Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Економічна аналітика"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність051 «Економіка»
Освітня кваліфікаціямагістр економіки
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Економічна аналітика"
Портфоліо освітньої програми

 


За освітньою програмою «Економічна аналітика» здійснюється підготовка фахівців з аналітичним типом мислення, які здатні розробляти програми, плани, стратегії розвитку економіки на різних рівнях її функціонування. Економічний аналітик володіє сучасними методами прийняття управлінських рішень, вміє планувати та розробляти стратегії, проектувати системи управління, аналізувати та оцінювати діяльність компаній і організацій.

Освітня програма «Економічна аналітика» - для тих, хто:

 • Має аналітичний тип мислення
 • Цікавиться впливом суспільства, економіки та політики на бізнес-процеси
 • Прагне розробляти стратегії економічного розвитку та будувати алгоритми їх реалізації

 


 

 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі «Економічна аналітика»

 

 • Організація навчання у партнерстві не лише з іншими кафедрами КНЕУ, але й провідними консалтинговими компаніями України
 • Чітко виражене практичне спрямування програми
 • Акцентування уваги на аналітиці не лише бізнес-процесів, але й соціально-політичних трансформацій, що розширює професійні можливості
 • Відсутність на даний час в Україні аналогічних програм (саме не теоретичних, а практично-інструментальних)

 


 

 

Навички, які отримує випускник

 

 • розв’язувати складні проблеми у сфері економіки та управління
 • проводити дослідження та здійснювати інновації
 • організовувати роботу та керівництво аналітичною роботою дослідницьких груп
 • приймати управлінські рішення на основі аналізу різних рівнів економіки
 • консультувати за результатами економічного аналізу
 • прогнозувати динаміку соціально-економічних показників
 • розробляти сценарії та стратегії розвитку соціально-економічних систем

 


 

 

Сфери працевлаштування випускників програми

 

Випускники освітньої програми «Економічна аналітика» працюють у:

 • вітчизняних та зарубіжних компаніях
 • органах державної влади та місцевого самоврядування
 • дипломатичних установах та громадських організаціях
 • мас-медійних структурах
 • консалтингових компаніях

 


 

 

Детальний опис освітньої програми на другому (магістерському) рівні "Економічна аналітика" (спеціальність 051 "Економіка", спеціаліація "Економічна аналітика")

 

 

  

Остання редакція: 11.06.23