Факультет економiки та управлiння

Освітня програма "Цифрове врядування"

 

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня кваліфікаціямагістр публічного управління та адміністрування
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяці
Форма навчаннязаочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Цифрове врядування"
Портфоліо освітньої програми
 

 

За освітньо-професійною програмою «Цифрове врядування»  здійснюється підготовка фахівців високого рівня компетентності, здатних професійно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування завдяки набутим знанням, умінням, навичкам щодо формування та реалізації державної політики цифрового розвитку, здійснення сервісної діяльності органів публічної влади на центральному, регіональному, місцевому рівнях із використанням сучасних цифрових технологій.

 

Остання редакція: 01.06.23