Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з економіки підприємства (2020)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХНАУКОВИХ РОБІТ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

«Економіка підприємства»

2019/2020 н.р.

Важливі дати:

Підготовчий етап - направлення  конкурсних  наукових робіт студентів відбудеться у два кроки:

Крок 1 – реєстрація на конкурс через посилання

https://forms.gle/uoAfotRaoJ5yJLpB9

Крок 2 – відправлення друкованих версій роботи за адресою

03057,м. Київ, пр. Перемоги 54/1, із зазначенням «на конкурс СНР Економіка підприємства»

до 1лютого 2020 року

перший етап (дистанційний)  – рецензування робіт

до 5 березня 2020 року

інформаційний етап – оприлюднення рейтингового списку

10 березня 2020 року

запрошення учасників  підсумкової науково-практичної конференції

до 20 березня 2020 року

другий етап - проведення підсумкової науково-практичної конференції

2-3 квітня 2020 року

оприлюднення наукових робіт переможців конкурсу на веб-сайті університету

до 10 квітня 2020 року

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка підприємства» подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищихнавчальних закладів.Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та в електронному через систему реєстрації на конкурс:https://forms.gle/uoAfotRaoJ5yJLpB9

Усі конкурсні роботи будуть перевірені на наявність плагіату.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 положення).

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

 

Остання редакція: 12.12.19