Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Державна політика та управління стратегічними комунікаціями"


Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань28 «Публічне управління
та адміністрування»
Спеціальність281 «Публічне управління
та адміністрування»
Освітня кваліфікація

магістр публічного управління
та адміністрування

Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяці
Форма навчанняочна (денна), заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми
"Державна політика та управління стратегічними комунікаціями"
Портфоліо освітньої програми

 

 

За освітньо-професійною програмою «Державна політика та управління стратегічними комунікаціями» здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності для публічного управління та адміністрування, здатних зрозв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, володіють професійними компетенціями з вироблення (формування та реалізації) державної політики та управління стратегічними комунікаціями задля ефективної й результативної взаємодії з інститутами громадянського суспільства та стейкхолдерами (зовнішніми та внутрішніми цільовими аудиторіями).

 

Остання редакція: 21.06.24