Факультет економiки та управлiння

Партнери

Серед партнерів кафедри - органи державної влади та місцевого самоврядування, наукові інституції, вищі навчальні заклади України та закордону, міжнарожні та вітчизняні публічні організації.

Детальніше»

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:

 

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів, магістрів
 • пілотний проект щодо організації та проведення тренінгу «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» в КНЕУ  зі спеціалістами МТОТ та Світового Банку, а також розробки та впровадження освітньої програми магістерського рівня підготовки «Управління локальною економікою в умовах конфлікту».

Отримані результати:

 • Малий І.Й., Куценко Т.Ф., Ємельяненко Л.М. - участь в установчому засіданні Науково-консультативної ради МТОТ;
 • меморандум про співробітництво та партнерство між МТОТ та КНЕУ;
 • пілотний проект з Групою Світового Банку за підтримки МТОТ.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • консультаційно-дорадча діяльність;
 • стажування студентів та викладачів;
 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Усик В.І. - член Громадської Ради, вчений секретар однієї з секцій проектів молодих вчених при МОН, член журі Фінального етапу XІV Всеукраїнського турніру юних економістів, Член колегії в редакції журналу «Освітні ландшафти»;
 • Організація Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти на отримання освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (2019 р.) (спільно з ДУ «Інститутом модернізації змісту вищої освіти»).

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;
 • залучення представників Міністерства до організації круглих столів, бізнес-форумів;
 • залучення представників Міністерства до Екзаменаційної комісії із захисту магістерських дипломних робіт.

Отримані результати:

 • Директор Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Горшкова Н.І. – член Екзаменаційної комісії із захисту магістерських дипломних робіт, запрошений спікер міжнародного бізнес-форуму КНЕУ «Наука-бізнес-освіта» (2017 р.).

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів.

 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • залучення представників Міністерства до організації круглих столів, бізнес-форумів;

Отримані результати:

 • Усик В.І. - член Громадської ради при Міністерстві (2015-2016) та учасник багатьох заходів Мінстерства

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

Отримані результати:

 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів.

Отримані результати:

 • Сабадош Г.О. - семінар-треніг за програмою «Формування громадянських компетентностей у державних службовців» для викладачів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU» в Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства України з питань державної служби.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУЦІЇ

 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ»

Форми співпраці:

 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ»

Форми співпраці:

 • наукові публікації, рецензування, експертиза, публікації;
 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій;
 • стажування магістрів.

Отримані результати:

 • Малий І.Й. - член редакційної колегії фахового журналу «Економічна теорія», член спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01, науковий керівник (за договором).

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ І НАН УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • наукове видання;
 • проведення досліджень у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

Отримані результати:

 • Ємельяненко Л.М. - Член редакційної колегії наукового видання «Україна: аспекти праці».
 • Федірко Н.В. – періодичне виконання наукових досліджень, зокрема у 2018 році розроблено стандарти добробуту та безпеки дітей за напрямами «Здоров’я» та  «Освіта».

 

ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (КИЇВ)

Форми співпраці:

 • наукове видання;

Отримані результати:

 • Радіонова І.Ф. - член редакційної колегії наукового видання «Економічний часопис – ХХІ».

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • стажування студентів та викладачів;

Отримані результати

 • Ємельяненко Л.М. - науковий керівник (за договором).

 

ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА “АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ” НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • наукова експертиза.

Отримані результати

 • Ємельяненко Л.М. - Рецензування монографії Корнеєвої Ю.В. “Державне регулювання інвестиційної діяльності” (2018 р.)

 

ВНЗ УКРАЇНИ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Форми співпраці:

 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій;
 • спільна організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

Отримані результати:

 • спільна організація Всеукраїнського круглого столу «Публічне управління економікою України в умовах загроз державності» (5 грудня 2018 р.);
 • Радіонова І.Ф. - Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13.

 

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА «КРОК»

Форми співпраці:

 • наукове видання;

Отримані результати:

 • Радіонова І.Ф. - член редакційної колегії наукового видання «Вчені записки Університету економіки та права КРОК».

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПЕРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів.

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Форми співпраці:

 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій.

Отримані результати:

 • Ємельяненко Л.М. - Виступ в якості опонента на захисті кандидатської дисертації Гинди С.М. (2018 р.).

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми співпраці:

 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

Форми співпраці:

 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Форми співпраці:

 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

Отримані результати:

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми співпраці:

 • підготовка кадрів;
 • наукова експертиза дисертацій;
 • організація наукових заходів (конференцій, круглих столів).

Отримані результати:

 • Тищенко О.П. - член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01.

 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ГО «МОЛОДІ АГЕНТИ ЗМІН»

Форми співпраці:

 • участь студентів у міжнародних проектах, організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Усик В.І. – віце-Президент організації.

 

ГО «ВГО «ПОРУЧ»»

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Усик В.І. – експерт, координатор проектів.

 

ГО «КЛУБ ЕКОНОМІСТІВ» (партнер Британської Ради в Україні)

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 

ГО «ОСВІТНІ ТРЕНДИ»

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів.

Отримані результати:

 • Форум академічної доброчесності (КНЕУ, 2016 р.)
 • Школи академічного письма (2015-2017 рр).

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

 

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЕКОНОМІСТ | UKRAINIAN JOURNAL EKONOMIST

Форми співпраці:

 • інформаційна підтримка організації публічних заходів.

Отримані результати:

 • Публікація оголошень та результатів проведення міжнародних наукових конференцій кафедри (2013 р., 2016 р.), Міжнародного бізнес-форуму «Наука-Бізнес-Освіта» (2018 р.).

 

МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО

 

ОСВІТНЯ МЕРЕЖА СПРИЯННЯ СТАЛОМУ МІСЦЕВОМУ РОЗВИТКУ

Форми співпраці:

 • організація публічних заходів (конкурси та конференції, літні школи та дебати для студентів; тренінги, конференції, семінари для викладачів)

Отримані результати:

 

 

ШАНХАЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА ЕКОНОМІКИ

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • стажування студентів та викладачів;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

Отримані результати:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів;
 • Малий І.Й., Королюк Т.О. - стажування (2018 р.).

 

ВРОЦЛАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

УНІВЕРСИТЕТ ЯНА ВИЖИКОВСЬКОГО

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РОСІЯ)

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

БРЕСТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БІЛОРУСЬ)

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;
 • спільна організації наукових конференцій та круглих столів.

 

УНІВЕРСИТЕТ ГОНКОНГУ

Форми співпраці:

 • наукове співробітництво;

Отримані результати:

 • Усик В.І. - учасник двох наукових проектів за керівництва професора університету А.Олексієнка (спільні публікації);
Остання редакція: 17.04.19