Факультет економiки та управлiння

Цифрове врядування (спец. 281)

Освітньо-професійна програма (МАГІСТР)

Цифрове врядування

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»


 

За освітньо-професійною програмою «Цифрове врядування»  здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності, здатних професійно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування завдяки набутим знанням, умінням, навичкам щодо формування та реалізації державної політики цифрового розвитку, здійснення сервісної діяльності органів публічної влади на центральному, регіональному, місцевому рівнях із використанням сучасних цифрових технологій.

 

Ця програма є новою розробкою КНЕУ відповідно до сучасних стандартів вищої освіти. Вона втілила у собі найкращі українські та зарубіжні освітні практики щодо запровадження цифровізації органів публічної влади.                      

Освітньо-професійна програма - для тих, хто:

 • використовуватиме цифрові технології для розв'язання складних задач і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування;
 • розроблятиме заходи щодо впровадження інструментів цифрового врядування у різні сфери публічного управління та адміністрування;
 • організовуватиме інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням цифрових технологій;
 • визначатиме пріоритетні напрями впровадження цифрового врядування та розвитку цифрової демократії.

 


 

Паспорт освітньо-професійної програми

Ступінь 

магістр публічного управління
та адміністрування

Форма навчання

заочна

Тривалість підготовки /
обсяг програми

1 рік 4 місяці / 90 кредитів ЕКТС

Мова викладання

українська 

 


 

Відмінності навчання на освітньо-професійній програмі:

 • досвід роботи – стажування/зайнятість в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • наукові здобутки – участь у міжнародних  та всеукраїнських конференціях, конкурсах, олімпіадах;
 • аналітичні та управлінські вміння – використання повсюдних цифрових технологій та методик;
 • нетворкінг – спілкування з фахівцями у сфері формування та реалізації публічної політики, участь у тренінгах, семінарах, воркшопах;
 • лідерські навички – участь у проектах цифровізації та студентському самоврядуванні;
 • активність у творчих, наукових, профорієнтаційних та інших університетських заходах;
 • застосування в навчанні комп’ютерних технологій та методик з реальної практики публічного управління на рівні країни, територіальних громад, міст;
 • майстерність інтерактивного та креативного спілкування - новітні методи навчання сприяють формуванню лідерських навичок;
 • проходження практики в державних та місцевих органах влади та наукових установах, яка сприяє подальшому працевлаштуванню випускників;
 • випускники здатні працювати в Центральних органах виконавчої влади (Міністерстві цифрової трансформації України, Міністерстві культури та інформаційної політики України, Міністерстві економіки України  Міністерстві фінансів України, Адміністрації Державнної службі спеціального зв’язку та захисту інформації), Секретаріаті Комітетів Верховної Ради України (з питань цифрової трансформації, свободи слова, гуманітарної та інформаційної політики), обласних та районних державних адміністраціях, структурних підрозділах органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань цифрові трансформації, а також в міжнародних організаціях, консалтингових компаніях та недержавних установах.

Основний фокус освітньо-професійної програми:

 • публічне управління та адміністрування
 • державна служба
 • державна політика цифрового розвитку
 • цифрове врядування
 • цифрові трансформації
 • цифровізація
 • цифрова культура
 • цифрова (електронна) демократія
 • цифрова безпека
 • цифрові технології
 • комунікації
 • інформаційна політика
 • інформаційні війни
 • сервісна діяльність органів публічної влади
 • смарт-управління
 • реінжиніринг
 • інтероперабельність
 • кібербезпека
 • інформаційні виборчі технології

 

Остання редакція: 25.01.23