Факультет економiки та управлiння

Професійний дорадчий комітет

У грудні 2020 р. за ініціативи проєктної групи було створено підкомітет Професійного дорадчого комітету Університету за спеціальністю 073 "Менеджмент" - Професійний дорадчий комітет ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, задачею якого було консультування проєктної групи щодо вимог ринку праці щодо компетентностей фахівців з менеджменту бізнес-організацій різних видів діяльності. За декілька років плідної співпраці з представниками бізнес-спільноти склад учасників комітету значно розширився, до ініціативи приєдналися проєктні групи інших освітніх програм, які реалізуються на кафедрі менеджменту, і в 2023 р. дорадчу структуру було реорганізовано в підкомітет Професійного дорадчого комітету Університету за спеціальністю 073 "Менеджмент" - Професійний дорадчий комітет кафедри менеджменту. Членами професійного дорадчого комітету є представники роботодавців та експерти у відповідних сферах професійної діяльності. Участь у комітеті не передбачає фінансових зобов’язань.
 
Мета професійного дорадчого комітету кафедри менеджменту - сприяння удосконаленню якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти у сфері менеджменту.
 
Основними завданнями професійного дорадчого комітету кафедри менеджменту є: 1) формування рекомендацій щодо компетентностей, якими мають володіти випускники різних освітніх програм за спеціальністю 073 "Менеджмент"; 2) спільне розроблення та проведення експертизи освітніх програм, які реалізуються на кафедрі менеджменту, внесення пропозицій щодо змісту, форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти; 3) проведення спільних заходів, які сприятимуть набуттю здобувачами вищої освіти затребуваних на ринку праці компетентностей у сфері менеджменту.
 
Для оформлення членства в професійному дорадчому комітеті кафедри менеджменту можна звернутися до координатора - Надії ОНІКІЄНКО, асистента кафедри менеджменту, або заповнити реєстраційну форму
 
Склад професійного дорадчого комітету

склад ПДК

Результати діяльності професійного дорадчого комітету

Результати діяльності професійного дорадчого комітету за 2020-2021 н.р.

Результати
 

Результати діяльності професійного дорадчого комітету за 2021-2022 н.р.

Результати