Факультет економiки та управлiння

Вступникам

Остання редакція: 02.12.19
Освітні програми (БАКАЛАВР)
Підприємництво (спец. 076

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


 

За освітньою програмою «Підприємництво» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати підприємницькі проекти,  свідомо  беруть на себе відповідальність за прийняття підприємницьких рішень та спроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності

Економіка підприємства (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

За освітньою програмою «Економіка підприємства» здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів

Економічна аналітика (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців шляхом формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях

Менеджмент бізнес-організацій (спеціальність 073

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент бізнес-організацій

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


У світі немає неефективних організацій, є лише погано керовані

Економіка агробізнесу (спец. 051

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Економіка агробізнесу

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 

 


 

Освітньо-професійна програма "Економіка агробізнесу" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців з економіки агробізнесу шляхом формування системи знань і вмінь щодо аналізу, оцінювання та ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в агробізнесі в умовах динамічного ринкового середовища

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних вмінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання

Освітні програми (МАГІСТР)
Підприємництво (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Підприємництво

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 


Найголовнішим завданням сучасного бізнесу є пошук новітніх способів задоволення запитів ринку, забезпечення ефектиного управління матеріальними і нематеріальними ресурсами, формування у працівників підприємницького типу мислення та активне впровадження в ділову практику інструментів стратегічного управління

Менеджмент бізнес-організацій (спец. 073

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент бізнес-організацій

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


За освітньою програмою «Менеджмент бізнес-організацій» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним та стратегічним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії розвитку їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати інноваційні та стратегічні проекти, свідомо беруть на себе відповідальність за прийняття стратегічних рішень та конкурентоспроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності

Економіка підприємства (спец. 051

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка підприємства

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


Підготовка магістрів на освітньої програмі «Економіка підприємства» спрямована на підготовку кваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням і компетентностями, що визнаються професійним ринком, прикладними навичками виконання дослідницьких проектів,  вирішення практичних кейсів з управлінськими завданнями щодо проблем функціонування і розвитку економічних систем різного рівня

Економічна аналітика (спец. 051

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економічна аналітика

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


За освітньою програмою «Економічна аналітика» здійснюється підготовка фахівців з аналітичним типом мислення, які здатні розробляти програми, плани, стратегії розвитку економіки на різних рівнях її функціонування

Публічне управління та адміністрування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Публічне управління та адміністрування

 

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


За освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та сфер діяльності на національному та муніципальному рівнях

Економіка агробізнесу (спец. 051)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Економіка агробізнесу

Спеціальність 051 "Економіка"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Економіка агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», формування системних умінь аналізу ефективності, управління економічними процесами та формування стратегій розвитку на підприємствах агробізнесу різних типів

Менеджмент агробізнесу (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент агробізнесу

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Менеджмент агробізнесу» спрямована на підготовку висококваліфікованихі конкурентоспроможних фахівціву галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент», формування системних умінь ефективного управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання