Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Підприємництво і бізнес-технології"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Освітня кваліфікаціябакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Підприємство та бізнес технології"
Портфоліо освітньої програми

 

Освітньо-професійна програма «Підприємництво і бізнес-технології» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з підприємництва та торгівлі, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатні вирішувати завдання зі створення та ефективного управління підприємницькими структурами із застосуванням сучасних бізнес-технологій.


 


 

 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Підприємництво і бізнес-технології»

 

Освітньо-професійна програма для освітнього ступеня «бакалавр» орієнтується на формування та розвиток компетентностей, необхідних для створення та ефективного управління підприємницькими структурами. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне оволодіння сучасними методами економічного аналізу; забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких структур; планування і розробки стратегії бізнесу, ефективного управління бізнесом; мотивації персоналу та управління командами; аналізу та оцінювання результатів діяльності підприємницьких структур. Програма пропонує комплексний підхід до підготовки підприємців та реалізує його через теоретичне навчання й практичну підготовку.

Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях і спрямовані на їх практичне застосування у підприємницькому середовищі.

В освітньо-професійній програмі акцент зроблено на підготовці до інтеграційної діяльності, що включає підприємницьку, соціальну, економічну, маркетингову компоненти для потреб підприємницьких структур різних форм власності та організаційно-правових форм.


 

 

Навички, які отримує випускник

 


 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньо-професійної програми здатні виконувати професійні функції в різних сферах, пов’язаних з підприємницькою діяльністю, а саме: керівництво проєктами та програмами у сфері матеріального та нематеріального виробництва;  керівництво малими підприємствами (фірмами) без апарату управління різних галузей діяльності; менеджмент з питань комерційної, адміністративної, збутової діяльності та інші посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері виробництва, обслуговування, підприємництва та торгівлі.


 

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Підприємництво і бізнес-технології" (спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність")

 

  

Остання редакція: 11.06.23