Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (2019)

 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

«Економіка підприємства»

2018/2019 н.р.

Важливі дати:

Підготовчий етап - направлення  конкурсних  наукових робіт студентів відбудеться у два кроки:

Крок 1 – реєстрація на конкурс 

Крок 2 – відправлення друкованих версій роботи за адресою

03057,м. Київ, пр. Перемоги 54/1, із зазначенням «на конкурс СНР Економіка підприємства»

 

 

до 10 лютого 2019 року

перший етап - рецензування робіт

12-13 березня 2019 року

інформаційний етап – оприлюднення рейтингового списку

25 березня 2019 року

запрошення учасників  підсумкової науково-практичної конференції

до 5 квітня 2019 року

другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції

19 квітня 2019 року

оприлюднення наукових робіт переможців конкурсу на веб-сайті університету

до 25 квітня 2019 року

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищихнавчальних закладів.Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та в електронному через систему реєстрації на конкурс: ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

Усі конкурсні роботи будуть перевірені на наявність плагіату  системою  STRIKEPLAGIARISM.COM  (коефіцієнт подібності №1 не має перевищувати 50%).

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

 


 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

робіт-учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства»

 

Шифр роботиНазва Оцінки рецензентівЗагальна сума
Роботи які претендують на нагородження дипломами конкурсу
50Інтелектуальний капіталПідвищення ефективності відтворення інтелектуального капіталу підприємстваРецензент 1 - 85
Рецензент 2 - 90
175
67МобільністьМобільність людського капіталу підприємства: теоретико-методичні проблеми дослідження та напрямки розвиткуРецензент 1 - 85
Рецензент 2 - 83
168
36ЕфектОцінювання ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємстваРецензент 1 - 87
Рецензент 2 - 81
168
63Мале підприємствоШляхи забезпечення ефективного функціонування малого підприємстваРецензент 1 - 85
Рецензент 2 - 80
165
101Стратегічний розвитокФормування стратегії розвитку підприємства на засадах концепції цільового управлінняРецензент 1 - 82
Рецензент 2 - 82
164
106Фінансове забезпеченняОцінка фінансового забезпечення діяльності підприємства на основі запасу фінансової стійкостіРецензент 1 - 82
Рецензент 2 - 82
164
119АутсорсингЕфективність діяльності ТОВ «Кріптофарм» на основі запровадження аутсорсингуРецензент 1 - 83
Рецензент 2 - 78
161
78ПопередженняОсобливості діагностики та попередження кризових явищ на підприємствах ЖКГ (на прикладі КП «Харківводоканал»)Рецензент 1 - 78
Рецензент 2 - 82
160
14ValueОцінювання та забезпечення зростання вартості підприємстваРецензент 1 - 75
Рецензент 2 - 84
159
93Симптоматична діагностикаСимптоматична діагностика експортно-імпортної діяльності підприємстваРецензент 1 - 81
Рецензент 2 - 76
157
18Альтернативна енергетикаЕкономічне обґрунтування впровадження альтернативних джерел енергії на прикладі переробного підприємстваРецензент 1 - 79
Рецензент 2 - 75
154
46Збутова діяльністьУправління збутом при здійсненні ЗЕДРецензент 1 - 77
Рецензент 2 - 77
154
95Система калькулюванняСистема калькулювання собівартості послуг автотранспортного підприємства в умовах цифровізації економічних процесівРецензент 1 - 77
Рецензент 2 - 76
153
5BZTO ICMMФормування системи імплементації механізму антикризового управління на промислових компаніях (на прикладі ПрАТ «ЦГЗК»)Рецензент 1 - 80
Рецензент 2 - 70
150
40Ефективність електрогенераціїПорівняльний аналіз ефективності сучасних технологій теплової електрогенераціїРецензент 1 - 73
Рецензент 2 - 77
150
62МАКСГАЗПідвищення ефективності трудового колективу як складова формування споживчої цінності послуг газотранспортних підприємствРецензент 1 - 79
Рецензент 2 - 71
150
13StrategyУдосконалення підходу до формування конкурентної стратегії підприємства в сучасних умовах УкраїниРецензент 1 - 74
Рецензент 2 - 73
147
57Конкурентоспроможність продукціїШляхи підвищення конкурентоспроможності зернової продукції сільськогосподарськими підприємствами львівської областіРецензент 1 - 71
Рецензент 2 - 72
143
110Червона ЗіркаПланування прибутку підприємницької діяльності сільськогосподарського підприємстваРецензент 1 - 69
Рецензент 2 - 74
143
32ДосягненняЗабезпечення економічної стабільності підприємстваРецензент 1 - 65
Рецензент 2 - 75
140
6CoalУправління матеріально-сировинними ресурсами на підприємствах вугільної промисловостіРецензент 1 - 72
Рецензент 2 - 67
139
99СтійкістьКонкурентна стійкість підприємства: формування та оцінюванняРецензент 1 - 71
Рецензент 2 - 66
137
30ГладіолусПідвищення рівня конкурентоспроможності підприємства за умов нестабільності зовнішнього середовищаРецензент 1 - 66
Рецензент 2 - 70
136
103Управління потенціаломАктуалізація управління потенціалом підприємства в сучасних умовахРецензент 1 - 62
Рецензент 2 - 70
132
90Рентабельність виробництваОцінка рівня рентабельності сільськогосподарської продукції та шляхи її підвищення на підприємствіРецензент 1 - 63
Рецензент 2 - 68
131
73Ощадне виробництвоЗастосування елементів ощадності в сільськогосподасрькому виробництвіРецензент 1 - 62
Рецензент 2 - 68
130
55Конкурентоспроможність компаніїПідвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовахРецензент 1 - 64
Рецензент 2 - 64
128
10KRAUD-ВІДУдосконалення маркетингової комунікаційної діяльності підприємств сфери послуг на основі застосування інтернет-технологійРецензент 1 - 66
Рецензент 2 - 61
127
100Кадрова політикаУдосконалення кадрової політики підприємстваРецензент 1 - 63
Рецензент 2 - 61
124
48Інвестиційна привабливістьІнвестиційна привабливість підприємства та шляхи її підвищенняРецензент 1 - 62
Рецензент 2 - 61
123
68МотиваціяУправління мотивацією персоналу торговельного підприємстваРецензент 1 - 57
Рецензент 2 - 66
123
21АравіяУправлінський потенціал як вагома складова загального потенціалу мікроекономічної системи (підприємства)Рецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 60
120
Роботи які претендують на нагородження грамотами конкурсу
47Інвестиції в інфраструктуруОбґрунтування доцільності інвестування виробничої інфраструктури підприємствРецензент 1 - 59
Рецензент 2 - 60
119
84ПрограмаПідприємницька діяльність у сфері електронної комерціїРецензент 1 - 59
Рецензент 2 - 59
118
111Червона трояндаУдосконалення оплати праці (на прикладі ТОВ "Телекарт-Прилад")Рецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 58
118
52Інвестиційна веснаІнвестиційне забезпечення діяльності малих та середніх підприємств УкраїниРецензент 1 - 58
Рецензент 2 - 60
118
Решта робіт
98Соціальна відповідальністьОцінка стратегічних конкурентних переваг підприємства в контексті соціальної відповідальностіРецензент 1 - 56
Рецензент 2 - 61
117
54КонкурентоспроможністьВплив процесів злиття та поглинання на конкурентоспроможність підприємствРецензент 1 - 56
Рецензент 2 - 61
117
89РезультативністьТеоретико-прикладні вектори зростання результативності діяльності підприємств пивоварної галузіРецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 57
117
12SPACEОбґрунтування та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на ринкуРецензент 1 - 60
Рецензент 2 - 56
116
15VivaУправління трудовим потенціалом з використанням математично-інформаційної системиРецензент 1 - 56
Рецензент 2 - 60
116
81ПрибутковістьЕкономічне обґрунтування напрямів зростання прибутковості діяльності ПрАТ «Київобленерго»Рецензент 1 - 54
Рецензент 2 - 60
114
66Матеріальні запасиУправління матеріальними запасами на АТПРецензент 1 - 53
Рецензент 2 - 60
113
117Ефективність діяльностіПідвищення ефективності діяльності підприємстваРецензент 1 - 55
Рецензент 2 - 50
105
96СонцеУправління товарною політикою підприємства в умовах євроінтеграціїРецензент 1 - 49
Рецензент 2 - 55
104
49Інвестиційна привабливістьОцінка інвестиційної привабливості підприємстваРецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 54
102
22Бізнес-середовищеОцінювання рейтингових позицій бізнес-середовища Полтавської області за інвестиційною складовоюРецензент 1 - 50
Рецензент 2 - 51
101
69Мудрість та передбаченняЕкономічна робота на підприємстві та напрями її вдосконалення Рецензент 1 - 54
Рецензент 2 - 47
101
65МаслозаводРозробка бізнес-плану з будівництва маслозаводуРецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 51
99
72Новітні технологіїДіагностика фінансового стану підприємства та її удосконаленняРецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 53
98
45Зацікавлені сторониДослідження впливу стейкхолдерів на розвиток бізнесу на (на прикладі ПрАТ «Трест житлобуд-1»)Рецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 50
98
35ЕкономістФінансові результати діяльності підприємства та шляхи їх збільшення (за матеріалами ТВФ «Сяйво»)Рецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 49
97
41Ефективність потужностейШляхи підвищення ефективності використання виробничої потужності підприємстваРецензент 1 - 49
Рецензент 2 - 48
97
92Ресурсний потенціалДослідження особливостей формування та оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу торгівельного підприємства ПП «АЛЧАК»Рецензент 1 - 46
Рецензент 2 - 51
97
71Нова генераціяСучасні аспекти управління стратегічними змінами на підприємствіРецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 51
96
27Все пізнаванеОцінка економічного потенціалу промислового підприємства на прикладі ТОВ «Технологія»Рецензент 1 - 44
Рецензент 2 - 48
92
25Витрати підприємстваВитрати підприємства: формування та пошук шляхів їх зниженняРецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 46
91
87ПродукціяВимірювання і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукціїРецензент 1 - 45
Рецензент 2 - 46
91
79Потенціал підприємстваЕфективність формування та використання виробничого потенціалу підприємстваРецензент 1 - 47
Рецензент 2 - 43
90
44ЗапасиПланування запасів в управлінні бізнес-процесами підриємстваРецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 48
88
26ВідмінницяОрганізаційно-економічні засади управління, адміністрування й комерціалізації інтелектуальних активів на будівельних підприємствахРецензент 1 - 41
Рецензент 2 - 46
87
9Investment attractivenessПідвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств Миколаївськоїї областіРецензент 1 - 48
Рецензент 2 - 38
86
60КСПУправління конкурентоспроможністю промислового підприємстваРецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 47
86
86ПродуктивністьПідвищення продуктивності праці на підприємствіРецензент 1 - 46
Рецензент 2 - 40
86
38Ефективність«Економічне обґрунтування підвищення ефективності діяльності підприємства ПП «Бітско»Рецензент 1 - 46
Рецензент 2 - 39
85
4Always human-orientedАльтернативи та ключові показники стратегічного управління персоналом в умовах трансформації ринку праціРецензент 1 - 44
Рецензент 2 - 39
83
33Економіка 2018 Рецензент 1 - 43
Рецензент 2 - 40
83
115Економічний потенціалРозвиток економічного потенціалу підприємстваРецензент 1 - 41
Рецензент 2 - 42
83
120ДіагностикаКомплексний аналіз господарської діяльності як інструмент діагностики комерційної організаціїРецензент 1 - 43
Рецензент 2 - 40
83
83Проблеми підприємствАктуальні проблеми розвитку сучасних підприємствРецензент 1 - 37
Рецензент 2 - 45
82
17АктивУправління обіговим капіталом підприємстваРецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 45
81
112Чорноморська перлинаПідвищення прибутку підприємстваРецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 40
80
3231297Розробка стратегій розвитку підприємства Приватне акціонерне товариство «Київстар» та оцінка конкурентоспроможності послуги мобільного зв’язку для покращення його діяльностіРецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 38
78
58Краківська площаСтратегічне управління інноваційним розвитком підприємстваРецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 38
77
70НаукаРозробка стратегій розвитку підприємства «ПАТ Золотоніський маслоробний комбінат»Рецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 37
77
11MOZPIRМодернізація основних засобів підприємства на засадах інвестиційного розвиткуРецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 37
76
91РесурсиНапрямки підвищення ефективності використання ресурсного потенціалуРецензент 1 - 41
Рецензент 2 - 35
76
85ПродуктивністьБез темиРецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 36
75
76ПозиціюванняПозиціювання спиртових настоянок на лікеро-горільчаному ринкуРецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 35
75
8FreedomЕфективне ціноутворення на тваринницькому підприємстві як складова кайзен-костингуРецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 34
74
24Вартість програмного продуктуВизначення сукупної вартості розробки та впровадження програмних продуктів на ранніх етапах проектуванняРецензент 1 - 37
Рецензент 2 - 37
74
80ПошукПроцеси комунікації в організаціїРецензент 1 - 40
Рецензент 2 - 34
74
53КомплементарністьРозбіжність та комплементарність систем показників обліку і планування валових витрат на собівартості продукції виробничого підприємстваРецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 37
73
56Конкурентоспроможність Проблемні питання забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємствРецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 34
73
105Управління фінансамиСтратегічне управління фінансової діяльністю підприємстваРецензент 1 - 39
Рецензент 2 - 34
73
114Якість життяСучасні організаційно-економічні фактори управління якістюРецензент 1 - 34
Рецензент 2 - 39
73
7FIKASO 333Дослідження виробничого потенціалу газотранспортних підприємствРецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 35
71
31Ділова репутаціяУправління діловою репутацією підприємства в системі економічної безпекиРецензент 1 - 38
Рецензент 2 - 32
70
94СинергіяСанація фінансового стану підприємства шляхом залучення зовнішніх джерел фінансуванняРецензент 1 - 38
Рецензент 2 - 32
70
19Альтернативне теплоРозробка рекомендацій щодо розвитку підприємств сфери теплопостачання в УкраїніРецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 37
69
64Маркетингова діяльність підприємстваМаркетингова діяльність підприємства ( на базі ПАТ «Подільський цемент»)Рецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 37
69
113ШляхШляхи підвищення фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Білоцерківський консервний завод")"Рецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 33
69
104Управління проектамиУдосконалення процесів управління проектами на підприємствіРецензент 1 - 30
Рецензент 2 - 38
68
108ХорошоСоціальне інвестування як фактор розвитку соціального партнерства бізнесу, суспільства та влади у контексті корпоративної соціальної відповідальностіРецензент 1 - 37
Рецензент 2 - 31
68
107Харчова  промисловістьРозробка проекту розвитку підприємства харчової промисловості на прикладі ПРАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА»»Рецензент 1 - 36
Рецензент 2 - 31
67
82ПрибутокБез темиРецензент 1 - 31
Рецензент 2 - 34
65
77Поведінкова економікаЗастосування техніки підштовхування в управлінських процесаРецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 32
64
61ЛавандаПроблеми та перспективи інвестування малого бізнесу в Україні в умовах ринкової економікиРецензент 1 - 34
Рецензент 2 - 30
64
74Перспективне виноградарствоВиноградарство як пріоритетна галузь соціально-економічного розвитку Очаківського районуРецензент 1 - 33
Рецензент 2 - 30
63
20АнтикризаАнтикризове управління діяльності промислових підприємствРецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 30
59
29ГейміфікаціяГейміфікація, як спосіб мотивації працівниківРецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 30
59
43ЄСВСНО-33Підвищення ефективності використання та відтворення основних фондівРецензент 1 - 32
Рецензент 2 - 27
59
88РайдугаВикористання бізнес-плану для розвитку підприємства ПАТ «Первомайський МКК»Рецензент 1 - 25
Рецензент 2 - 33
58
42СолодощіРозробка збутової стратегії підприємства кондитерської галузіРецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 28
57
118/19-17Вплив мораторію на українські землі та шляхи підвищення родючості ґрунтівРецензент 1 - 33
Рецензент 2 - 23
56
109ЦінаВикористання важелів ціноутворення для вирішення економічних проблем підприємстваРецензент 1 - 29
Рецензент 2 - 27
56
121Продуктивність діяльностіТеоретико-методологічні засади підвищення продуктивності праці суб’єктів підприємницької діяльностіРецензент 1 - 28
Рецензент 2 - 28
56
39ЕфективністьУправління оборотними активами та інтелектуальною власністю на пітприємстві ПАТ «Мотор Січ»Рецензент 1 - 31
Рецензент 2 - 24
55
118Прибуток Планування прибутку підприємстваРецензент 1 - 23
Рецензент 2 - 32
55
16VN СФЕРАЗасади формування регіональної економічної політики підтримки малого бізнесу в аграрній сферіРецензент 1 - 24
Рецензент 2 - 29
53
102Транспортна системаСучасний стан та перспективи розвитку підприємств транспортної системи МиколаївщиниРецензент 1 - 27
Рецензент 2 - 22
49
28ГармоніяСоціально-психологічний клімат колективу (на матеріалах Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія»)Рецензент 1 - 26
Рецензент 2 - 19
45
75Перспективний закладСтратегія управління бізнесом: від ефективного підприємства до сталого розвитку регіонуРецензент 1 - 18
Рецензент 2 - 23
41
116Розвиток конкурентоспроможностіРозвиток конкурентоспроможності промислового підприємстваРецензент 1 - 22
Рецензент 2 - 17
39
51КадриHR-менеджмент в сучасних організаціяхРецензент 1 - 18
Рецензент 2 - 18
36
59Креативний закладПерспективи регіонального розвитку вінницької області за рахунок залучення інвестиційних та додаткових ресурсівРецензент 1 - 15
Рецензент 2 - 20
35
23Біомаса НазарБіомаса як ефективне відновлюване джерело енергіїРецензент 1 - 18
Рецензент 2 - 13
31
97Соняшник високоолеїновийМодний тренд чи вимога сьогоденняРецензент 1 - 15
Рецензент 2 - 14
29
2221198PANAСтан розвитку соціального підприємства в УкраїніРецензент 1 - 15
Рецензент 2 - 11
26
122ГлобалізаціяРозвиток методів визначення ефективності ЗЕД в умовах глобалізації економікиРецензент 1 - 0
Рецензент 2 - 0
Роботу знято