Факультет економiки та управлiння

Секція 4 «Теоретичні та прикладні аспекти вартісно-орієнтованого управління підприємством»

11-21 квітня в інтернет-форматі

Науковий керівник секції – Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, професор

Доповіді студентів


Андрющенко В.В., Гнедько К.Б. 4 курс, спеціальність 6504
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Аналіз потенціалу нафтогазової промисловості як фактору енергонезалежності України Презентація

Безсмертна О.Ю. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Сучасні інструменти управління вартістю підприємства Презентація

Грищенко Д.Ю. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Кузьомко В.М, доцент
Систематизація основних підходів до трактування економічної безпеки підприємства Презентація

Данюк І.В. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Лаврененко В.В., доцент
Енергозбереження як чинник зростання ринкової вартості бізнесу Презентація

Дворник Н.А. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Менеджмент вартості в процесі ліквідації підпри Презентація

Дмитренко М.В., Яцун Н.В. 4 курс, спеціальність 6504
Наук.кер. – Криворучкіна О.В., доцент
Система збалансованих показників як інструмент вартісно-орієнтованого управління підприємством Презентація

Дронь Т.О.  5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Ямненко Г.Є., доцент
Адаптація збалансованої системи показників до вартісного менеджменту у реаліях української економіки Презентація

Заріпова А.О. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Литюга Ю.В., доцент
Ланцюг цінностей у концепції вартісного управління та особливості управління ним Презентація

Ковальова М.С. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Прикладні аспекти DCF-аналізу у вартісному менеджменті Презентація

Красюкова А.С. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Дмитренко А.І., доцент
Оцінка бізнесу  як складова управління вартістю підприємства Презентація

Лисенко І.В., Маньківська Н.Р. 4 курс, спеціальність 6504
Наук.кер. – Криворучкіна О.В., доцент
Вплив зовнішніх факторів на вартісну оцінку підприємства тютюнової галузі Презентація

Мацкевич Н.А. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Оцінка ефективності вартісного управління підприємством Презентація

Мельник А.І. 4 курс, спеціальність 6504
Наук.кер. – Норіцина Н.І, доцент
Чинники впливу на кредитний рейтинг українських підприємств за оцінками міжнародних рейтингових агенцій Презентація

Петрова А.Є., Пономаренко В.С. 4 курс, спеціальність 6504
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Бренд: створення та оцінювання вартості Презентація

Проскокова А.Ю. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Петренко Л.А., доцент
Методичні підходи до оцінювання вартості суб’єктів малого підприємництва Презентація

Процак М. Ю. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Процес прийняття управлінських рішень з урахуванням факторів вартості Презентація

Прудченко І.А. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Шевчук Н.В., доцент
Ключові показники ефективності управління капіталом підприємства Презентація

Пузій А.С. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Ціноутворення на підприємстві Презентація

Семеніста А.М. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Федонін О.С., професор
Принципи організації стратегічного управління вартістю підприємства Презентація

Сємцова С.Ю. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Шляхи підвищення вартості українських підприємств у сучасних реаліях Презентація

Старухіна Я.В. 4 курс, спеціальність 6504
Наук.кер. – Смирнов Є.В., старший викладач
Вдосконалення корпоративного управління в Україні Презентація

Стаховська А.В. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Ямненко Г.Є., доцент
Аналіз тенденцій ринку злиттів та поглинань Презентація

Тимощук Т.В. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Люшенко О.І., асистент
Забезпечення оборотними коштами підприємства в умовах економічної кризи Презентація

Трейтяк М.М. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Петренко Л.А., доцент
Світовий ринок озброєнь та фактори, що впливають на вартість вітчизняного військово-промислового комплексу Презентація

Філон О.О. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Шевчук Н.В., доцент
Концепції доданої вартості підприємства в контексті оцінювання ефективності бізнесу Презентація

Фоміна Є.А. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Методичні аспекти вартісного оцінювання торгівельної марки підприємства Презентація

Хаперскова В.В. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Рєпіна І.М, професор
Оцінювання вартості підприємства за умов його реструктуризації Презентація

Цемашко Ю.С. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Шевчук Н.В., доцент
Багатофакторна модель управління вартістю підприємства Презентація

Шкода О.Б. 5 курс, спеціальність 8504/1
Наук.кер. – Петренко Л.А., доцент
Моделі дивідендної політики: співставлення та корпоративний вибір Презентація

 

Остання редакція: 02.04.15