Факультет економiки та управлiння

Освітні програми бакалаврату

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти підготовка здобувачів здійснюється за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".