Факультет економiки та управлiння

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: теорія і практика” 10 жовтня 2014 року м. Київ

Мета конференції: обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств в контексті перспективних ринкових реформ в Україні.


Конференція відбудеться  10 жовтня 2014 року  за адресою: 03680 м. Київ,  пр. Перемоги, 54/1, конференц-зал ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (головний корпус)

Програма конференції:
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00 – 13.00 – пленарне засідання
14.00-16.00 – круглі столи на теми:

 • «ЄС: перспективи та загрози для підприємств України»
 • «Мале підприємництво: виклики сьогодення»
 • «Case Story: конкурс бізнес-кейсів»

19.00 – 21.00 – культурна програма «Київ театральний»

Інформаційний лист

Програма конференціїОрганізатори:

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» кафедра економіки підприємств
 • «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
 • «НАУКОВИЙ ПАРК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 • ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
 • УНІВЕРСИТЕТ HUMANITAS,  м.Сосновець, Польща
 • ВІЛЬНЮСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, м.Вільнюс, Литва
 • БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, м. Мінськ, Республіка Білорусь
 • АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ СОЮЗ ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ


Організаційний комітет конференції:

Павленко А.Ф. – доктор економ. наук, професор, ректор ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Лук’яненко Д.Г.  – доктор економ. наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Наливайко А.П. – доктор економ. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Олексюк  О.І.  – доктор економ. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Швиданенко Г.О.  – кандидат економ. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Кукоба В.П.  – доктор економ. наук, професор, заст. зав. кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Павленко І.А.  – доктор економ. наук, професор, директор Інституту інноваційного підприємництва ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Матвійчук А.В.  – доктор економ. наук, професор, генеральний директор «Науковий парк Київського національного економічного університету»  ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Дрига С. Г. - доктор економ. наук, професор,Учений секретар  НДЕІ, заслужений економіст України (м. Київ, Україна)
Ляпіна К.М. - Заступник голови Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України, (м. Київ, Україна)
Ляпін Д.В. - к.т.н., ст. наук.с.,  Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ, Україна)
Гирдзияускас Стасис (Girdzijauskas Stasys )- доктор економ. наук, професор, Вільнюський університет (м.Вільнюс, Литва)
Карягін Ю.О. – професор, директор інституту україно-польської співпраці (м.Сосновець, Польща)
Семидідько А. А. - директор Антирейдерського союзу підприємців України (м. Київ, Україна)
Соскін О.І. – к.е.н., професор, директор Інституту трансформації
суспільства (м. Київ, Україна)
Нехорошева Л. М. – доктор економ. наук, професор, завідувач кафедри
економіки промислових підприємств Білоруського державного економічного
університету, (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

Відповідальний секретар:
Рєпіна Інна Миколаївна – кандидат економ. наук, доцент, заст. зав. кафедри
економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна)

Робота наукових секцій буде проводитись в Інтернет-форматі  з 1 до 9 жовтня 2014 р. на сайті кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»:

Секція №1. “Теорії та моделі підприємств”
Секція №2. “Інноваційне підприємництво”
Секція №3. “Бізнес-процеси та результативність діяльності підприємств”
Секція №4. “Потенціал і розвиток підприємств”
Секція №5. “Ризик-менеджмент  та антикризова діяльність підприємств»

Збірнік матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка підприємства: теорія і практика"

Для участі в конференції необхідно:
- до 1 вересня 2014 р. зареєструватися на сторінці кафедри економіки підприємств: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/k_ekonomiky_pidpryjemstv/
- до 5 вересня 2014 р. направити тези для публікації та копію платіжного документу на адресу  confEP2014@ kneu.edu.ua (вартість публікації 1 сторінки тез 30 грн.)

Організаційний внесок за участь в  конференції не передбачено!


Статті направляти на адресу  confEP2014@kneu.edu.ua Вартість публікації 1 стор. – 30 грн. Останній термін подання статті 10 жовтня 2014 року. Оплата проводиться після отримання згоди на публікацію статті.
При недотриманні вимог щодо оформлення тез або вимог ВАК до змісту статей, матеріали надруковані не будуть.

Вимоги до подання бізнес-кейсів на конкурс

Телефон оргкомітету:
38(044) 371-61-52,  38(044) 371-61-14

СПОДІВАЄМОСЬ НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!
З повагою, оргкомітет

Остання редакція: 09.10.14