Факультет економiки та управлiння

Тематика науково-дослідних робіт

ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДР ФАКУЛЬТЕТУ у 2000-2022 рр.

Тема НДР

Номер державної реєстрації

Терміни виконання (роки)

Кафедра

Постпандемічна парадигма соціально-економічного розвитку України в системі координат цифрової економіки0121U1094962021-2023Кафедра економічної теорії
Обґрунтування стратегії товарної -диференціації Dnipro Agro Group  Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Оптимізація ефективності використання виробничих потужностей (можливість концентрації виробництва) та нерухомого майна АТ «Київський завод «Радар» в умовах кризового становища  Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Розвиток академічного підприємництва та бізнес-акселерація в Covid-залежному соціально-економічному просторі 2021-2022Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу  Кафедра бізнес-економіки та підприємництва

Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур

0116U001430

2016-2020 

Кафедра стратегії підприємств 

Світова економічна думка про еволюцію господарських систем: цивілізаційний підхід

ДКР 432015-2019

Кафедра історії та теорії господарства

Еволюція підприємництва у трансформаційній економіці

0112U002959

2012-2016

Кафедра політичної економії 

Проблеми політ економічного аналізу сучасного економічного розвитку

 

2012-2016

Кафедра політичної економії 

Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці

0111U002621

2011-2015

Кафедра стратегії підприємств

Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні

0106U007082

2011-2015

Кафедра менеджменту

Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств

0111U002614

2011-2015

Кафедра економіки підприємств

Управління знаннями у вищому навчальному закладі для удосконалення процесів навчальної, наукової та адміністративної діяльності

НДР №896

2011-2012

Кафедра стратегії підприємств

Сучасне постіндустріальне суспільство і шляхи його формування в Україні

 

2007-2011

Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів

Стратегічне управління знаннями підприємства

код КПКВ: 2201040 – «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів»

2007-2008

Кафедра стратегії підприємств

Соціалізація системно-економічної трансформації в Україні

0106U001803

2006-2011

Кафедра політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу

Стратегія розвитку економічної організації

0106U001805

2006-2010

Кафедра стратегії підприємств

Економіка, організація та результативність діяльності підприємств

0106U001802

2006-2010

Кафедра економіки підприємств

Розвиток системи управління ринково орієнтованими підприємств

0106U007082

2006 – 2010

Кафедра менеджменту

Методично-прикладні засади управління потенціалом промислових підприємств України

01054001891

2005

Кафедра економіки підприємств

Базові положення сучасної економічної теорії як методологічна основа обґрунтування стратегії підприємства

0189100397

2003 –2004

Кафедра стратегії підприємств

Стратегія та економічна безпека підприємства

01012002945

2001–2005

Кафедра стратегії підприємств

Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки

0101-V002440

2001-2004

Кафедра менеджменту

Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економікиУкраїни

0101V006457

2001 – 2005

Кафедра менеджменту

Механізм державного регулювання перехідної економіки

0100U000560

2000-2005

Кафедра політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу

Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання

0100U004558

2000-2004

Кафедра економіки підприємств

Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України

код ВАКу:08.06.02

1999-2000

Кафедра менеджменту

Економічний потенціал підприємства, його діагностика та оцінка результативності використання

0195UО12937

1995-2000

Кафедра економіки підприємств

Господарська система та її відображення в економічній думці: еволюційно-інституціональний аналіз

0110U000471

 

Кафедра історії та теорії господарства

 

Кафедра політичної економії 

 

Остання редакція: 17.12.22