Факультет економiки та управлiння

Цифрове врядування (спец. 281)

Гарант програми – Карпенко Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, доцент

Рівеь вищої освіти: другий (магістерський).

Спеціальність: 281 "Публічне управління та адміністрування".

Форми навчання: денна (очна) і заочна.

Детальний опис освітньої програми.

Остання редакція: 20.07.21