Факультет економiки та управлiння

83-я студентська наукова конференція «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України»

Програма конференції на факультеті економіки та управління (PDF)


Тематичні платформи на факультеті економіки та управління


Платформа 1 «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ»

(організатор - кафедра стратегії підприємств факультету економіки та управління ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" за участі кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка)

 • Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 239 (1-й корпус КНЕУ), 10.00-13.00
 • Модератори: Прохорова Єлєна Вікторівна, к.е.н., доцент, Махова Галина Вікорівна, к.е.н., доцент

Онлайн-обговорення тез доповідей за секціями:

Секція 1. Актуальні концепції та інструментарій управління підприємством

Секція 2. Формування стратегії підприємств в контексті нових викликів світової економіки

Секція 3. Практика сучасного бізнесу в контексті викликів сьогодення


Платформа 2 «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

(організатор - кафедра макроекономіки та державного управління)

 • Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 259 (1-й корпус КНЕУ), 10.00-13.00
 • Модератори: Ємельяненко Лариса Михайлівна, д.е.н., професор, Федірко  Наталія  Вікторівна, к.е.н.,  доцент 

Онлайн-обговорення тез доповідей


Платформа 3 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

(організатор - кафедра політичної економії)

 • Засідання круглого столу: 25 квітня 2016 року, ауд. 11 (6-й корпус КНЕУ, ІБО), 10.00-13.00
 • Модератори: Ткаченко Олена Вадимівна, к.е.н., доцент, Кулага Ірина Володимирівна, к.е.н.,  доцент 

Ознайомитись з тезами доповідей

Онлайн-обговорення тез доповідей


Платформа 4 «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

(організатор - кафедра історії та теорії господарства)

 • Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 201 (лекційний зал бібліотеки КНЕУ, вул. Дегтярівська, 49-Г), 11.00-14.00
 • Модератори: Воробйова Людмила Василівна, к.е.н., доцент, Кондрат Олександр Борисович, к.е.н.,  старший викладач 

Онлайн-обговорення тез доповідей 


Платформа 5 «КРАЩІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ»

(організатор - кафедра менеджменту)

 • Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 259 (1-й корпус КНЕУ), 13.15-15.50
 • Модератори: Осокіна Алла Вікторівна, к.е.н., доцент, Ліфінцев Денис Сергійович, к.е.н., доцент

Онлайн-обговорення тез доповідей 


Платформа 6 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА»

(організатор - кафедра економіки підприємств)

 • Засідання круглого столу: 25 квітня 2016 року, ауд. 239 (1-й корпус КНЕУ), 10.00-13.00
 • Модератор: Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н., професор

Онлайн-обговорення тез доповідей за секціями:

Секція 1. Актуальні проблеми економіки підприємств

Секція 2. Імперативи розвитку підприємництва в Україні

Секція 3. Економіка та адміністрування проектної діяльності

Секція 4. Теоретичні та прикладні аспекти вартісно-орієнтованого управління підприємством

Секція 5. Трансфер технологій та комерціалізація інновацій

Остання редакція: 28.04.16