Факультет економiки та управлiння

Секція 4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ19 Квітня 2018р.

Секція 4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Лаврененко В.В., директор Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

Борисенко  Катерина Миколаївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 304

Назва доповіді: Економіка вражень як ключовий інструмент інновацийного підприємництва

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Боярчук Мар'янаІванівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 304

Назва доповіді: Інноваційний розвиток будівництва в Україні – від Трипілля до сьогодення

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

 

 Василишина  Дарина  Сергіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: менеджмент бізнес-організацій

Курс  1

Група: ЕО-201

Назва доповіді: Інструменти інноваційного маркетингу

Науковий керівник: Долгова Л. І.

Головко Наталія Віталіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП-303

Назва доповіді: Блокчейн, як інструмент для розвитку сучасного бізнесу в Україні

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Гриліцька Віолетта-Олена Миколаївна 

Факультет: міжнародної економіки та менеджменту

Спеціальність: міжнародна економіка

Курс: 2

Група: МЕ-211

Назва доповіді: Інноваційна діяльність України: стан  і перспективи розвитку

Науковий керівник: Сагайдак М. П.

Kalashnyk Daria Vitaliivna

Факультет: Economics and Management

Спеціальність: 

Курс: 4

Група: 402

Назва доповіді: Innovative Methods of Investment Risks Evaluation and Reduction

Науковий керівник: Lavrenenko V.V.

Коденська Юлія Петрівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістерська программа: менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: ЕМП-501

Назва доповіді: Інноваційна діяльність фармацевтичних компаній Світу

Науковий керівник: Петренко Л.А.

Лазор Марія Володимирівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 4

Назва доповіді: Інформаційні технології – запорука успіху сучасного підприємства

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

 

 

 

Левченко   Анастасія  Ігорівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 4

Група: 5

Назва доповіді: Аналітичне забезпечення розвитку підприємства на основі ключових показників ефективності

Науковий керівник: Лаврененко В.В.

 

Лисенко Дмитро Віталійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 505

Назва доповіді: Корпоративне зростання підприємства в умовах іноваційного розвитку

Науковий керівник: Теплюк М. А.

Майборода Євгенія Сергіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-504

Назва доповіді: Управління вартістю підприємства: сутність та методи оцінювання

Науковий керівник: Смирнов Є. В.

Махненко Марина Віталіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 6Е04

Курс: 2

Група: ЕО-201

Назва доповіді: Інновації як основа конкурентоспроможності підприємств

Науковий керівник: Долгова Л. І.

Метелюк Дмитро Юрійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістерська программа: менеджмент підприємницької діяльності

Курс: 5

Група: ЕПМ-501

Назва доповіді: Маркетинг компаній-інноваторів

Науковий керівник: Петренко Л. А.

 

Миронюк Анна Василівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 6Е04

Курс: 2

Група: ЕО-201

Назва доповіді: Start-up: сучасний стан та розвиток

Науковий керівник: Долгова Л.І.

Міджак Ольга Миколаївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП - 304

Назва доповіді: Блокчейн як технологія майбутнього

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

 
 

Місюра Олена Вадимівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 

Курс: 2

Група: ЕО-201

Назва доповіді: Франчайзинг на ринку інновацій

Науковий керівник: Долгова Л. І.

 

Моргунова Дар’я Юріївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: 2

Назва доповіді: Особливості поєднання ІТ та АПК секторів України

Науковий керівник: Швидка О.П.

Нотевський Євгеній Вячеславович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 2

Група: 1

Назва доповіді: Венчурне інвстування як механізм розвитку інноваційного потенціалу України

Науковий керівник: Терентьєва О. В.

Одинець Альона Володимирівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність:  6Е04

Курс: 2

Група: ЕО-201

Назва доповіді: Iннoвaцiї тa ринкoвa бeзпeкa пiдприємствa

Науковий керівник: Долгова Л. І.

Орєхов Сергій Антонович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП -306 (к)

Назва доповіді: Інтелектуальні ресурси асиметрії в інноваційному середовищі

Науковий керівник: Теплюк М. А.

Парубець Стефанія Олексіївна

Факультет: міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність: міжнародна економіка

Курс: 2

Група: 8

Назва доповіді: Венчурні інвестиції як перспективне джерело фінансування українських інновацій

Науковий керівник: Теплюк М. А.

Подоляк  Наталія    Олегівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група:303

Назва доповіді: Особливості організації праці в умовах неоекономіки

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Сідлецька Катерина Анатоліївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-505

Назва доповіді: Міжнародні аспекти діяльності українських науково-дослідних центрів

Науковий керівник: Клименко С.В.

 

Сукур Анна Олександрівна

 Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Реінжиніринг як інструмент інноваційної діяльності підприємства

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Токарчук Олександра Сергіївна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: 505

Назва доповіді: Інноваціїї як основа розвитку конкурентних переваг

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Шеремет Олександр Володимирович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: 6Е02

Курс: 2

Група: 2

Назва доповіді: Роль інноваційного підприємництва у розбудові моделі інноваційного розвитку економіки

Науковий керівник: Терентьєва О.В.

Шпак Анастасія Олександрівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП -303

Назва доповіді: Штучний інтелект та особливості його застосування у діяльності сучасного підприємства

Науковий керівник: Дзюбенко Л.М.

Бурма Юля Володимирівна 

Факультет: економіки  та  управління

Спеціальність: економіка  підприємства

Курс: 3

Група: 2

Назва доповіді: Чат-боти як інструмент оптимізації функціонування виробничих процесів

Науковий керівник: Шергіна Л.А.

Гаврилюк Ганна Олександрівна

Факультет: міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність: 6503

Курс: 4

Група: 1

Назва доповіді: Інноваційний менеджмент у практиці сучасних підприємств

Науковий керівник: Чухраєва Н. М.

Гребеньков Євгеній Вікторович        

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Магістерська программа: менеджмент підприємницької діяльності 

Курс: 5

Група: 2

Назва доповіді: Justification of the directions of increasing the efficiency of using the innovative potential of enterprise

Науковий керівник: Петренко Л. А.

Журба Дар'я Романівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка  підприємства

Курс: 4

Група: 7

Назва доповіді: Актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняних стартапів 

Науковий керівник: Кузьомко В.М.

 

Івановська Анна-Софія Андріївна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: РМ-201

Назва доповіді: Гроуз хакінг – нова агресивна версія маркетингу

Науковий керівник: Тонюк М.О.

Королькова Ксенія Сергіївна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: 4

Назва доповіді: Просування малого бізнесу в еру інформаційних технологій

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 

Крисюк Анастасія Олегівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: 

Назва доповіді: Потенціал і тенденції інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 

Кудря Євгеній Сергійович

Факультет: маркетингу

Спеціальність: 6Р03

Курс: 

Група: 

Назва доповіді: Застосування інтернет-маркетингу в сучасній формі управління підприємством

Науковий керівник: Тонюк М.О.

 

Шапран Олександр Андрійович

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка підприємства

Курс: 3

Група: ЕЕП-306

Назва доповіді: Забезпечення прибутковості інноваційного підприємництва

Науковий керівник: Сагайдак М. П.

Сєрікова Анна Іллівна

Факультет: маркетингу

Спеціальність: маркетинг

Курс: 2

Група: РМ-204

Назва доповіді: Інновації в Україні на основі досвіду Європейських країн

Науковий керівник: Тонюк М.А.

 

Тетерук Катерина Володимирівна

Факультет: економіки та управління

Спеціальність: економіка

Магістерська програма: бізнес-економіка

Курс: 5

Група: ЕПУ-505

Назва доповіді: Формування сучасної стратегії управління персоналом на підприємстві

Науковий керівник: Андрющенко К.А.

Ігнатова Дарина Олександрівна

Факультет: міжнародної економіки і менеджменту

Спеціальність: 6503

Курс: 4

Група: 9

Назва доповіді: Інноваційні технології як основа інноваційного прориву в Україні

Науковий керівник: Чухраєва Н. М.