Факультет економiки та управлiння

Вступникам

Остання редакція: 23.06.20
Освітні програми (БАКАЛАВР)
Економіка підприємства (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

За освітньою програмою «Економіка підприємства» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів

Економіка агробізнесу та агротрейдинг (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економіка агробізнесу та агротрейдинг" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки агробізнесу та торгівлі аграрною продукцією на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах сучасного ринкового середовища

Економічна аналітика (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців шляхом формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень

Менеджмент бізнес-організацій (спеціальність 073

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент бізнес-організацій

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


У світі немає неефективних організацій, є лише погано керовані

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних вмінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання

Підприємництво (спец. 076

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


 

За освітньою програмою «Підприємництво» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати підприємницькі проекти,  свідомо  беруть на себе відповідальність за прийняття підприємницьких рішень та спроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях

Освітні програми (МАГІСТР)
Бізнес-економіка (спец. 051)

Науковий керівник програмиШвиданенко Генефа Олександрівна, професор, кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємств.

Місія програми: підготовка бізнес-економістів нової управлінської формації.

Економіка агробізнесу та агротрейдинг (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка агробізнесу та агротрейдинг

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», формування системних умінь аналізу ефективності, управління економічними процесами на підприємствах агробізнесу різних типів

Економічна аналітика (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


За освітньою програмою «Економічна аналітика» здійснюється підготовка фахівців з аналітичним типом мислення, які здатні розробляти програми, плани, стратегії розвитку економіки на різних рівнях її функціонування

Менеджмент бізнес-організацій (спец. 073 )

    Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

   Менеджмент бізнес-організацій

       Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент Бізнес-Організацій» спрямована на підготовку успішних управлінців для бізнесу різних форм власності в епоху цифрової економіки через формування системного управлінського мислення з опануванням сучасного практичного інструментарію стратегічного, проєктного та функціонального менеджменту

Менеджмент проєктів і консалтинг (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент проєктів і консалтинг

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


Гарант програми:  Підприємництво (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


Найголовнішим завданням сучасного бізнесу є пошук новітніх способів задоволення запитів ринку, забезпечення ефектиного управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників підприємницького типу мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Управління публічним сектором економіки

 

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Управління публічним сектором економіки» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних умінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання