Факультет економiки та управлiння

Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ19 Квітня 2018р.

 Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції - Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Бойчук Уляна Іванівна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 2

Група: 204

Назва доповіді: Корпоративна культура підприємства

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Бурлуцька Ольга Володимирівна 

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємств

Магістерська програма:бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-505

Назва доповіді: Особливості формування ефективної моделі розвитку сучасних підприємств

Науковий керівник: Швидка О. П.

Глушкова Юлія Романівна

Факультет: фінансів

Спеціальність: банківська справа

Курс: 2

Група: 3

Назва доповіді: Комунікативні навички в системі підприємництва

Науковий керівник: Шергіна Л.А

Заєць Марина Миколаївна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 2

Група: 202

Назва доповіді: Ризики у підприємницькій діяльності

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Зань Вікторія Вікторівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємств

Курс: 3

Група: ЕЕП -2

Назва доповіді: Застосування інформаційних технологій у логістиці

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Кумечко Анастасія  Вікторівна 

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємств

Курс: 3

Група: ЕЕП-302

Назва доповіді: Віртуальні підприємства в Україні: нові можливості ведення бізнесу

Науковий керівник: Шергіна Л.А

Лавринович  Юлія Олександрівна 

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: 5

Назва доповіді: Стартап як форма інноваційного підприємництва в Україні

Науковий керівник: Долгова Л.І.

Орлова Ксенія Борисівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП -306 (к)

Назва доповіді: Імперативи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства

Науковий керівник: Теплюк М. А.

Пасічник Іванна АндріївнаПасічник Іванна Андріївна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність:  облік і аудит

Курс:    2

Група: 204

Назва доповіді:   Мале підприємництво в ринковій економіці

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Подолян Тетяна Віталіївна

Факультет: економіки  та  управління

Спеціальність: економіка  підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Соціальна відповідальність у підприємницькій діяльності: сутність, пріоритети та стратегічні напрями розвитку в Україні

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Салата Наталія Володимирівна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 2

Група: 202

Назва доповіді: Основні етапи при створенні власної справи

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Стасенко  Юрій Леонідович

Факультет: економіки  та  управління

Спеціальність: економіка  підприємства

Курс: 4

Група: 7

Назва доповіді: Інтернет-торгівля як засіб підвищення конкурентоспроможності підриємств в умовах глобалізації

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Феденко Дмитро Олександрович

Інститут інформаційних технологій в економіці

Спеціальність: економічна кібернетика

Курс: 2

Група: ІЕ-201

Назва доповіді: Інвестиції в людський капітал як інноваційна стратегія соціально-економічного розвитку України

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Члечко Олександра Миколаївна

Факультет: міжнародна економіка і менеджмент

Спеціальність: міжнародна економіка

Курс: 4

Група: 9

Назва доповіді: «Зелена економіка»  як основа інноваційного прориву України

Науковий керівник: Чухраєва Н.М.

Шевченко Вікторія Костянтинівна

Факультет: обліку і податкового менеджменту

Спеціальність: облік і аудит

Курс: 2

Група: 202

Назва доповіді:  Тенденції розвитку малого бізнесу в Україні

Науковий керівник: Ямненко Г.Є.

Виноградова Анна Ігорівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: 

Курс: 2

Група: 201

Назва доповіді: Креативний маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Кононенко Аліна Олегівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 303

Назва доповіді: Інтегральна динаміка в системі цінностей окремої людини та компанії, як ключ до нового типу організації та корпоративної культури

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

 

Лівшун  Юлія Олександрівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Роль малого бізнесу в розвитку аграрного комплексу України

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Мисюк Ірина Володимирівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: 6Р03

Курс: 2

Група: РМ-201

Назва доповіді: Проблеми розвитку бізнесу в сучасних умовах господарювання

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 

 Моргунова Дар’я Юріївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 2

Назва доповіді: Перспективи розвитку 3D технологій в українській промисловості

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Мостович Юлія Анатоліївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: ЕЕП- 407

Назва доповіді: Дебіторська заборгованість як індикатор розвитку бізнесу

Науковий керівник: Андрющенко К. А.

Самодіна Юлія Ігорівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: 6Р03

Курс: 2

Група: РМ-201

Назва доповіді: Партизанський маркетинг як інструмент успішного просування підприємств

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 
 

 

Федірко Дар’я Вікторівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: ЕЕП-407

Назва доповіді: Зарубіжний досвід використання лізингу та його застосування в українських реаліях

Науковий керівник: Андрющенко К. А.

Шпера Антон Сергійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-504

Назва доповіді: Детермінанти розвитку підприємств у сучасних умовах

Науковий керівник: Криворучкіна О. В.

Левенко Марія Миколаївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємницька даяльність

Магістерська программа: менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: ЕМП-501

Назва доповіді: ICO як демократичний аналог IPO на ринку стартапів

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Лисечко Євген Генріхович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 6

Назва доповіді: Інструменти управління операційною діяльністю підприємства

Науковий керівник: Рєпіна І.М.