Факультет економiки та управлiння

Навчально-виховна робота

Навчально-виховна робота, яка спрямована на постійний і цілеспрямований вплив на професійний, інтелектуальний, духовний, моральний, естетичний і фізичний розвиток здобувачів вищої освіти є одним з пріоритетних напрямів діяльності кафедри менеджменту. Основним напрямом навчально-виховної роботи на кафедрі менеджменту є консультаційне-методичне керування науково-педагогічними працівниками роботою академічних груп на ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у межах інституту кураторів у КНЕУ ім. В.Гетьмана.
 
Мета навчально-виховної роботи - формування всебічно розвиненої особистості, висококваліфікованого фахівця, підготовленого до різних видів професійної діяльності.
 
Основними завданнями навчально-виховної роботи є: 1) розвивати у здобувачів вищої освіти соціальну активність, відповідальність, духовну зрілість та культурну освіченість; 2) сприяти адаптації та інтеграції здобувачів вищої освіти в освітню екосистему Університету; 3) розвивати у здобувачів вищої освіти мотивацію до навчання і наукових досліджень; 4) залучати здобувачів вищої освіти до участі в студентських обʼєднаннях, художній самодіяльності, занять спортом; 5) здійснювати профілактичну діяльність щодо запобігань правопорушень; 6) сприяти розвитку високих моральних якостей і переконань, які втілюються в моральних принципах поведінки в усіх сферах життєдіяльності й забезпечують активну життєву позицію молодої людини.
 

 

Куратори академічних груп

 

Результати навчально-виховної роботи
  • Майстер-клас "Перспективи карʼєри" 12.04.2024 р. для здобувачів 1-го року навчання ОПП "Менеджмент бізнес організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за участю куратора академічної групи Алли ОСОКІНОЇ, а також начальника відділу сприяння працевлаштуванню «Перспектива» Андрія ВАСИЛЕНКА у межах циклу тематичних зустрічей кураторів академічних груп кафедри менеджменту (ФОТО-ЗВІТ)
  • Організаційні збори з формування ІОТ здобувачів вищої освіти 23.02.2023 р., у межах яких відбувалася зустріч куратора академічної групи і гаранта освітньої програми Олени ШАТІЛОВОЇ зі здобувачами 1-го року навчання і презентація вибіркових навчальних дисциплін викладачами, які забезпечуватимуть їх викладання (ФОТО-ЗВІТ) (ВІДЕО-ЗАПИС)
  • Майстер-клас "Академічна доброчесність та культура академічного письма" 04.12.2023 р. для здобувачів 1-го року навчання ОПП "Менеджмент бізнес організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за участю куратора академічної групи і члена проєктної групи Вʼячеслава ДАНИЛЮКА, завідувача кафедри менеджменту Михайла САГАЙДАКА, голови комісії з етики та академічної доброчесності за спеціальністю 073 "Менеджмент" факультету економіки та управління Дмитра БАРАБАСЯ і відповідальної за перевірку текстових запозичень в академічних текстах на кафедрі менеджменту Марини ВОЛОДЬКІНОЇ у межах циклу тематичних зустрічей кураторів академічних груп кафедри менеджменту (ФОТО-ЗВІТ)
  • Зустріч з письменницею з Херсонщини Альоною МОВЧАН на тему "Історія створення книги "Окупація" 13.11.2023 р. про події, які відбувалися в м. Херсон під час тимчасової окупації для здобувачів 1-го року навчання ОПП "Менеджмент бізнес організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за участю куратора академічної групи Інни ВІННІКОВОЇ у межах циклу тематичних зустрічей кураторів академічних груп кафедри менеджменту (ФОТО-ВІДЕО-ЗВІТ)
  • Майстер-клас "Соціальна відповідальність та соціальні проєкти Університету" 31.10.2023 р. для здобувачів 1-го року навчання ОПП "Менеджмент бізнес організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за участю куратора академічної групи Алли ОСОКІНОЇ, а також представників студентського самоврядування КНЕУ ім. В.Гетьмана заступниці голови САР Христини ІВАНЧУК і голови студентського профкому Андрія ФЕСАКА у межах циклу тематичних зустрічей кураторів академічних груп кафедри менеджменту (ФОТО-ЗВІТ)
  • Майстер-клас "Цирова екосистема Університету" 10.10.2023 р. для здобувачів 1-го року навчання ОПП "Менеджмент бізнес організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за участю куратора академічної групи і гаранта освітньої програми Олени ШАТІЛОВОЇ у межах циклу тематичних зустрічей кураторів академічних груп кафедри менеджменту (ФОТО-ЗВІТ)