Факультет економiки та управлiння

Партнери

Серед партнерів кафедри - органи державної влади та місцевого самоврядування, наукові інституції, вищі навчальні заклади України та закордону, міжнарожні та вітчизняні публічні організації.

Детальніше»

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • консультаційно-дорадча діяльність;
 • стажування студентів та викладачів;
 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Карпенко О.В. - участь у робочій групі з підготовки проєкту Стратегії інформаційної безпеки України (2022 р.)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • консультаційно-дорадча діяльність;
 • стажування студентів та викладачів;
 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Карпенко О.В., Запорожець Т.В., Федірко Н.В. - участь у роботі Науково-методичний центру вищої та передфахової вищої освіти для розробки тестів для ЄДКІ за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  (2021-2023 рр.);
 • Гаєвська Г.А. - вчений секретар експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з суспільних наук (з 2022 р.)
 • Усик В.І. - член Громадської Ради, вчений секретар однієї з секцій проектів молодих вчених при МОН, член журі Фінального етапу XІV Всеукраїнського турніру юних економістів, Член колегії в редакції журналу «Освітні ландшафти»;

 

ДЕРЖСПЕЦЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • консультаційно-дорадча діяльність;

Отримані результати:

 • Карпенко О.В. - організація та проведення міжнародних наукових конференцій.

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;
 • залучення представників Міністерства до організації круглих столів, бізнес-форумів;
 • залучення представників Міністерства до Екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт.

Отримані результати:

 • Директор Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Горшкова Н.І. – член Екзаменаційної комісії із захисту магістерських дипломних робіт, запрошений спікер міжнародного бізнес-форуму КНЕУ «Наука-бізнес-освіта» (2017 р.).

 

ДУ «Інститут модернізації змісту вищої освіти»

Форми співпраці:

 • консультаційно-дорадча діяльність;

Отримані результати:

 • Організація Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на отримання освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (2019 р.), Всеукраїнського конкурсу наукових учнівських есе (2010-2021 рр.)

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів.

 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • залучення представників Міністерства до організації круглих столів, бізнес-форумів;

Отримані результати:

 • Усик В.І. - член Громадської ради при Міністерстві (2015-2016) та учасник багатьох заходів Міністерства; участь в числі експертів молодіжної сфери в рамках розробки професійного стандарту професії «фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) (2022 р.)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

Отримані результати:

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів.

Отримані результати:

 • Сабадош Г.О. - семінар-треніг за програмою «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» для викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU» в Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства України з питань державної служби.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

Отримані результати:

 • Карпенко О.В., Осьмак А.С. - участь у складі робочої групи з розроблення Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації (2022 р.)

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ (2018-2020 рр.)

Форми співпраці:

 • стажування студентів, магістрів
 • пілотний проект щодо організації та проведення тренінгу «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» в КНЕУ  зі спеціалістами МТОТ та Світового Банку, а також розробки та впровадження освітньої програми магістерського рівня підготовки «Управління локальною економікою в умовах конфлікту».

Отримані результати:

 • Малий І.Й., Куценко Т.Ф., Ємельяненко Л.М. - участь в установчому засіданні Науково-консультативної ради МТОТ;
 • меморандум про співробітництво та партнерство між МТОТ та КНЕУ;
 • пілотний проект з Групою Світового Банку за підтримки МТОТ.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУЦІЇ

 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ»

Форми співпраці:

 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»

Форми співпраці:

 • наукові публікації, рецензування, експертиза, публікації;
 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій;
 • стажування магістрів.

Отримані результати:

 • Малий І.Й. - член редакційної колегії фахового журналу «Економічна теорія», член спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01, науковий керівник (за договором).

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ І НАН УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • наукове видання;
 • проведення досліджень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

Отримані результати:

 • Федірко Н.В. – періодичне виконання наукових досліджень, зокрема у 2018 році розроблено стандарти добробуту та безпеки дітей за напрямами «Здоров’я» та  «Освіта».

 

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

Отримані результати

 • Ємельяненко Л.М. - науковий керівник (за договором).

 

ЗВО УКРАЇНИ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Форми співпраці:

 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій;
 • спільна організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

Отримані результати:

 • спільна організація Всеукраїнського круглого столу «Публічне управління економікою України в умовах загроз державності» (5 грудня 2018 р.);

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Форми співпраці:

 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми співпраці:

 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

Форми співпраці:

 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми співпраці:

 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

Отримані результати:

 • Тищенко О.П. - член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01.

 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ГО «Офіс цифрового врядування»

Форми співпраці:

 • стажування студентів, проведення конференцій (Карпенко О.В., Осьмак А.С.)

 

ГО «МОЛОДІ АГЕНТИ ЗМІН»

Форми співпраці:

 • участь студентів у міжнародних проектах, організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Усик В.І. – віце-Президент організації.

 

 

ГО «ВГО «ПОРУЧ»»

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Усик В.І. – експерт, координатор проектів.

 

ГО «КЛУБ ЕКОНОМІСТІВ» (партнер Британської Ради в Україні)

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 

ГО «ОСВІТНІ ТРЕНДИ»

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Форум академічної доброчесності (КНЕУ, 2016 р.)
 • Школи академічного письма (2015-2017 рр).

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЕКОНОМІСТ | UKRAINIAN JOURNAL EKONOMIST

Форми співпраці:

 • інформаційна підтримка організації публічних заходів.

Отримані результати:

 • Публікація оголошень та результатів проведення міжнародних наукових конференцій кафедри (2013 р., 2016 р.), Міжнародного бізнес-форуму «Наука-Бізнес-Освіта» (2018 р.).

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

 

ВРОЦЛАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

ОСВІТНЯ МЕРЕЖА СПРИЯННЯ СТАЛОМУ МІСЦЕВОМУ РОЗВИТКУ

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів (конкурси та конференції, літні школи та дебати для студентів; тренінги, конференції, семінари для викладачів)

Отримані результати:

 

ШАНХАЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІКИ

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • стажування студентів та викладачів;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

Отримані результати:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів;
 • Малий І.Й., Королюк Т.О. - стажування (2018 р.).

 

УНІВЕРСИТЕТ ЯНА ВИЖИКОВСЬКОГО

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.
Остання редакція: 14.01.24