Факультет економiки та управлiння

85-та студентська наукова конференція

Пограма заходів на факультеті економіки та управління в межах 85-ї студентської наукової конференції "Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти" (25 квітня 2018 року)

Кафедра

Заходи

Дата проведення

Організаційний комітет

Кафедра політичної економії

Тематична платформа «Інноваційні перспективи України»

ауд. 239 (корпус № 1) 13-00

 

25 квітня 2018 р.

Кириленко В.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри політичної економії

Ткаченко О.В. к.е.н., доцент кафедри політичної економії

Кулага І.В. к.е.н., доцент кафедри політичної економії

 

Кафедра економіки підприємств

Декада студентської науки «Наукові барви»

Тематична платформа«Актуальні проблеми економіки та підприємництва»

  • Секція1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ (науковий керівник секції - Швиданенко Г.О., зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор)
  • Секція2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств)
  • Секція3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор)
  • Секція4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ (науковий керівник секції – Павленко І.А., директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств)
  • Виїзний круглий стіл«Вектори економічного розвитку підприємств України»

10 – 20 квітня 2018 р.

Андрющенко К.А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємств

Бойченко К.С., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Вострякова В.Ю., к.е.н., ст.викл. кафедри економіки підприємств

Данильченко С.С., ст.викл. кафедри економіки підприємств

Долгова Л.І., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Кузьменко О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Мельникова О.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Павленко І.А., директор Інституту інноваційного підприємництва, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств

Смирнов Є.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Чухраєва Н.М., к.е.н., ст.викл. кафедри економіки підприємств

Швиданенко Г.О., зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

Швидка О.П., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Ямненко Г.Є., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Кафедра стратегії підприємств

Тематична платформа«Інновації в бізнесі: виклики нової економіки»

25 квітня, ауд.239 (корпус № 1), 13.15

Секція 1.Управлінські інновації в бізнесі (модератор секції – доцент Скитьова Г.С., члени експертної комісії  - проф. Верба В.А., доц. Кизенко О.О., доц. Коцюба О.С., доц. Малярчук О.Г., доц. Махова Г.В., доц. Решетняк Т.І., ст.викл. Дяченко М.І., ас. Павленко А.М.).

Секція 2. Формування стратегії підприємств: нові виклики(модератор секції – доцент Оберемчук В.Ф., члени експертної комісії – проф. Смолін І.В., доц. Прохорова Є.В., доц. Щербатюк О.М., доц. Кібук Т.М., доц. Паздрій В.Я., доц. Гаращенко Н.М., ас.Коротченко А.П.).

Секція 3. Сучасний бізнес: креативні ідеї та проекти(модератор секції доцент Мельник О.М., члени експертної комісії – проф. Банщиков П.Г., проф. Євдокимова Н.М., доц. Азьмук Л.А., доц. Голіонко Н.Г., доц. Кубарева І.В., доц. Лозовик Ю.М., доц. Іванова А.С., ст.викл. Ліщинська В.В., ас.Лезіна А.В.).

Онлайн форумв спільноті Google+ «Інновації в бізнесі: виклики нової економіки» (посилання https://goo.gl/7g3AyL)

Воркшоп«Економічне лідерство: занурення 1.0» (для студентів І курсу, 25 квітня 2018 р.)- модератори доц. Скитьова Г.С., доц. Кубарева І.В.

19-25 квітня 2018 р.

Батенко Л.П., к.е.н., професор, зав. кафедри стратегії підприємств

Махова Г.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств

Скитьова Г.С., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств

Кубарева І.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств

Мельник О.В., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств

Оберемчук В.Ф., к.е.н., доц.  кафедри стратегії підприємств

Кафедра макроекономіки та державного управління

Тематична платформа«Інновації в управлінні публічним сектором економіки»

Онлайн форумв спільноті Google+ "Інновації в управлінні публічним сектором економіки" (23-25 квітня 2018 р.) https://plus.google.com/u/0/communities/113588505737406816417

Круглий стіл І «Публічне управління економікою України» (для студентів 1-2 курсів) - 25 квітня 2018 року, ауд.­­ 259 (корпус №1) 13.00-15.30

Круглий стіл ІІ «Антикризове управління публічним сектором економіки України» - 25 квітня 2018 року, ауд.­­ 246 (корпус №1) 13.00-15.30

Конкурс студентських есез науки "Макроекономіка" (16 квітня 2018 р., для студентів І-ІІ курсів)

 

16-25 квітня 2018 р.

Малий І.Й., д.е.н., професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління

Ємельяненко Л.М., д.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління

Федірко Н.В., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Никифоров А.Є., к.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління

Єфремов Д.П., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Котенок Д.М., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Москалюк Н.П., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Чистов С.М., к.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління

Сабадош Г.О., к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління

Кафедра історії та теорії господарства

Тематична платформа«Історико-економічна спадщина як джерело інноваційних ідей для сучасної економічної науки та господарської практики»

ауд. 201 (бібліотека) 10:00-14:00

 

23 квітня 2018 р.

Степаненко С.В., к.е.н., професор, завідувач кафедри історії та терії господарства

Лопух К.В., к.е.н., ст. викл. кафедри історії та теорії господарства

Кафедра менеджменту

Тематична платформа«Кращі управлінські практики у сучасному бізнесі»

Онлайн форумв спільноті Google+ "Кращі управлінські практики у сучасному бізнесі" Експертна комісія: проф. Гарафонова О.І., проф. Лігоненко Л.О., доц. Ліфінцев Д.С.

https://plus.google.com/u/0/communities/113819497073031146601

 

 

 

10-25 квітня 2018 р

Соболь С.М., к.е.н., професор, завідвач кафедри менеджменту

Лігоненко Л.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту

Омельяненко Т.В., д.е.н., професор кафедри менеджменту

Ліфінцев Д.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Осокіна А.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Ознайомитись з Програмою 85-ї студентської наукової конференції "Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти"