Факультет економiки та управлiння

Кафедра національної економіки та публічного управління

   

Кафедра національної економіки та публічного управління є провідною навчальною структурою з підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування, розробки та реалізації державної економічної політики на національному та місцевому рівнях.

 

 

 

Місією кафедри є сприяння стабільному соціально-економічному розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів, макроекономічні та інституційні дослідження національної економіки та обґрунтування концепції  модернізації державного антикризового управління.

Визначену місію кафедра реалізовує через дослідження, генерування і поширення нових знань у галузях економіки та публічного управління та адміністрування, формування ключових компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з публічного управління національною економікою, здатних реалізувати свої знання і навички на національному та місцевому рівнях.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями 281 "Публічне управління та адміністрування" та 051 "Економіка". 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »