Факультет економiки та управлiння

Професійний дорадчий комітет кафедри менеджменту

У 2013 році для посилення взаємодії з роботодавцями у  Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана був створений майданчик відкритого діалогу університетів з бізнесом та науковцями – Міжнародний бізнес форум "Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство". Ініціаторами та ідеологічними засновниками організації взаємодії академічної спільноти з представниками бізнесу стали викладчі кафедри менеджменту Олександр ВОСТРЯКОВ, Вероніка ВЕРБА, Ольга ЩЕРБИНА, Алла ОСОКІНА та ін. Для обговорення на панельних дискусіях, круглих столай, форсайт сесіях, які проводилися в рамках Бізнес-форуму, обиралися найактуальніші питання розвитку сучасної освіти.
 
У 2016 році в межах IV Міжнародного бізнес форму "Наука-бізнес-освіта" окрема увага буда приділена визначенню напрямів і механізмів інтеграції інтелектуального потенціалу Університету і сфери бізнесу для інноваційного розвитку економіки України (ВІДЕО) (ФОТО) і проведено панельні дискусії, присвячені ідентифікації погляду бізнесу на університетського викладача і обговоренню розривів очікувань у роботодавців і випускників.

У 2019 році у межах фасилітаційної панелі у форматі «світове кафе» учасники спроектували процес розробки та реалізації освітньої програми за участі різних зацікавлених сторін: викладачів, гарантів програм, експертів з бізнесу та здобувачів. За результатами брейнстормінгу визначили найбільш дієві форми взаємодії представників роботодавців на різних етапах освітнього процесу й сформували базу потенційних експертів для розробки й удосконалення освітніх програм, що відповідатимуть потребам ринку (ФОТО).
 
У березні 2020 року за ініціативи декана ФЕтаУ Олександра ВОСТРЯКОВА був створений Професійний дорадчий комітет Київського національного університету імені Вадима Гетьмана - інституційне утворення, яке забезпечує постійно діючий формат взаємодії з роботодавцями для розвитку освітніх програм, а також впровадження нових форм партнерства для підсилення практичної складової освітнього процесу, діяльність якого регламентує "Положення про Професійний дорадчий комітет КНЕУ ім. В.Гетьмана".  У результаті в 2020 році спільно з роботодавцями визначалися форми співпраці академічних і корпоративних університетів, а в 2021 році приділили увагу обговоренню важливих питань гармонізації професійних та освітніх стандартів при підготовці фахівців, визначенню напрямів партнерства у сфері профорієнтації та карʼєрного консультування здобувачів і випускників, а також забезпечення балансу між освітою та роботою
 
У грудні 2020 р. за ініціативи гаранта ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти Олени ШАТІЛОВОЇ і членкіні проєктної групи Ольги ЩЕРБИНИ було створено підкомітет Професійного дорадчого комітету КНЕУ ім. В.Гетьмана - Професійний дорадчий комітет ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освітизадачею якого було консультування розробників освітніх програм і викладачів щодо вимог ринку праці, а також компетентностей фахівців з менеджменту бізнес-організацій різних видів діяльності. В 2021 р. до ініціативи приєдналася проєктна група ОПП "Менеджмент проєктів і консалтинг" на другому (магістерському) рівні вищої освіти, яка з моменту започаткування програми активно співпрацювала з представниками роботодавців та провідними експертами у сфері проєктного менеджменту і бізнес-консультування, а сам комітет було реорганізовано у Професійний дорадчий комітет кафедри менеджменту. За декілька років плідної співпраці з представниками бізнес-спільноти склад учасників комітету значно розширився і було реалізовано низку різноманітних заходів, у т.ч. започатковано освітні ініціативи "Менеджмент студії: кращі управлінські практики" і "Практикум від професіонала", які сприяли інтеграції бізнесу та освіти. На сьогоднішній день членами професійного дорадчого комітету є представники роботодавців та експерти у сфері управління, проєктного менеджменту і бізнес-консультування. Укладені меморандуми про співпрацю. Участь у комітеті не передбачає фінансових зобов’язань. Робота проєктних груп з членами ПДК здійснюється у форматах спільних засідань та індивідуальних консультацій.
 
Мета професійного дорадчого комітету кафедри менеджменту - сприяння удосконаленню якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти у сфері менеджменту.
 
Основними завданнями професійного дорадчого комітету кафедри менеджменту є: 1) формування рекомендацій щодо компетентностей, якими мають володіти випускники різних освітніх програм за спеціальністю 073 "Менеджмент"; 2) спільне розроблення та проведення експертизи освітніх програм, які реалізуються на кафедрі менеджменту, внесення пропозицій щодо змісту, форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти; 3) проведення спільних заходів, які сприятимуть набуттю здобувачами вищої освіти затребуваних на ринку праці компетентностей у сфері менеджменту.
 
Для оформлення членства в професійному дорадчому комітеті кафедри менеджменту можна звернутися до координатора - Надії ОНІКІЄНКО, асистента кафедри менеджменту, або заповнити реєстраційну форму
 
Склад професійного дорадчого комітету кафедри менеджменту

Результати діяльності професійного дорадчого комітету за ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Експертиза освітньої програми

  • Засідання професійного дорадчого комітету кафедри менеджменту 03.05.2023 р. у межах якого відбулася зустріч проєктної групи з представниками роботодавців на предмет експертизи проєкту ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, який було винесено на громадські обговорення, а також визначення напрямів подальшої співпраці (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) (ФОТО-ЗВІТ)
  • Засідання професійного дорадчого комітету ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої 30.03.2021 р. у межах якого були розглянуті питання про удосконалення переліку компетентностей і програмних результатів навчання, а також логіко-структурної будови освітньої програми (ПРОТОКОЛ) (ФОТО-ЗВІТ)
  • Установча зустріч професійного дорадчого комітету ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої 21.12.2020 р. у межах якої відбулася зустріч проєктної групи з представниками роботодавців на предмет створення комітету та експертизи компонентного складу освітньої програми у відповідності до запитів роботодавців (ПРОТОКОЛ) (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

Рецензування змістового наповнення освітньої програми та методичного забезпечення освітніх компонент

Проведення позааудиторних бізнес-екскурсій, вебінарів, майстер-класів, ворк-шопів, ділових ігор у межах проєкту "Менеджмент студії: кращі управлінські практики"

Проведення аудиторних гостьових відкритих лекцій, майстер-класів з навчальних дисциплін у межах проєкту "Практикум від професіонала"

Результати діяльності професійного дорадчого комітету за ОПП "Менеджмент проєктів і консалтинг" на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Експертиза освітньої програми

Рецензування змістового наповнення освітньої програми та методичного забезпечення освітніх компонент

Проведення позааудиторних бізнес-екскурсій, вебінарів, майстер-класів, ворк-шопів, ділових ігор у межах проєкту "Менеджмент студії: кращі управлінські практики"

Проведення аудиторних гостьових відкритих лекцій з навчальних дисциплін у межах проєкту "Практикум від професіонала"