Факультет економiки та управлiння

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Удосконалення управління організаціями в умовах інноваційної економіки» (26-29 березня 2014 року)

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Факультет економіки та управління
Кафедра менеджменту

Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Удосконалення управління організаціями в умовах інноваційної економіки» (26-29 березня 2014 року)

Остання редакція: 16.04.14