Факультет економiки та управлiння

Партнерство з компанією Diamond FMS BV (Нідерланди)

В 2014-2015 н.р. в межах договору про співпрацю започатковано спільний навчально-тренінговий проект співробітниками Інституту управлінського консультування КНЕУ, компанії Diamond FMS BV та викладачами кафедри стратегії підприємств щодо впровадження в навчальний процес програмного продукту типу ВІ "Diamond FMS" з метою посилення практичної підготовки студентів.

В межах проекту відбулись наступні події.

У листопаді - грудні 2014 р. було проведено навчальний тренінг для викладачів КНЕУ імені в.Гетьмана з метою ознайомлення з програмою "Diamond FMS" та її можливостями щодо узагальнення аналітичних даних про підприємство в процесі прийняття стратегічних і операційних управлінських рішень.

У грудні 2014р. відбулось обговорення досвіду проведення бізнес-турнірів для молоді з використанням різних програмних продуктів. Зокрема, компанія "Diamond FMS BV" ознайомила групу викладачів кафедри стратегії підприємств з результатами проведеного у грудні англомовного бізнес-чемпіонату. Прес-реліз події

У січні - травні 2014 р.  розробляється пілотний проект "Методичне забезпечення впровадження програми "Diamond FMS" в виробничу практику бакалаврів (4 курс)". Бернард Елсман - європейський фінансовий експерт, власник консалтингової компанії «Elsman International Consultants B.V.» та Анастасія Ружина - управляючий директор компанії Diamond FMS в Україні активно брали участь в обговоренні окремих аспектів поєднання бізнес симуляції і прграми Diamond.

У квітні-травні 2015 року реалізовано пілотний проект щодо використання програмного продукту "Diamond FMS" при викладанні тренінгу «Виробнича практика» на бакалаврському рівні підготовки (керівник проекту доцент Кизенко О.О.).

В межах проекту було надано консультаційну підтримку щодо спільного використаннябізнес симуляції і прграми Diamond. Результати проекту використано при розробці методичного забезпечення дисципліни «Виробнича практика».

У травні 2015 року відбулась відкрита презентація результатів проекту за участі Нарда Елсмана, власника Elsman Group BV, Diamond FMS BV, президента Elsman Leadsoft IT, Анастасії Ружиної, управляючого директора українського офісу Diamond FMS BV,  професора Верби В.А., директора ІУК, доцента Гребешкової О.М., заступника декана ФЕтаУ з наукової роботи. Доцент Кизенко О.О., заступник директора ІУК, представила розроблену методику, а студенти представили результати своїх навчальних проектів.

Презентація результатів проекту за участі Нарда Елсмана, власника Elsman Group BV, Diamond FMS BV, президента Elsman Leadsoft IT, Анастасії Ружиної, управляючого директора українського офісу Diamond FMS BVitle here

Нард Елсман та Анастасія Ружина, в інтерв'ю для Ukraine Today & Euromaidan Press розповідає про досвід роботи компанії на українському ринку в проекті "Doing Dutch Business in Ukraine"

Підготовлено:

Кизенко О.О., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств,

заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ

Остання редакція: 16.03.16