Факультет економiки та управлiння

20-30 квітня 2018 року декада студентської науки «НАУКОВІ БАРВИ-2018»19 Квітня 2018р.

У межах роботи 85 наукової студентської конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти» та декади науки на кафедрі економіки підприємств «Наукові барви 2018»з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів за секціями:

 Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції - Швиданенко Г.О.

зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

 Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

 Секція 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Секція 4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Лаврененко В.В., директор Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств