Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (2017)

РІШЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З НАПРЯМУ «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

(від 28 лютого 2017 року)

Запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції 31 березня 2017 р.студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження:

Дипломами:

ШИФР

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

СТУДЕНТ

теплова модернізація

Житомирський державний технологічний університет

Турський Олександр Вадимович

ефективність

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Бездітко Олена Сергіївна,

Кошелевич Кристина Віталіївна

передумова розвитку

Львівський торговельно-економічний університет

Ціцяла Андрій Степанович

професійна мобільність

Харківський національний університет імені Семена Кузнеця

Шабленко Анастасія Ігорівна

Sea Port

Херсонський національний технічний університет

Уелль Марина Павлівна

шостка

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Бондарчук Анюта Юріївна

Resource portfolio

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Декрет Ірина Ігорівна

конкурентна перевага

Харківський національний університет імені Семена Кузнеця

Романова Анастасія Вікторівна

ОСР-ВПП

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Шибецька Марія Олегівна

економічна безпека

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Плотнікова Анастасія Сергіївна

16/17-37

Університет митної справи та фінансів

Лежньова Леся Володимирівна

адаптація

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Бондарева Анна Євгеніївна

Модель освіти

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Погоняйло Ярослав Володимирович

конкурс

Національний університет харчових технологій

Іванченко Анастасія Сергіївна

селозберігаюче підприємство

Сумський національний аграрний університет

Савінова Тетяна Сергіївна

інвестиційна привабливість

Київський національний торговельно-економічний університет

Пучкова Марина Едуардівна

ефективна модель

Сумський державний університет

Кальченко Світлана Олексіївна

біоенергетика

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського

Бугаєнко Олександра Віталіївна

Security Mechanism

Луцький національний технічний університет

Кушнірук Сергій Романович

ефективність

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Кілінич Анастасія Анатоліївна

інновація

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Цвіркун Альона Сергіївна

інновації виробництву

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Засядько Анна Василівна

планування майбутнього

Університет державної фіскальної служби України

Степанець Юлія Олексіївна

економіка підприємства

Харківський національний університет імені Семена Кузнеця

Рудська Інна Олександрівна

корпоративне управління

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шульга Максим Геннадійович

система 2017

Національний фармацевтичний університет

Мороз Олена Миколаївна

біла королева

Одеський національний економічний університет

Жамбей Тетяна Віталіївна

БО-29

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Овсієнко Артур Ігорович, Бойко Катерина Юріївна

Strategic vision

Львівський національний університет імені Івана Франка

Коковська Софія Ігорівна

Economical development

Луцький національний технічний університет

Жуковська Ольга Русланівна

потенціал

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Андрух Лілія Сергіївна

нова хвиля

Одеський національний економічний університет

Дмитрів Соломія Олегівна

інвестиція

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Пономаренко Олена Іванівна

кризовий маркетинг

Тернопільський національний економічний університет

Манько Михайло Віталійович

незалежність

Національний університет харчових технологій

Гудима Олена Володимирівна

нове бачення

Університет державної фіскальної служби України

Поліщук Іванна Петрівна

факторингова операція

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Дорога Яна Дмитрівна

прогресивні організми

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Криштак Дар'я Михайлівна

етика підприємців

Національний університет "Львівська політехніка"

Тиліпська Роксолана Богданівна

Промислова криза

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кіпоренко Олег Валерійович

стійкість розвитку

Житомирський державний технологічний університет

Головенко Майя Валентинівна

кадровий потенціал

Університет економіки та права "КРОК"

Устименко Владислав Андрійович

перевага

Тернопільський національний економічний університет

Українець Марина Миколаївна

Грамотами:

ШИФР

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

СТУДЕНТ

ділова репутація

Харківський гуманітарний університет

Грушко Олександр Ігорович

стратегічне планування

Житомирський національний агроекологічний університет

Фурс Аліна Ігорівна

євробудторг

Хмельницький національний університет

Зубрицька Юлія Володимирівна

Інновації - в операції

Київський національний університет технологій та дизайну

Бутим Анастасія Сергіївна

Інновації на підприємстві

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Дікова Юлія Леонідівна

мотивація

Сумський державний університет Шосткинський інститут

Кантур Ангеліна Ігорівна

 

 


ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Економіка та управління підприємствами" у 2016-2017 н.р.

 

Відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році»,  а також наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.10.2014 р. № 1193 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному році»  ДВНЗ  «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами».

У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІVрівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 202  (перелік вимог подано далі).

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони зможуть зробити  наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень.

Конференцію буде проведено31 березня 2017 року  за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, конференц-зал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (головний корпус).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

для участі у ІІ  турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами»

Роботи повинні бути  оформлені згідно вимог: «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук»   (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 № 202), основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються  самостійно  підготовлені  наукові  роботи студентів (не більше 2 авторів), які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у  навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

Наукові  роботи  студентів,  які є тематичним  продовженням робіт, поданих  на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25 %  наукового матеріалу з попередньої роботи.

   На Конкурс не допускаються реферативні та оглядові роботи.

2. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4;

- обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;

- робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання наукової роботи, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

- до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);

- креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А4.

3. Наукові роботи виконуються українською мовою.

4. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи, а також копії патентів, довідок про впровадження, наукових статей автора тощо (за наявності). Просимо Вас у відомостях про автора вказати номер мобільного телефону, e-mail. Оформлення цього документу - див. додаток 1 до вищевказаного наказу ( Електронний ресурс.– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/file/text/7/f375120n115.rtf ).

5. Конкурсна робота повинна мати у своєму складі титульний аркуш, реферат (анотація), зміст, вступ, аналітичний огляд розглянутої проблеми, а також результати й аналіз самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань, список використаних наукових джерел тощо.  На титульному аркуші роботи розміщуються:

-  назва конкурсу та галузі науки;

-  назва роботи;

-  шифр роботи (не більше двох слів);

-  рік виконання роботи.

 

Звертаємо увагу, що текст роботи повинен бути друкований і зброшурований, а відомості про автора (авторів), наукового керівника, шифр роботи та рішення вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс подаються в окремому запечатаному пакеті в конверті разом з роботою.

Роботи надсилаються до 25 січня 2017 року за адресою: ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,  03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,каб. 236, з приміткою               «На конкурс». Про надсилання роботи на конкурс просимо додатково повідомити за електронною адресою.

Контакти: тел.: +38(099)-569-76-30, е-mail:  konkurs2015_ep@kneu.edu.ua

 

У разі невідповідності оформлення матеріалів зазначеним вимогам та порушення терміну подання наукова робота до розгляду не приймається!

З повагою, оргкомітет

Остання редакція: 01.03.17