Факультет економiки та управлiння

Кафедра національної економіки та публічного управління

   

 

 

Місією кафедри національної економіки та публічного управління є якісна підготовка здобувачів вищої освіти (бакалаврів, магістрів та докторів філософії) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, які набувають професійних компетенцій з вироблення державної економічної політики та запровадження повсюдного цифрового врядування. Реалізація місії здійснюється на основі застосування інноваційних науково-методичних розробок та унікальних освітніх програм у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

 

Положення про кафедру національної економіки та публічного управління

Детальніше про кафедру

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Навчальні дисципліни бакалаврату

Кафедра забезпечує викланання навчальних дисциплін на першому (бакалаврскому) рівні вищої освіти) для здобувачів освітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування", а також інших освітніх програм університету.