Факультет економiки та управлiння

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в бізнес-освіті» (18 листопада 2016 року)

За ініціативою кафедри стратегії підприємств, Навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємством та  Інституту управлінського консультування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 18 листопада 2016 року  проводиться IІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ІННОВАЦІЇ В БІЗНЕС-ОСВІТІ» присвячена святкуванню 50-річчя кафедри стратегії підприємств

IBECon 2016

Мета конференції — конструктивне обговорення методологічних засад та практичного інструментарію реалізації інноваційних підходів до розбудови сучасного освітнього простору, а також формування відкритої дискусійної платформи для спільноти фахівців, які прагнуть до генерування і поширення нових ідей, знань та практик у середовищі бізнес-освіти.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Компетентнісні профілі сучасного економіста та підприємця: ідентифікація, формування та підходи до оцінювання.
 2. Сучасні освітні технології підготовки фахівців з інноваційним типом мислення.
 3. Актуальні тренди онлайн-навчання.
 4. Наукові дослідження в економічній та бізнес-освіті: пошук джерел синергії.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форми участі в Інтернет-конференції:

 • Доповідь в онлайн-режимі (тривалість - до 10 хв.)
 • Розміщення відеозапису доповіді (тривалість – до 10 хв.)
 • Розміщення тез доповіді на порталі конференцій http://ibe.kneu.orgта їх публікація у збірнику матеріалів конференції (див. вимоги до оформлення тез на порталі)
 • Обговорення матеріалів конференції на порталі http://ibe.kneu.org

 

Учасники конференції отримують можливість:

 • приєднатися до спільноти інноваторів освітніх технологій у сфері підготовки сучасних економістів, підприємців та менеджерів;
 • заявити широкій науковій та бізнес-спільноті про свої здобутки та ідеї щодо підготовки нового покоління фахівців з інноваційним типом мислення;
 • налагодити прямий зв’язок з досвідченими бізнес-тренерами, креативними викладачами університетів та бізнес-шкіл;
 • розмістити логотип своєї організації (навчального закладу, підприємства, компанії) в матеріалах конференції;
 • опублікувати статтю у фаховому науковому збірнику «Стратегія економічного розвитку України»  (http://www.sedu.com.ua/);
 • отримати довідку про участь у виконанні науково-дослідної теми кафедри стратегії підприємств «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» (номер державної реєстрації 0116U001430).

Організатори конференції сподіваються, що її учасники стануть постійними членами дискусійного клубу інноваторів освітніх технологій, що функціонуватиме на віртуальній платформі http://ibe.kneu.org

***
ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ →

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ЯК УЧАСНИК →

 

Остання редакція: 26.09.16