Факультет економiки та управлiння

Проєкти

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій"

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт започатковано з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді, а також створення умов для її творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Конкурс проводиться у два тури. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій». ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи: 1) рецензування конкурсних робіт (12-13 березня 2020 р.); 2) підсумкова науково-практична конференція (22 квітня 2020 р.). Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам до оформлення та порядку подання. Більш детальна інформація на сторінці Конкурсу

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ "

17 листопада 2023 р. кафедра менеджменту запрошує до участі у IV Міжнародній студентській науково-практичній конференції "Менеджмент: виклики та перспективи"

Мета конференції: обговорення актуальних проблем менеджменту в контексті сучасних глобальних трендів щодо забезпечення цілей сталого розвитку.

 

Програма конференції

 

Збірник матеріалів конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ "СТРАТЕГІЯ БІЗНЕСУ"

08 листопада 2023 р. кафедра менеджменту запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Стратегія бізнесу: українські реалії та можливості конвергенції з ЄС"

Мета конференції:обговорення розвитку методології стратегічного менеджменту й консалтингу в контексті євроінтеграції та секторальних особливостей реалізації бізнес-стратегії в сучасних реаліях для сталого майбутнього.

Інформаційний лист

Програма конференції

Збірник матеріалів конференції