Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Економічна аналітика"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціябакалавр з економіки
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економічна аналітика"
Портфоліо освітньої програми

 

Освітньо-професійна програма "Економічна аналітика" спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців шляхом формування системи теоретичних знань і прикладних навичок використання аналітичного інструментарію економічної науки для опису та оцінювання найбільш значущих економічних даних, виявлення ключових закономірностей, їх пояснення та інтерпретації в процесі оптимізації управлінських рішень.

Освітня програма «Економічна аналітика» - для тих, хто комунікабельний,  наполегливий,  спостережливий, володіє гарно розвиненою інтуїцією та аналітичним способом мислення.


 


Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна аналітика»

 

  • Організація навчання у партнерстві з іншими кафедрами КНЕУ, провідними аналітичними агенціями та консалтинговими компаніями України
  • Спрямування освітньої програми на формуванні наступних вмінь:

-      здійснювати добір, перевірку, аналіз та інтерпретацію економічних даних;

-      визначати ключові економічні показники на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях;

-      прогнозувати за допомогою економетричних методів;

-      розробляти та обґрунтовувати проекти та методичні рекомендації;

-      формувати висновки та детальні звіти щодо проведених економічних досліджень;

-      консультувати представників державних органів влади, громадських організацій, керівників бізнесу та засоби масової інформації стосовно стану економіки та економічних прогнозів.

  • Відсутність на даний час в Україні аналогічних програм з економічної аналітики

 

Навички, які отримує випускник

 

  • розуміння методології економічного аналізу
  •  вміння оперувати інструментарієм організаційно-правового аналізу економічної діяльності
  • вміння використовувати інструментарій статистичного аналізу та виявляти закономірності
  • здатність проводити аналіз невизначеності та ризику в економічній діяльності, моделювати та прогнозувати розвиток систем і процесів
  • здатність до оцінювання економічної діяльності та проведення бенчмаркінгу економічних об’є
  • здатність працювати з великими обсягами інформації

 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньої програми «Економічна аналітика» працюють аналітиками з інвестицій, кредитування, з питань фінансово-економічної безпеки, економічними радниками, консультантами з економічних питань, фахівцями з корпоративного управління, управління активами тощо. 


 

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Економічна аналітика" (спеціальність 051 "Економіка")

 

 

  

 
Остання редакція: 11.06.23