Факультет економiки та управлiння

Кафедра економічної теорії


Кафедра економічної теорії є однією з провідних економіко-теоретичних кафедр в Україні.  Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів усіх спеціальностей в університеті та викладає їм вступні курси з економіки. Крім того, кафедра готує бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою «Економічна аналітика» і готує кандидатів та докторів наук за спеціалізацією «Економічна теорія та історія економічної думки», як для власних потреб, так і для інших вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Кафедра здійснює фундаментальну науково-дослідницьку, навчальну і методичну роботу, видає підручники з основних дисциплін, у тому числі з унікальних в Україні курсів.

Станом на 01.03.2024 р. на кафедрі працюють 22 висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. Серед них:

  • професорів, докторів економічних наук – 8;
  • доцентів, кандидатів економічних наук – 10;
  • асистентів – 4 (доктори філософії з економіки – 2).

Положення про кафедру економічної теорії

Детальніше »


Історія кафедри бере свій початок з утворення  в 1944 році кафедри політичної економії. Її очолювали спочатку Гарбузов Василь Федорович – майбутній міністр фінансів СРСР, а потім, послідовно Кривень Павло Васильович і Короїд Олексій Степанович.

В процесі розвитку інституту зросла кількість факультетів і відповідно кількість студентських груп. Тому в кінці  60–х років єдина загальноінститутська кафедра політичної економії поділилась на дві: одна почала обслуговувати обліково-економічні факультети, друга – планово-економічні.

Кафедру політичної економії планово-економічних факультетів послідовно очолювали член-кореспондент АН УРСР Короїд О.С., академік АН України Пахомов Ю.М., професор Корнійчук Л.Я. 

З перших років існування кафедра здійснювала плідну роботу як по зростанню науково-методичного рівня підготовки спеціалістів для народного господарства так і по підготовці наукових кадрів для середніх та вищих навчальних закладів і наукових установ країни. Тільки за останні десятиліття було підготовлено понад 230 кандидатів наук і 25 докторів наук. Серед них академік АН України, доктор економічних наук, професор Пахомов Ю.М., – колишній завідувач кафедрою, ректор КІНХ, а потім – директор Інституту міжнародних відносин АН України; доктор економічних наук, професор Корнійчук Л.Я.; доктор економічних наук, професор Климко Г.Н.; доктор економічних наук, професор Жученко В.С.; доктор економічних наук, професор Бєляєв О.О.; доктор економічних наук, професор, член-кореспондент АН України Ворона В.М.; доктор економічних наук, професор Диба М.І., доктор економічних наук, професор Кириленко В.І. та ін.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри