Факультет економiки та управлiння

Менеджмент бізнес-організацій (спец. 073 )

     

    Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

   Менеджмент бізнес-організацій

       Спеціальність 073 "Менеджмент"

 

 


За освітньою програмою «Менеджмент бізнес-організацій» здійснюється підготовка фахівців з інноваційним та стратегічним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії розвитку їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати інноваційні та стратегічні проекти, свідомо беруть на себе відповідальність за прийняття стратегічних рішень та конкурентоспроможні забезпечувати капіталізацію власних стартапів у різних сферах діяльності.

Освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій» - для тих, хто:

 • бажає займати керівну посаду на підприємстві;
 • хоче навчитись розробляти стратегічні та інноваційні проекти;
 • здатний адаптуватися до прийняття стратегічних рішень в умовах мінливого зовнішнього середовища;
 • хоче та може активно займатись науковою та дослідницькою діяльністю.

 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр менеджменту 

Форми навчання

очна / заочна

Тривалість підготовки / обсяг програми

1 рік 4 місяці (очна),

1 рік 6 місяців (заочна) 90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Менеджмент бізнес-організацій»

 

 • Освітньо-професійна програма «Менеджмент бізнес-організацій» є практично-орієнтованою.
 • Навчання за освітньою програмою «Менеджмент бізнес-організацій» проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри менеджменту, зокрема: студентські олімпіади з різних напрямів менеджменту, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій», періодична Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту».

 

Навички, які отримує випускник

 

Перевагами випускників програми є оволодіння поглибленими знаннями щодо управління бізнес-організаціями різних видів діяльності, а також оволодіння широким спектром загальних і спеціальних компетентностей. Вивчення дисциплін циклу загальної підготовки спрямоване на формування загальних компетентностей у здобувача вищої освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та комунікаційних навичок. Цикл професійної підготовки спрямований на формування спеціальних фахових компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної області та професійного спрямування: менеджменту корпорацій, менеджменту малого бізнесу, менеджменту інновацій.

 


 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньої програми «Менеджмент бізнес-організацій» працюють у:

 • бізнес-організаціях на керівних посадах
 • страхових компаніях
 • банківських та фінансових установах
 • власному бізнесі, створюють свої компанії
 • службах апарату управління державних бізнес-структур 

 

Випускники-обличчя програми

 

 

 

 

 


Детальніше про програму:

 

  

Остання редакція: 10.07.20