Оборотні кошти підприємства

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

60

68

128

62

Циркулярна економіка

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ЇЇ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

67

61

128

96

Business2Business

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІГРАФІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА)

67

61

128

64

Меркурій

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В М. ОДЕСА

59

68

127

68

Кавове підприємництво

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ РОЗВИТКУ КАВОВОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВОВІ

59

65

124

79

Франчайзинг студентству

ФРАНЧАЙЗИНГ В ДОПОМОГУ СТУДЕНТСЬКОМУ ПІДРОБІТКУ

57

67

124

25

Стратегія розвитку 4

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК УМОВА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

58

65

123

28

Бізнес-економіка

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ФАКТОРУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

56

65

121

31

Сократ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

62

59

121

27

ЕкоБуст

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

57

63

120

73

ПТБД3050

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

55

65

120

84

David Ricardo

РОЗВИТОК КРАУДФАНДИНГУ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

55

64

119

20

Управління товарообігом

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБІГОМ У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ “ШУВАР”

54

64

118

71

МЕБЛІ

ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ

54

64

118

76

Пріоритети розвитку

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ

56

62

118

9

sentiments

CЕНТИМЕНТ АНАЛІЗ У МАРКЕТИНГУ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

62

53

115

75

СЕЛЕКТ

РОЗРОБКА SMM-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ТОВ «СЕЛЕКТ*»: ПЛАН ПРОСУВАННЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

59

56

115

87

Комплекс маркетингу

УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

55

60

115

69

Аграрне виробництво

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

56

58

114

24

COSTS

ФОРМУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

59

54

113

78

Товарний асортимент

ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

53

60

113

81

Розвиток підприємства

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЄКТУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

55

57

112

22

Елітні запаси

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

53

56

109

47

Індустрія розваг

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ІНДУСТРІЇ РОЗВАГ

54

55

109

102

Копаниця

ЛОГІСТИКА ТОВАРОРУХУ СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЮ

57

52

109

4

Еvent-підприємництво

EVENT-ПІДПРИЄМНИЦТВО:ОГЛЯД І ВАРІАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ

50

57

107

30

Логістичне управління

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

53

54

107

91

Інтелектуальний бізнес

ФОРМАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ПРОРИВУ

50

56

106

46

BLUME

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

54

50

104

67

Інновація

АКТИВІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ”

49

55

104

85

НРС-20210211-ВІВ

МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

55

48

103

63

Велопрокат

ВИБІР МЕТОДУ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЄКТУ

48

53

101

54

Уроки коронакризи

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

46

53

99

65

Жіноче підприємництво

«ЖІНОЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

52

46

98

35

Діяльність авіакомпаній

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

43

53

96

34

Парадокс

ПРОБЛЕМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

47

48

95

43

Хоч мале, та завзяте

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

44

51

95

98

Підприємницька діяльність

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БІЗНЕС-СТРУКТУР АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

45

50

95

3

Сфера будівництва

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

43

50

93

42

20-21-41

НELPFARM – ДІДЖИТАЛ РІШЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

43

50

93

61

Бізнес

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

48

43

91

53

SAKHNO

ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

43

43

86

18

Розвиток фермерства

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВЩИНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

42

43

85

23

Іноземне інвестування

ОСОБЛИВОСТІ IНOЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

44

41

85

60

Конкуренція

ОБҐРУНТУВАННЯ КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

46

39

85

17

Інтренет і підприємництво

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

45

39

84

66

Командна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ

43

41

84

101

Алексєєва

ТОВАРНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА-ЕКСПОРТЕРА ПИВА

42

42

84

10

Майбутнє

РОЛЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ВАЖЕЛІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

36

45

81

57

СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНИЙ ЗАВОД

ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПОБУДОВИ СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ В УКРАЇНІ

37

43

80

100

PAAA2000

РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

39

38

77

38

Ефективнiсть капiтал

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

42

33

75

13

Стратегічне планування

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

37

34

71

52

KVRY2000

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

38

33

71

82

Банкрутство підприємства

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

32

39

71

90

change

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

34

37

71

14

Кон'юктура

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

31

35

66

1

Характеристика 9

ІНВЕСТИЦІЇ В СТАРТАПИ ТА МАЛИЙ БІЗНЕС

27

37

64

8

Мотивація

РОЛЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ГОСПАДАРЮВАННЯ

27

37

64

89

Інвестиційний бізнес-проект

РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПРОЄКТУ

32

30

62

37

Заходи екологізації

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

27

31

58

36

Авiацiйнi перевезення

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

24

33

57

40

2021-39

БРЕНД ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА КОМПАНІЇ

25

31

56

83

ПОПД

СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

32

23

55

97

Екологічне підприємництво

ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

23

26

49

93

Диверсифікація діяльності підприємства

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

16

19

35

 

Остання редакція: 20.04.21