Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (2019)

 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

«Економіка підприємства»

2018/2019 н.р.

Важливі дати:

Підготовчий етап - направлення  конкурсних  наукових робіт студентів відбудеться у два кроки:

Крок 1 – реєстрація на конкурс 

Крок 2 – відправлення друкованих версій роботи за адресою

03057,м. Київ, пр. Перемоги 54/1, із зазначенням «на конкурс СНР Економіка підприємства»

 

 

до 10 лютого 2019 року

перший етап - рецензування робіт

12-13 березня 2019 року

інформаційний етап – оприлюднення рейтингового списку

25 березня 2019 року

запрошення учасників  підсумкової науково-практичної конференції

до 5 квітня 2019 року

другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції

19 квітня 2019 року

оприлюднення наукових робіт переможців конкурсу на веб-сайті університету

до 25 квітня 2019 року

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищихнавчальних закладів.Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та в електронному через систему реєстрації на конкурс: ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Усі конкурсні роботи будуть перевірені на наявність плагіату  системою  STRIKEPLAGIARISM.COM  (коефіцієнт подібності №1 не має перевищувати 50%).

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

 


 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

робіт-учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства»

 

Шифр роботи Назва  Оцінки рецензентів Загальна сума
Роботи які претендують на нагородження дипломами конкурсу
50 Інтелектуальний капітал Підвищення ефективності відтворення інтелектуального капіталу підприємства Рецензент 1 - 85
Рецензент 2 - 90
175
67 Мобільність Мобільність людського капіталу підприємства: теоретико-методичні проблеми дослідження та напрямки розвитку Рецензент 1 - 85
Рецензент 2 - 83
168
36 Ефект Оцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства Рецензент 1 - 87
Рецензент 2 - 81
168
63 Мале підприємство Шляхи забезпечення ефективного функціонування малого підприємства Рецензент 1 - 85
Рецензент 2 - 80
165
101 Стратегічний розвиток Формування стратегії розвитку підприємства на засадах концепції цільового управління Рецензент 1 - 82
Рецензент 2 - 82
164
106 Фінансове забезпечення Оцінка фінансового забезпечення діяльності підприємства на основі запасу фінансової стійкості Рецензент 1 - 82
Рецензент 2 - 82
164
119 Аутсорсинг Ефективність діяльності ТОВ «Кріптофарм» на основі запровадження аутсорсингу Рецензент 1 - 83
Рецензент 2 - 78
161
78 Попередження Особливості діагностики та попередження кризових явищ на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП «Харківводоканал») Рецензент 1 - 78
Рецензент 2 - 82
160
14 Value Оцінювання та забезпечення зростання вартості підприємства Рецензент 1 - 75
Рецензент 2 - 84
159
93 Симптоматична діагностика Симптоматична діагностика експортно-імпортної діяльності підприємства Рецензент 1 - 81
Рецензент 2 - 76
157
18 Альтернативна енергетика Економічне обґрунтування впровадження альтернативних джерел енергії на прикладі переробного підприємства Рецензент 1 - 79
Рецензент 2 - 75
154
46 Збутова діяльність Управління збутом при здійсненні ЗЕД Рецензент 1 - 77
Рецензент 2 - 77
154
95 Система калькулювання Система калькулювання собівартості послуг автотранспортного підприємства в умовах цифровізації економічних процесів Рецензент 1 - 77
Рецензент 2 - 76
153
5 BZTO ICMM Формування системи імплементації механізму антикризового управління на промислових компаніях (на прикладі ПрАТ «ЦГЗК») Рецензент 1 - 80
Рецензент 2 - 70
150
40 Ефективність електрогенерації Порівняльний аналіз ефективності сучасних технологій теплової електрогенерації Рецензент 1 - 73
Рецензент 2 - 77
150
62 МАКСГАЗ Підвищення ефективності трудового колективу як складова формування споживчої цінності послуг газотранспортних підприємств Рецензент 1 - 79
Рецензент 2 - 71
150
13 Strategy Удосконалення підходу до формування конкурентної стратегії підприємства в сучасних умовах України Рецензент 1 - 74
Рецензент 2 - 73
147
57 Конкурентоспроможність продукції Шляхи підвищення конкурентоспроможності зернової продукції сільськогосподарськими підприємствами львівської області Рецензент 1 - 71
Рецензент 2 - 72
143
110 Червона Зірка Планування прибутку підприємницької діяльності сільськогосподарського підприємства Рецензент 1 - 69
Рецензент 2 - 74
143
32 Досягнення Забезпечення економічної стабільності підприємства Рецензент 1 - 65
Рецензент 2 - 75
140
6 Coal Управління матеріально-сировинними ресурсами на підприємствах вугільної промисловості Рецензент 1 - 72
Рецензент 2 - 67
139
99 Стійкість Конкурентна стійкість підприємства: формування та оцінювання Рецензент 1 - 71
Рецензент 2 - 66
137
30 Гладіолус Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства за умов нестабільності зовнішнього середовища Рецензент 1 - 66
Рецензент 2 - 70
136
103 Управління потенціалом Актуалізація управління потенціалом підприємства в сучасних умовах Рецензент 1 - 62
Рецензент 2 - 70
132
90 Рентабельність виробництва Оцінка рівня рентабельності сільськогосподарської продукції та шляхи її підвищення на підприємстві Рецензент 1 - 63
Рецензент 2 - 68
131
73 Ощадне виробництво Застосування елементів ощадності в сільськогосподасрькому виробництві Рецензент 1 - 62
Рецензент 2 - 68
130
55 Конкурентоспроможність компанії Підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах Рецензент 1 - 64
Рецензент 2 - 64
128
10 KRAUD-ВІД Удосконалення маркетингової комунікаційної діяльності підприємств сфери послуг на основі застосування інтернет-технологій Рецензент 1 - 66
Рецензент 2 - 61
127
100 Кадрова політика Удосконалення кадрової політики підприємства Рецензент 1 - 63
Рецензент 2 - 61
124
48 Інвестиційна привабливість Інвестиційна привабливість підприємства та шляхи її підвищення Рецензент 1 - 62
Рецензент 2 - 61
123
68 Мотивація Управління мотивацією персоналу торговельного підприємства Рецензент 1 - 57
Рецензент 2 - 66
123
21 Аравія Управлінський потенціал як вагома складова загального потенціалу мікроекономічної системи (підприємства) Рецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 60
120
Роботи які претендують на нагородження грамотами конкурсу
47 Інвестиції в інфраструктуру Обґрунтування доцільності інвестування виробничої інфраструктури підприємств Рецензент 1 - 59
Рецензент 2 - 60
119
84 Програма Підприємницька діяльність у сфері електронної комерції Рецензент 1 - 59
Рецензент 2 - 59
118
111 Червона троянда Удосконалення оплати праці (на прикладі ТОВ "Телекарт-Прилад") Рецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 58
118
52 Інвестиційна весна Інвестиційне забезпечення діяльності малих та середніх підприємств України Рецензент 1 - 58
Рецензент 2 - 60
118
Решта робіт
98 Соціальна відповідальність Оцінка стратегічних конкурентних переваг підприємства в контексті соціальної відповідальності Рецензент 1 - 56
Рецензент 2 - 61
117
54 Конкурентоспроможність Вплив процесів злиття та поглинання на конкурентоспроможність підприємств Рецензент 1 - 56
Рецензент 2 - 61
117
89 Результативність Теоретико-прикладні вектори зростання результативності діяльності підприємств пивоварної галузі Рецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 57
117
12 SPACE Обґрунтування та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку Рецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 56
116
15 Viva Управління трудовим потенціалом з використанням математично-інформаційної системи Рецензент 1 - 56
Рецензент 2 - 60
116
81 Прибутковість Економічне обґрунтування напрямів зростання прибутковості діяльності ПрАТ «Київобленерго» Рецензент 1 - 54
Рецензент 2 - 60
114
66 Матеріальні запаси Управління матеріальними запасами на АТП Рецензент 1 - 53
Рецензент 2 - 60
113
117 Ефективність діяльності Підвищення ефективності діяльності підприємства Рецензент 1 - 55
Рецензент 2 - 50
105
96 Сонце Управління товарною політикою підприємства в умовах євроінтеграції Рецензент 1 - 49
Рецензент 2 - 55
104
49 Інвестиційна привабливість Оцінка інвестиційної привабливості підприємства Рецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 54
102
22 Бізнес-середовище Оцінювання рейтингових позицій бізнес-середовища Полтавської області за інвестиційною складовою Рецензент 1 - 50
Рецензент 2 - 51
101
69 Мудрість та передбачення Економічна робота на підприємстві та напрями її вдосконалення  Рецензент 1 - 54
Рецензент 2 - 47
101
65 Маслозавод Розробка бізнес-плану з будівництва маслозаводу Рецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 51
99
72 Новітні технології Діагностика фінансового стану підприємства та її удосконалення Рецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 53
98
45 Зацікавлені сторони Дослідження впливу стейкхолдерів на розвиток бізнесу на (на прикладі ПрАТ «Трест житлобуд-1») Рецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 50
98
35 Економіст Фінансові результати діяльності підприємства та шляхи їх збільшення (за матеріалами ТВФ «Сяйво») Рецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 49
97
41 Ефективність потужностей Шляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємства Рецензент 1 - 49
Рецензент 2 - 48
97
92 Ресурсний потенціал Дослідження особливостей формування та оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу торгівельного підприємства ПП «АЛЧАК» Рецензент 1 - 46
Рецензент 2 - 51
97
71 Нова генерація Сучасні аспекти управління стратегічними змінами на підприємстві Рецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 51
96
27 Все пізнаване Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства на прикладі ТОВ «Технологія» Рецензент 1 - 44
Рецензент 2 - 48
92
25 Витрати підприємства Витрати підприємства: формування та пошук шляхів їх зниження Рецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 46
91
87 Продукція Вимірювання і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції Рецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 46
91
79 Потенціал підприємства Ефективність формування та використання виробничого потенціалу підприємства Рецензент 1 - 47
Рецензент 2 - 43
90
44 Запаси Планування запасів в управлінні бізнес-процесами підриємства Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 48
88
26 Відмінниця Організаційно-економічні засади управління, адміністрування й комерціалізації інтелектуальних активів на будівельних підприємствах Рецензент 1 - 41
Рецензент 2 - 46
87
9 Investment attractiveness Підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств Миколаївськоїї області Рецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 38
86
60 КСП Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства Рецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 47
86
86 Продуктивність Підвищення продуктивності праці на підприємстві Рецензент 1 - 46
Рецензент 2 - 40
86
38 Ефективність «Економічне обґрунтування підвищення ефективності діяльності підприємства ПП «Бітско» Рецензент 1 - 46
Рецензент 2 - 39
85
4 Always human-oriented Альтернативи та ключові показники стратегічного управління персоналом в умовах трансформації ринку праці Рецензент 1 - 44
Рецензент 2 - 39
83
33 Економіка 2018   Рецензент 1 - 43
Рецензент 2 - 40
83
115 Економічний потенціал Розвиток економічного потенціалу підприємства Рецензент 1 - 41
Рецензент 2 - 42
83
120 Діагностика Комплексний аналіз господарської діяльності як інструмент діагностики комерційної організації Рецензент 1 - 43
Рецензент 2 - 40
83
83 Проблеми підприємств Актуальні проблеми розвитку сучасних підприємств Рецензент 1 - 37
Рецензент 2 - 45
82
17 Актив Управління обіговим капіталом підприємства Рецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 45
81
112 Чорноморська перлина Підвищення прибутку підприємства Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 40
80
3 231297 Розробка стратегій розвитку підприємства Приватне акціонерне товариство «Київстар» та оцінка конкурентоспроможності послуги мобільного зв’язку для покращення його діяльності Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 38
78
58 Краківська площа Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства Рецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 38
77
70 Наука Розробка стратегій розвитку підприємства «ПАТ Золотоніський маслоробний комбінат» Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 37
77
11 MOZPIR Модернізація основних засобів підприємства на засадах інвестиційного розвитку Рецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 37
76
91 Ресурси Напрямки підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу Рецензент 1 - 41
Рецензент 2 - 35
76
85 Продуктивність Без теми Рецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 36
75
76 Позиціювання Позиціювання спиртових настоянок на лікеро-горільчаному ринку Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 35
75
8 Freedom Ефективне ціноутворення на тваринницькому підприємстві як складова кайзен-костингу Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 34
74
24 Вартість програмного продукту Визначення сукупної вартості розробки та впровадження програмних продуктів на ранніх етапах проектування Рецензент 1 - 37
Рецензент 2 - 37
74
80 Пошук Процеси комунікації в організації Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 34
74
53 Комплементарність Розбіжність та комплементарність систем показників обліку і планування валових витрат на собівартості продукції виробничого підприємства Рецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 37
73
56 Конкурентоспроможність  Проблемні питання забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств Рецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 34
73
105 Управління фінансами Стратегічне управління фінансової діяльністю підприємства Рецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 34
73
114 Якість життя Сучасні організаційно-економічні фактори управління якістю Рецензент 1 - 34
Рецензент 2 - 39
73
7 FIKASO 333 Дослідження виробничого потенціалу газотранспортних підприємств Рецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 35
71
31 Ділова репутація Управління діловою репутацією підприємства в системі економічної безпеки Рецензент 1 - 38
Рецензент 2 - 32
70
94 Синергія Санація фінансового стану підприємства шляхом залучення зовнішніх джерел фінансування Рецензент 1 - 38
Рецензент 2 - 32
70
19 Альтернативне тепло Розробка рекомендацій щодо розвитку підприємств сфери теплопостачання в Україні Рецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 37
69
64 Маркетингова діяльність підприємства Маркетингова діяльність підприємства ( на базі ПАТ «Подільський цемент») Рецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 37
69
113 Шлях Шляхи підвищення фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Білоцерківський консервний завод")" Рецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 33
69
104 Управління проектами Удосконалення процесів управління проектами на підприємстві Рецензент 1 - 30
Рецензент 2 - 38
68
108 Хорошо Соціальне інвестування як фактор розвитку соціального партнерства бізнесу, суспільства та влади у контексті корпоративної соціальної відповідальності Рецензент 1 - 37
Рецензент 2 - 31
68
107 Харчова  промисловість Розробка проекту розвитку підприємства харчової промисловості на прикладі ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА»» Рецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 31
67
82 Прибуток Без теми Рецензент 1 - 31
Рецензент 2 - 34
65
77 Поведінкова економіка Застосування техніки підштовхування в управлінських процеса Рецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 32
64
61 Лаванда Проблеми та перспективи інвестування малого бізнесу в Україні в умовах ринкової економіки Рецензент 1 - 34
Рецензент 2 - 30
64
74 Перспективне виноградарство Виноградарство як пріоритетна галузь соціально-економічного розвитку Очаківського району Рецензент 1 - 33
Рецензент 2 - 30
63
20 Антикриза Антикризове управління діяльності промислових підприємств Рецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 30
59
29 Гейміфікація Гейміфікація, як спосіб мотивації працівників Рецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 30
59
43 ЄСВСНО-33 Підвищення ефективності використання та відтворення основних фондів Рецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 27
59
88 Райдуга Використання бізнес-плану для розвитку підприємства ПАТ «Первомайський МКК» Рецензент 1 - 25
Рецензент 2 - 33
58
42 Солодощі Розробка збутової стратегії підприємства кондитерської галузі Рецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 28
57
1 18/19-17 Вплив мораторію на українські землі та шляхи підвищення родючості ґрунтів Рецензент 1 - 33
Рецензент 2 - 23
56
109 Ціна Використання важелів ціноутворення для вирішення економічних проблем підприємства Рецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 27
56
121 Продуктивність діяльності Теоретико-методологічні засади підвищення продуктивності праці суб’єктів підприємницької діяльності Рецензент 1 - 28
Рецензент 2 - 28
56
39 Ефективність Управління оборотними активами та інтелектуальною власністю на пітприємстві ПАТ «Мотор Січ» Рецензент 1 - 31
Рецензент 2 - 24
55
118 Прибуток  Планування прибутку підприємства Рецензент 1 - 23
Рецензент 2 - 32
55
16 VN СФЕРА Засади формування регіональної економічної політики підтримки малого бізнесу в аграрній сфері Рецензент 1 - 24
Рецензент 2 - 29
53
102 Транспортна система Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств транспортної системи Миколаївщини Рецензент 1 - 27
Рецензент 2 - 22
49
28 Гармонія Соціально-психологічний клімат колективу (на матеріалах Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія») Рецензент 1 - 26
Рецензент 2 - 19
45
75 Перспективний заклад Стратегія управління бізнесом: від ефективного підприємства до сталого розвитку регіону Рецензент 1 - 18
Рецензент 2 - 23
41
116 Розвиток конкурентоспроможності Розвиток конкурентоспроможності промислового підприємства Рецензент 1 - 22
Рецензент 2 - 17
39
51 Кадри HR-менеджмент в сучасних організаціях Рецензент 1 - 18
Рецензент 2 - 18
36
59 Креативний заклад Перспективи регіонального розвитку вінницької області за рахунок залучення інвестиційних та додаткових ресурсів Рецензент 1 - 15
Рецензент 2 - 20
35
23 Біомаса Назар Біомаса як ефективне відновлюване джерело енергії Рецензент 1 - 18
Рецензент 2 - 13
31
97 Соняшник високоолеїновий Модний тренд чи вимога сьогодення Рецензент 1 - 15
Рецензент 2 - 14
29
2 221198PANA Стан розвитку соціального підприємства в Україні Рецензент 1 - 15
Рецензент 2 - 11
26
122 Глобалізація Розвиток методів визначення ефективності ЗЕД в умовах глобалізації економіки Рецензент 1 - 0
Рецензент 2 - 0
Роботу знято