Факультет економiки та управлiння

Менеджмент проєктів і консалтинг (спец. 073)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Менеджмент проєктів і консалтинг

Спеціальність 073 "Менеджмент"

 


Гарант програми: Верба Вероніка Анатоліївна

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ, Certified Management Consultant (CMC)

Освітньо-професійна програма «Менеджмент проєктів і консалтинг» розроблена з метою створення унікального освітнього простору для підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасною методологією управління, знають і вміють застосовувати технології проєктного менеджменту та консалтингу відповідно до міжнародних професійних стандартів, здатні вирішувати складні завдання з розвитку організацій в умовах глобальних викликів і невизначеності, мають компетенції системного, стратегічного і критичного мислення, володіють методологією та аналітичним інструментарієм розробки проєктів розвитку організацій, консалтингової підтримки їх розробки та впровадження.

Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних виявити передумови і можливості для розвитку організацій, обґрунтувати управлінські рішення та проєкти, спрямовані на підвищення ефективності діяльності і розвитку організацій, забезпечувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації, управляти проєктами та здійснювати консалтингову діяльність відповідно до міжнародних стандартів.

 Конкурентні переваги програми:

1) Змістовне наповнення відповідає сучасним викликам бізнесу

2) Програма розроблена на засадах дуальної освіти відповідно до міжнародних професійних стандартів менеджменту проєктів та управлінського консультування.

3) Філософія викладання дисциплін на програмі базується на принципах модульної побудови у форматі змішаного навчання (поєднання offline, online з використанням платформ ZOOM, MS Teams, Moodlе),  залучення фахівців-практиків до розробки і викладання окремих тем дисципліни, використання формату участі топ-менеджерів і успішних консультантів як запрошених гест-спікерів для проведення майстер класів, експертизи групових проєктів, модерації дискусій та професійного менторінгу.

4) Процес підготовки магістрантів передбачає застосування інтерактивних форми навчання, залучення до навчального процесу фахівців-практиків у якості експертів при розв’язанні кейсів від роботодавців, виконання навчальних консалтингових проєктів на замовлення підприємств, широку партнерську підтримка від Всеукраїнської асоціації консультантів з управління «СМС Ukrainе», консалтингових організацій, співпраця з міжнародними та вітчизняними компаніями, колабораційні проєкти із зарубіжними університетами.

5) За умов успішного виконання навчального плану випускники ОПП «Менеджмент проєктів і консалтинг» мають можливість отримати міжнародну професійну сертифікацію CMC Global Institute of management consultants of Ukraine за рівнем акредитації «Інтерн-консультант» та сертифікат UPMA рівня Е “Project Manager Junior” від Української асоціації управління проєктами.

Проектна група:

Денис Ліфінцев, к.е.н., доцент кафедри менеджменту КНЕУ , експерт численних міжнародних проєктів (Globe-2020, Future of Europe тощо), викладач з  досвідом викладання в університетах країн ЄС (Болгарія, Румунія, Португалія)

Алла Осокіна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту КНЕУ, викладач Міжнародного інституту бізнесу, сертифікований тренер-консультант в сфері практик оптимізації бізнесу на основі ощадливого виробництва

Ольга Щербина, к.е.н., доцент кафедри менеджменту КНЕУ, автор та викладач програми "Менеджмент: мистецтво прийняття управлінських рішень" в Києво-Могилянській бізнес-школі         

Детальніше про програму:

 

 

 

 

 


Остання редакція: 25.01.23