Факультет економiки та управлiння

Підприємництво і бізнес-технології (спец. 076)

Освітньо-професійна програма (БАКАЛАВР)

Підприємництво і бізнес-технології

 

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 

 


 

Освітньо-професійна програма «Підприємництво і бізнес-технології» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з підприємництва та торгівлі, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатні вирішувати завдання зі створення та ефективного управління підприємницькими структурами із застосуванням сучасних бізнес-технологій.


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Форми навчання

очна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

4 роки / 240 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 

 


 

 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Підприємництво і бізнес-технології»

 

Освітньо-професійна програма для освітнього ступеня «бакалавр» орієнтується на формування та розвиток компетентностей, необхідних для створення та ефективного управління підприємницькими структурами. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне оволодіння сучасними методами економічного аналізу; забезпечення конкурентоспроможності підприємницьких структур; планування і розробки стратегії бізнесу, ефективного управління бізнесом; мотивації персоналу та управління командами; аналізу та оцінювання результатів діяльності підприємницьких структур. Програма пропонує комплексний підхід до підготовки підприємців та реалізує його через теоретичне навчання й практичну підготовку.

Дисципліни програми засновані на сучасних теоріях і спрямовані на їх практичне застосування у підприємницькому середовищі.

В освітньо-професійній програмі акцент зроблено на підготовці до інтеграційної діяльності, що включає підприємницьку, соціальну, економічну, маркетингову компоненти для потреб підприємницьких структур різних форм власності та організаційно-правових форм.


 

 

Навички, які отримує випускник

 


 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньо-професійної програми здатні виконувати професійні функції в різних сферах, пов’язаних з підприємницькою діяльністю, а саме: керівництво проєктами та програмами у сфері матеріального та нематеріального виробництва;  керівництво малими підприємствами (фірмами) без апарату управління різних галузей діяльності; менеджмент з питань комерційної, адміністративної, збутової діяльності та інші посади менеджерів, фахівців та професіоналів у сфері виробництва, обслуговування, підприємництва та торгівлі.


 

Детальний опис освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні "Підприємництво і бізнес-технології" (спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність")

 

  

Остання редакція: 26.01.23