Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (2020)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХНАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

«Економіка підприємства»

2019/2020 н.р.

Важливі дати:

Підготовчий етап - направлення  конкурсних  наукових робіт студентів відбудеться у два кроки:

Крок 1 – реєстрація на конкурс через посилання

https://forms.gle/uoAfotRaoJ5yJLpB9

Крок 2 – відправлення друкованих версій роботи за адресою

03057,м. Київ, пр. Перемоги 54/1, із зазначенням «на конкурс СНР Економіка підприємства»

до 1лютого 2020 року

перший етап (дистанційний)  – рецензування робіт

до 5 березня 2020 року

інформаційний етап – оприлюднення рейтингового списку

10 березня 2020 року

запрошення учасників  підсумкової науково-практичної конференції

до 20 березня 2020 року

другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції

2-3 квітня 2020 року

оприлюднення наукових робіт переможців конкурсу на веб-сайті університету

до 10 квітня 2020 року

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищихнавчальних закладів.Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та в електронному через систему реєстрації на конкурс:https://forms.gle/uoAfotRaoJ5yJLpB9

Усі конкурсні роботи будуть перевірені на наявність плагіату.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.


 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»!

Організаційний комітет та галузева конкурсна комісія конкурсу дякують Вам за участь!

Маємо  повідомити, що за рекомендаціями Інституту модернізації змісту освіти МОН України  221/10-713 від 12.03.2020 року та з огляду на досвід інших ЗВО, переможців конкурсу буде визначено на основі рейтингового списку за результатами першого етапу ІІ туру (рецензування наукових робіт - заочно) без проведення підсумкової науково-практичної конференції (очної).

Рейтинговий список було розміщено 10.03.2020 року на сайті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: https://feu.kneu.edu.ua/ua/nauka_innovazii/stud_nauka/studconcep2020/

Згідно ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605), для визначення переможців Конкурсу використовуються наступні критерії: загальна кількість переможців не може перевищувати 25% від загальної кількості авторів наукових робіт, та нагородження їх дипломами: І ступеня - до 20%, ІІ ступеня - до 30%, ІІІ ступеня - до 50%.

Отже, згідно рейтингу:

  • Дипломом І ступеня будуть нагороджені учасники які за рейтингом посіли 1-7 місця
  • Дипломом ІІ ступеня будуть нагороджені учасники які за рейтингом посіли 8-18 місця
  • Дипломом ІІІ ступеня будуть нагороджені учасники які за рейтингом посіли 19-35 місця

Дякуємо Вам за співпрацю!

Здоров'я Вам й Вашим рідним і близьким!

З повагою, Організаційний комітет конкурсу


 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК 

робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства»

Шифр

Тема

Рецензія 1, бали

Рецензія 2, бали

Загальна кількість балів

Переможці 

РОБОТИ ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАГОРОДЖЕННЯ ДИПЛОМАМИ КОНКУРС

 

96

Інтелектуальний капітал

Оцінка інтелектуального капіталу підприємства

80

84

164

диплом І ступеня

99

ARGO

Оцінка фінансових ризиків аграрного бізнесу регіону

79

84

163

диплом І ступеня

60

Діагностика ризикостійкості

«УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДІАГНОСТИКИ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

78

81

159

диплом І ступеня

114

МК підприємства 

Маркетинговий потенціал в управлінні підприємством

86

71

157

диплом І ступеня

112

Економіка

Краудфандінг як інструмент фінансування розвитку інтелектуального капіталу

83

71

154

диплом І ступеня

34

Sherlock

Розвиток сорсингових бізнес-моделей у сучасних умовах господарювання

75

76

151

диплом І ступеня

95

Рожевий піон

Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підвищення на прикладі ТОВ "Телекарт-прилад"

69

82

151

диплом І ступеня

103

Конкурентоспроможність підприємства

Маркетингова діяльність підприємства - як сучасний інструмент управління. Конкурентоспроможність.

73

72

145

диплом ІІ ступеня

33

Біоекономічний вектор розвитку підприємства

Біоекономічний вектор розвитку підприємства

65

79

144

диплом ІІ ступеня

100

Управління податками

Управління податковою політикою малого підприємства

79

65

144

диплом ІІ ступеня

117

Ефективність підприємства

Стимулюючі механізми реалізації підприємницьких ідей щодо підвищення економічної ефективності

80

64

144

диплом ІІ ступеня

44

Санація 2020

«ПРОЦЕДУРА ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА ДОПОМОГОЮ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ»

69

74

143

диплом ІІ ступеня

51

Вартість

Управління вартістю як фінансова складова успіху підприємства

68

75

143

диплом ІІ ступеня

79

More beer

Удосконалення алгоритму розрахунку собівартості логістичних складських послуг

70

73

143

диплом ІІ ступеня

111

Decision

«АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ЧИННИК
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

72

71

143

диплом ІІ ступеня

18

Інтенсифікація виробництва

Інтенсифікація виробництва на підприємстві: теоретико-методичні положення, оцінка та напрями підвищення

70

69

139

диплом ІІ ступеня

69

Інноваційний розвиток

Формування механізму інноваційного розвитку хімічних підприємств в Україні

69

70

139

диплом ІІ ступеня

30

Фінансовий потенціал

Оцінювання фінансового потенціалу підприємства

70

68

138

диплом ІІ ступеня

15

Сяюча усмішка

Удосконалення цінової політики підприємств галузі охорони здоров’я на прикладі КП «Стоммакс»

60

76

136

диплом ІІІ ступеня

23

Рекрутинг персоналу

Сучасні тенденції застосування рекрутингу в системі управління персоналом підприємства

65

71

136

диплом ІІІ ступеня

39

IPO2020

ІРО як антикризовий механізм залучення капіталу для вітчизняних підприємств

61

75

136

диплом ІІІ ступеня

7

Oil Strategy

Формування конкурентної стратегії підприємства в сучасних умовах

66

69

135

диплом ІІІ ступеня

53

Конкурентоспроможність

«Економічне обґрунтування напрямів зростання конкурентоспроможності продукції ТОВ «Матрикс-ГРУП»

63

71

134

диплом ІІІ ступеня

46

Відповідальний маркетинг

Оцінка соціально-відповідального маркетингу як чинника підвищення ефективності діяльності підприємств

70

63

133

диплом ІІІ ступеня

83

BEAZE

ІНСТРУМЕНТИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

61

69

130

диплом ІІІ ступеня

12

 Робота "Збутова діяльність"; Відомість "Ефективність"

«Економічне обґрунтування напрямів збільшення збутової діяльності ТОВ

65

63

128

диплом ІІІ ступеня

13

Рентабельність підприємства

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

59

69

128

диплом ІІІ ступеня

59

Диверсифікація

Стратегія диверсифікації як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства

60

66

126

диплом ІІІ ступеня

105

19/20-60

Шляхи оптимізації кредиторської заборгованості(за матеріалами ТОВ НТК "Металург")

66

60

126

диплом ІІІ ступеня

5

Інкасо

Оцінка вартості підприємства та обґрунтування заходів щодо її зростання

56

64

120

диплом ІІІ ступеня

9

Реформа НКП

Аналіз та економічна оцінка наслідків реформування комунальних медичних закладів Сумщини

61

58

119

диплом ІІІ ступеня

50

Конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність підприємства: сутність та оцінювання

63

56

119

диплом ІІІ ступеня

29

Цей день

Ціннісно-орієнтоване управління грошовими потоками підприємства

60

58

118

диплом ІІІ ступеня

42

Концентрація

Вплив концентрації виробництва на рівень економічної
ефективності сільськогосподарських підприємств

64

54

118

диплом ІІІ ступеня

54

Ланаглобал_1

Детермінанти розвитку ек5спертної діяльності вітчизняних підприємств: від глобального до локального

59

59

118

диплом ІІІ ступеня

РОБОТИ ЯКІ ПРЕТЕНДУЮТЬ НА НАГОРОДЖЕННЯ ГРАМОТАМИ КОНКУРСУ

 

38

Logistics

Управління якістю транспортно –логістичного обслуговування на підприємстві

60

57

117

Грамота

74

Фактори виробництва

Оптимізація факторів виробництва меблевих підприємств
України

61

56

117

Грамота

78

Target

Удосконалення маркетингової діяльності підприємств

58

59

117

Грамота

58

Галузева економія

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства

53

64

117

Грамота

19

Інноваційна політика

Інноваційна політика на підприємстві ПАТ "Запоріжсталь"

56

61

117

Грамота

 

 

РЕШТА РОБІТ

 

 

 

 

108

Актив

«Управління обіговим капіталом підприємства»

61

54

115

 

75

Економічна безпека

Економічна безпека підприємства як складова стабільності підприємства на прикладі ТОВ «Агро-Овен»

59

55

114

 

4

Кома

Напрями підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві (ТОВ "КЕРНЕЛ ТРЕЙД")

55

58

113

 

77

Соняшник

Удосконалення управління витратами підприємства

60

53

113

 

87

Економічна ефективність

Економічна ефективність

57

56

113

 

80

Екологічно-орієнтований проект

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ПАТ
«ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

61

49

110

 

47

Репутаційний капітал

Репутаційний капітал підприємства як чинник підвищення його вартості
(на прикладі ТОВ «Велотрейд»)

60

48

108

 

73

Трудові ресурси 

Обґрунтування стратегії розвитку трудових ресурсів авіапідприємства

51

57

108

 

28

Інвестиційна привабливість

Проблеми визначення та оцінки інвестиційної привабливості підприємства в сучасних умовах господарювання

49

56

105

 

10

Гендер

Оцінювання результативності діяльності підприємства: гендерні аспекти

56

48

104

 

98

Трансформація

Аналіз трансформування сільськогосподарських підприємств львівської області

46

58

104

 

101

ЕК20

Статистичний аналіз збитковості торговельних підприємств

59

44

103

 

118

Раціоналізація організації праці

Раціоналізація організації праці

54

49

103

 

14

Антикризові інструменти

Інноваційні інструменти антикризового управління

45

57

102

 

109

Диверсифікація

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА З ЗАСТОСУВАННЯМ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ.

51

51

102

 

11

Конкурентоспроможність

Соціальна відповідальність як імператив конкурентоспроможного господарювання (на прикладі компанії «Метінвест»)

57

44

101

 

52

Розвиток підприємства

Удосконалення процесу управління економічним розвитком підприємства

46

55

101

 

2

E-commerce

Електронна торгівля як фактор інноваційного розвитку діяльності підприємства

45

50

95

 

102

Прибуток

Економічний механізм формування прибутку на промислових підприємствах

51

42

93

 

57

Програма

Виробництво функціональних продуктів

45

47

92

 

70

Управління 77

«Стратегічне управління діяльністю підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища»

44

48

92

 

116

 Товарна політика підприємства

Товарна політика підприємства

43

49

92

 

26

Трансформація

Організаційно-економічна трансформація розвитку аграрних підприємств

40

51

91

 

40

Норфолк

Оптимізація процесів виробництва із використанням кореляційно-регресійного моделювання

42

49

91

 

92

Компас

Дослідження рівня фінансово-економічної безпеки ТОВ «ІНГАЗ»

38

52

90

 

22

Потенціал

Управління потенціалом підприємства

44

45

89

 

21

Аут-технологія

Роль аут-технологій у пристосуванні системи управління персоналом підприємства до трансформації відносин зайнятості на ринку праці

48

40

88

 

32

Ефективність

Критерій оцінювання ефективності діяльності підприємства

47

40

87

 

37

Sunflower production

Стан та перспективи розвитку виробництва насіння соняшнику в агроформуваннях Миколаївської області

41

45

86

 

43

Глобалізація

Розробка засобів визначення ефективності зовнішньо-економічної діяльності в умовах глобалізації

50

36

86

 

113

Ефективність підприємництва

Ефективність підприємницької діяльності
лісового господарства

41

45

86

 

6

Economy-SK

Управління фінансово-економічними ризиками підприємства

43

41

84

 

17

Аляска

Управління власним капіталом автотранспортного підприємства

40

43

83

 

25

Безробіття

Безробіття та його вплив на забезпечення трудовими ресурсами підприємства

34

49

83

 

90

Управління капіталом

Управління структурою капіталу підприємства

38

45

83

 

41

Весняне сонце

«Математичне моделювання людського капіталу підприємства»

43

39

82

 

49

Lising

Лізинг як інструмент підвищення ефективності використання основних засобів підприємства

38

44

82

 

93

Підприємницький прибуток

Прибуток як об’єкт оцінювання ефективності підприємницької діяльності та оподаткування бізнесу

45

37

82

 

8

Автономне енергозабезпечення

Автономне енергозабезпечення

45

33

78

 

3

CRM-системи

CRM-система як засіб ефективного управління підприємством

47

30

77

 

76

Веселе село

«Особливості економічної діяльності підприємств з видобутку базальту

47

30

77

 

20

Обґрунтування стратегії

Обґрунтування фінансової стратегії державного підприємства "НАЕК "Енергоатом"

31

45

76

 

36

Зерно-багатство

«Економіка та ефективність виробництва зернових культур у
сільськогосподарських підприємствах Братського району»

37

38

75

 

48

Розвиток

Дослідження стану та ефективності використання капіталу судноремонтного заводу

37

37

74

 

72

Інструменти PR 39

«Впровадження інструментів PR в діяльність підприємства

37

37

74

 

68

Цікава економіка

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

32

41

73

 

119

Зв'язок-блискавка 

Удосконалення господарської діяльності Приватного акціонерного товариства Київстар на основі концепції стійкого розвитку

40

31

71

 

120

073 Стойнова М.Г.

Страхування як інструмент економічного захисту підприємця

33

36

69

 

115

Ситуативні інтерпретації

Інтерпретації оцінок функціональності та вартості за ситуаціями, за способами розрахунку та за ролями акторів

40

27

67

 

27

Піцца Челентано

Revenue менеджмент ресторану

28

37

65

 

16

Король

Король

27

37

64

 

85

Економіка логістики

«Економічна ефективність логістичного управління виробництвом
сільськогосподарської продукції (на прикладі товариства
з обмеженою відповідальністю агрофірма «Подолівська»
Барвінківського району Харківської області»

37

27

64

 

107

Оборотні кошти

«ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА»

28

36

64

 

24

Послуги

Міжнародна торгівля послугами в умовах глобальної економічної взаємозалежності

25

38

63

 

121

073 Гончарова О.О.

Франчайзинг як форма підприємницької діяльності

27

36

63

 

71

Механізм 73

«Організаційний механізм управління підприємством та шляхи його удосконалення»

31

30

61

 

91

Стабілізація

Оцінка фінансової стійкості підприємства

30

30

60

 

62

Травень

«Планування і контроль продукції на підприємстві

36

23

59

 

88

Morris

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

28

31

59

 

94

Розвиток підприємства

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

31

28

59

 

104

19/20-59

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «МАРЦЕК ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР»

25

34

59

 

35

Міграція та економіка

Вплив міграційних процесів на економіку аграрних підприємств

26

32

58

 

63

Світанок

«Планування і контроль виробництва і реалізації продукції на підприємстві»

31

27

58

 

66

Розвиток товарообороту

Основні фактори, що визначають обсяг, структур і перспективу розвитку товарообороту на підприємствах

23

35

58

 

1

Модернізація обладнання

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

36

21

57

 

31

KASKNDP43

Вдосконалення організації виробничого процесу на підприємствах

32

25

57

 

61

Парасолька

«Планування та контроль фінансових результатів діяльності підприємства»

31

25

56

 

89

Проектний портфель

Впровадження концепції управління проєктним портфелем у практику фармацевтичного підприємства

25

29

54

 

123

Аналіз цілей

Цілі як специфічний об'єкт економічного аналізу

30

23

53

 

67

Підприємства торгівлі

Розвиток підприємств сфери торгівлі в Україні

30

22

52

 

65

ППР2РКУ

ПЕРЕДУМОВИ ПОШИРЕННЯ Р2Р КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

22

29

51

 

97

Мелодія вітру

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДО РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

22

29

51

 

122

Бондаренко

Формування іміджу в організації

30

20

50

 

64

Ведмідь

Управління операційною діяльністю підприємств торгівлі

29

19

48

 

86

Фермерське господарство

Фермерське господарство

28

20

48

 

81

Сталий розвиток

Особливості стратегій сталого розвитку агропромислових холдингів України

25

19

44

 

82

LTD

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

28

16

44

 

106

19/20-61

НАПРЯМИ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ

19

24

43

 

45

Економія

Визначення підходів підвищення ефективності діяльності підприємства

18

24

42

 

56

Ланаглобал_3

Дослідження формування організаційного клімату на прикладі Івано-Франківської облради

16

25

41

 

55

Ланаглобал_2

Дослідження стану та ефективності використання капіталу судноремонтного заводу

15

22

37

 

110

Розвиток

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

22

15

37

 

84

Логістро

Логістро

20

12

32

 

 

Остання редакція: 01.04.20